Skoči na vsebino »

Dnevni redi

 • 19.1.17 Seje vlade
  118. redna seja Vlade RS, dne 19. januarja 2017
  I.  LISTA A 1.1. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Dejan Židan 1.2. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah...
 • 16.1.17 Seje vlade
  156. dopisna seja Vlade RS, dne 15. januarja 2017
  1. Predlog zakona o državnem odvetništvu – prva obravnava (PONOVNA OBRAVNAVA),  Predlagatelj: minister za pravosodje
 • 13.1.17 Seje vlade
  155. dopisna seja Vlade RS, dne 13. januarja 2017
  1. Predlog zakona o vajeništvu – prva obravnava (PONOVNA OBRAVNAVA), Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport   Gradivo
 • 12.1.17 Seje vlade
  117. redna seja Vlade RS, dne 12. januarja 2017
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, Poročevalec: mag. Dejan Židan    Gradivo 1.2. Smernice za razvoj informacijskih rešitev in Smernice za...
 • 5.1.17 Seje vlade
  116. redna seja Vlade RS, dne 5. januarja 2017
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman    Gradivo 1.2. Predlog uredbe o izvajanju uredb (EU) o ukrepu informiranja in...
 • 29.12.16 Seje vlade
  153. dopisna seja Vlade RS, dne 29. decembra 2016
  1. Predlog odgovora na tožbo zoper odločbo o imenovanju vrhovne državne tožilke na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije, Predlagatelj: minister za pravosodje
 • 28.12.16 Seje vlade
  152. dopisna seja Vlade RS, dne 28. decembra 2016
  1. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe...
 • 22.12.16 Seje vlade
  115. redna seja Vlade RS, dne 22. decembra 2016
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018, Poročevalec: Boris Koprivnikar...
 • 20.12.16 Seje vlade
  151. dopisna seja Vlade RS, dne 19. decembra 2016
  1. Predlog zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju – nujni postopek, Predlagatelj: minister za javno upravo 2. Informacija o parafiranem Dogovoru o ukrepih na...
 • 14.12.16 Seje vlade
  114. redna seja Vlade RS, dne 14. decembra 2016
  I. LISTA A 1.1. Predlog odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem, Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič    Gradivo 1.2. Predlog uredbe o določitvi zneska specifične in stopnje...

Časovno obdobje

Potrdi