Skoči na vsebino »

Dnevni redi

 • 26.4.17 Seje vlade
  170. dopisna seja Vlade RS, dne 26. aprila 2017
  1. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin), Predlagateljica: ministrica za finance
 • 26.4.17 Seje vlade
  132. redna seja Vlade RS, dne 26. aprila 2017
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o določitvi vrednosti zapuščine za nepremičnine, ki so v lasti članov agrarne skupnosti, Poročevalec: mag. Dejan Židan1.2. Predlog uredbe o sofinanciranju doktorskega študija, Poročevalka: dr. Maja...
 • 21.4.17 Seje vlade
  169. dopisna seja Vlade RS, dne 21. aprila 2017
  1. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Franca Breznika v zvezi z digitalizacijo infrastrukture, Predlagatelj: minister za javno upravo
 • 20.4.17 Seje vlade
  131. redna seja Vlade RS, dne 20. aprila 2017
  I. LISTA A 1.1. Predlog državnega programa obvladovanja raka 2017–2021, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc    Gradivo 1.2. Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurja z...
 • 13.4.17 Seje vlade
  130. redna seja Vlade RS, dne 13. aprila 2017
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o trajnostnih merilih za biogoriva in emisiji toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriv v prometu, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 1.2. Predlog uredbe o...
 • 12.4.17 Seje vlade
  168. dopisna seja Vlade RS, dne 12. aprila 2017
  1. Predlog stališča do ocene Fiskalnega sveta Republike Slovenije – Ocene vzdržnosti in skladnosti javnofinančne politike s fiskalnimi pravili, Predlagateljica: ministrica za finance
 • 6.4.17 Seje vlade
  129. redna seja Vlade RS, dne 6. aprila 2017
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o metodologiji za določitev višine nadomestila za oteženo redno rabo zemljišč zaradi izvajanja nalog nadzora državne meje, Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar...
 • 4.4.17 Seje vlade
  167. dopisna seja Vlade RS, dne 4. aprila 2017
  1. Predlog kandidatke za mesto predstavnika OVSE za svobodo medijev, Predlagatelj: minister za kulturo
 • 30.3.17 Seje vlade
  128. redna seja Vlade RS, dne 30. marca 2017
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o postopku in natančnejših pogojih za izbiro centrov za zbiranje oziroma predelavo lesa, določitvi minimalne cene gozdnih lesnih sortimentov ter o podrobnejšem postopku prodaje gozdnih lesnih...
 • 23.3.17 Seje vlade
  127. redna seja Vlade RS, dne 23. marca 2017
  I. LISTA A 1.1. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem,  Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič    Gradivo 1.2. Predlog uredbe o sofinanciranju občin...

Časovno obdobje

Potrdi