Skoči na vsebino »

Dnevni redi

 • 10.8.17 Seje vlade
  188. dopisna seja Vlade RS, dne 10. avgusta 2017
  1. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o postopku in natančnejših pogojih za izbiro centrov za zbiranje oziroma predelavo lesa, okuženega ali z insekti napadenega, ki je predmet upravne izvršbe odločbe o sanitarni sečnji, o...
 • 4.8.17 Seje vlade
  187. dopisna seja Vlade RS, dne 4. avgusta 2017
  1. Izredna naturalizacija – predhodno mnenje o sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije, Predlagateljica: ministrica za notranje zadeve 2. Poročilo o udeležbi ministra za zunanje zadeve Karla Erjavca na zasedanju Sveta...
 • 1.8.17 Seje vlade
  186. dopisna seja Vlade RS, dne 1. avgusta 2017
  1. Predlog za uvrstitev novega projekta 3330-17-0031 »Ureditev prostorov za izvajanje Evropske šole« v veljavni Načrt razvojnih programov 2017–2020, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport 2. Predlog...
 • 27.7.17 Seje vlade
  145. redna seja Vlade RS, dne 27. julija 2017
    I. LISTA A 1.1. Informacija o stanju prenosa direktiv v pravni red Republike Slovenije in odprtih postopkih ugotavljanja kršitev prava EU, Poročevalka: Ksenija Mihovar Globokar 1.2. Predlog uredbe o varstvu...
 • 26.7.17 Seje vlade
  185. dopisna seja Vlade RS, dne 26. julija 2017
  1. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, Predlagatelj: minister za javno upravo2. Predlog aktov za...
 • 21.7.17 Seje vlade
  184. dopisna seja Vlade RS, dne 21. julija 2017
  1. Predlog sklepa za vložitev tožbe zaradi ugotovitve ničnosti Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/1353 z dne 19. maja 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 607/2009 glede sort vinske trte in njihovih sopomenk, ki se lahko uporabijo...
 • 20.7.17 Seje vlade
  144. redna seja Vlade RS, dne 20. julija 2017
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o delovnem času v organih državne uprave, Poročevalec: Boris Koprivnikar    Gradivo 1.2. Predlog uredbe o dopolnitvi Uredbe o notranji...
 • 14.7.17 Seje vlade
  183. dopisna seja Vlade RS, dne 14. julija 2017
  1. Informacija o nameravanem podpisu Deklaracije za sodelovanje na področju visoko zmogljivega računalništva (HPC), Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport
 • 13.7.17 
  143. redna seja Vlade RS, dne 13. julija 2017
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2018, Poročevalec: mag. Dejan Židan    Gradivo 1.2. Predlog uredbe o...
 • 6.7.17 Seje vlade
  142. redna seja Vlade RS, dne 6. julija 2017
    I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o načinu izvajanja zakonitega zastopanja mladoletnikov brez spremstva ter načinu zagotavljanja ustrezne nastanitve, oskrbe in obravnave mladoletnikov brez spremstva zunaj azilnega doma...

Časovno obdobje

Potrdi