Skoči na vsebino »

Dnevni redi

 • 18.4.19 Seje vlade
  28. redna seja Vlade RS, dne 18. aprila 2019
  I. LISTA A 1.1. Predlog resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2019–2023, Poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo 1.2. Predlog uredbe o odpadnih nagrobnih...
 • 15.4.19 Seje vlade
  41. dopisna seja Vlade RS, dne 15. aprila 2019
  1.Predlog soglasja Košarkarski zvezi Slovenije za vložitev kandidature pri Evropski košarkarski zvezi (FIBA Europe) za organizacijo Evropskega prvenstva v košarki za moške leta 2021 v Sloveniji, Predlagatelj: minister za...
 • 11.4.19 Seje vlade
  27. redna seja Vlade RS, dne 11. aprila 2019
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o izvajanju uredbe (EU) o skladih denarnega trga, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo 1.2. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju...
 • 9.4.19 Seje vlade
  40. dopisna seja Vlade RS, dne 9. aprila 2019
  1. Predlog zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank – prva obravnava (PONOVNA OBRAVNAVA)    Gradivo 2. Predlog nacionalnega reformnega programa 2019–2020 ...
 • 4.4.19 Seje vlade
  26. redna seja Vlade RS, dne 4. aprila 2019
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o koncesiji za gradnjo in gospodarjenje z drugim tirom železniške proge Divača–Koper,  Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo 1.2. Predlog uredbe o izvajanju...
 • 2.4.19 Seje vlade
  39. dopisna seja Vlade RS, dne 2. aprila 2019
  1. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora o zagotavljanju podpore države gostiteljice na zdravstveni vaji Vigorous Warrior 2019 v Romuniji, Predlagatelj: minister za...
 • 29.3.19 Seje vlade
  37. dopisna seja Vlade RS, dne 29. marca 2019
  1. Predlog razrešitve državnega sekretarja v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije, Predlagatelj: predsednik vlade
 • 28.3.19 Seje vlade
  25. redna seja Vlade RS, dne 28. marca 2019
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka, Poročevalec: Simon...
 • 25.3.19 Seje vlade
  36. dopisna seja Vlade RS, dne 25. marca 2019
  1. Predlog pooblastila za zastopanje na razčiščevalnem sestanku v zvezi z osnutkom revizijskega poročila Računskega sodišča Republike Slovenije Učinkovitost strateškega načrtovanja dolgoročnega izkoriščanja jedrske energije za...
 • 22.3.19 Seje vlade
  35. dopisna seja Vlade RS, dne 22. marca 2019
  1. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje Evropske komisije št. SG-Greffe(2019)D/1458 z dne 25. 1. 2019 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2016/680 Evropskega...

Časovno obdobje

Potrdi