Skoči na vsebino »

Dnevni redi

 • 13.12.17 Seje vlade
  160. redna seja Vlade RS, dne 13. decembra 2017
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Krško na reki Savi, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 1.2. Predlog uredbe o uporabi plovil na...
 • 8.12.17 Seje vlade
  215. dopisna seja Vlade RS, dne 8. decembra 2017
  1. Predlog sklepa o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Predlagateljica: ministrica za finance 2. Informacija o delovnem obisku državne sekretarke v...
 • 7.12.17 Seje vlade
  159. redna seja Vlade RS, dne 7. decembra 2017
    I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva v določenih objektih Ministrstva za kulturo, Poročevalec: Anton Peršak    Gradivo 1.2....
 • 5.12.17 Seje vlade
  214. dopisna seja Vlade RS, dne 5. decembra 2017
  1. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, Predlagatelj: vodja Kabineta predsednika Vlade Republike Slovenije
 • 4.12.17 Seje vlade
  213. dopisna seja Vlade RS, dne 4.decembra 2017
  1. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji – skrajšani postopek, Predlagateljica: ministrica za notranje zadeve
 • 30.11.17 Seje vlade
  212. dopisna seja Vlade RS, dne 30. novembra 2017
  1. Predlog uredbe o pogojih za dodelitev pomoči letališčem državnega pomena, Predlagatelj: minister za infrastrukturo 2. Predlog uredbe o prenehanju veljavnosti Uredbe o načinu opravljanja republiške gospodarske javne službe...
 • 30.11.17 
  158. redna seja Vlade RS, dne 30. novembra 2017
    I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, Poročevalec: mag. Dejan Židan    Gradivo 1.2. Predlog uredbe o...
 • 30.11.17 Seje vlade
  211. dopisna seja Vlade RS, dne 29.novembra 2017
  1. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za kaznovalno pravo in človekove pravice v Ministrstvu za pravosodje, Predlagatelj: minister za pravosodje 2. Predlog odgovora na pritožbo na poročilo...
 • 27.11.17 Seje vlade
  210. dopisna seja Vlade RS, dne 24.novembra 2017
  1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin – skrajšani postopek (PONOVNA OBRAVNAVA), Predlagateljica: ministrica za okolje in prostor
 • 23.11.17 
  157. redna seja Vlade RS, dne 23. novembra 2017
    I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o določitvi pristojnih organov za izdajo dovoljenj in potrdil ter načina izvajanja oprostitev iz uredbe (EGS), uredbe (ES) in izvedbenih uredb (EU) o oprostitvah uvoznih dajatev,...

Časovno obdobje

Potrdi