Skoči na vsebino »

Dnevni redi

 • 24.8.16 Seje vlade
  137. dopisna seja Vlade RS, dne 24. avgusta 2016
  1. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport 2. Predlog sklepa o...
 • 18.8.16 Seje vlade
  136. dopisna seja Vlade RS, dne 18. avgusta 2016
  1. Predlog odloka o spremembah Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020, Predlagateljica: ministrica brez resorja, pristojna za razvoj, strateške...
 • 10.8.16 Seje vlade
  135. dopisna seja Vlade RS, dne 9. avgusta 2016
  1. Predlog odločbe o zavrnitvi vloge za dodelitev koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu na lokaciji Kolodvorska ulica 4, 6210 Sežana, Predlagateljica: ministrica za področje razvoja, strateške projekte...
 • 9.8.16 Seje vlade
  134. dopisna seja Vlade RS, dne 8. avgusta 2016
  1. Predlog zaprosila Republike Slovenije za mednarodno pomoč zaradi posledic požara v naravnem okolju, Predlagateljica: ministrica za obrambo 2. Predlog sklepa o prenosu pravic porabe z Ministrstva za javno upravo na...
 • 4.8.16 Seje vlade
  133. dopisna seja Vlade RS, dne 4. avgusta 2016
  1. Predlog za sprejem 40 sirskih državljanov iz Turčije v Republiko Slovenijo na podlagi kvote, ki se jim lahko prizna status begunca, Predlagateljica: ministrica za notranje zadeve 2. Informacija o prenehanju članstva...
 • 28.7.16 Seje vlade
  98. redna seja Vlade RS, dne 28. julija 2016
  - Informacija o stanju prenosa direktiv v pravni red Republike Slovenije in odprtih postopkih ugotavljanja kršitev prava EU (PONOVNA OBRAVNAVA) I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev...
 • 21.7.16 Seje vlade
  97. redna seja Vlade RS, dne 21. julija 2016
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob 100. obletnici Majniške deklaracije, Poročevalka: Alenka Smerkolj (MF)    Gradivo 1.2....
 • 15.7.16 Seje vlade
  132. dopisna seja Vlade RS, dne 14. julija 2016
   1. Predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju funkcije državnega sekretarja v Ministrstvu za finance, Predlagatelj: ministrica za področje razvoja, strateške projekte in kohezijo v funkciji ministra za...
 • 12.7.16 Seje vlade
  96. redna seja Vlade RS, dne 12. julija 2016
  – Poročilo o normativni dejavnosti Vlade Republike Slovenije v obdobju od 1. januarja do 30. junija 2016, Poročevalec: mag. Darko Krašovec I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o sofinanciranju doktorskega študija,...
 • 7.7.16 Seje vlade
  95. redna seja Vlade RS, dne 7. julija 2016
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak    Gradivo 1.2. Predlog uredbe o državnem prostorskem...

Časovno obdobje

Potrdi