Skoči na vsebino »

Dnevni redi

 • 13.1.17 Seje vlade
  155. dopisna seja Vlade RS, dne 13. januarja 2017
  1. Predlog zakona o vajeništvu – prva obravnava (PONOVNA OBRAVNAVA), Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport   Gradivo
 • 12.1.17 Seje vlade
  117. redna seja Vlade RS, dne 12. januarja 2017
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, Poročevalec: mag. Dejan Židan    Gradivo 1.2. Smernice za razvoj informacijskih rešitev in Smernice za...
 • 5.1.17 Seje vlade
  116. redna seja Vlade RS, dne 5. januarja 2017
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman    Gradivo 1.2. Predlog uredbe o izvajanju uredb (EU) o ukrepu informiranja in...
 • 29.12.16 Seje vlade
  153. dopisna seja Vlade RS, dne 29. decembra 2016
  1. Predlog odgovora na tožbo zoper odločbo o imenovanju vrhovne državne tožilke na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije, Predlagatelj: minister za pravosodje
 • 28.12.16 Seje vlade
  152. dopisna seja Vlade RS, dne 28. decembra 2016
  1. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe...
 • 22.12.16 Seje vlade
  115. redna seja Vlade RS, dne 22. decembra 2016
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018, Poročevalec: Boris Koprivnikar...
 • 20.12.16 Seje vlade
  151. dopisna seja Vlade RS, dne 19. decembra 2016
  1. Predlog zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju – nujni postopek, Predlagatelj: minister za javno upravo 2. Informacija o parafiranem Dogovoru o ukrepih na...
 • 14.12.16 Seje vlade
  114. redna seja Vlade RS, dne 14. decembra 2016
  I. LISTA A 1.1. Predlog odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem, Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič    Gradivo 1.2. Predlog uredbe o določitvi zneska specifične in stopnje...
 • 9.12.16 Seje vlade
  150. dopisna seja Vlade RS, dne 9. decembra 2016
  1. Informacija o poteku preoblikovanja Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence v Krovni pokojninski sklad javnih uslužbencev, Predlagateljica: ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake...
 • 8.12.16 Seje vlade
  149. dopisna seja Vlade RS, dne 8. decembra 2016
  1. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji, Predlagateljica: ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Časovno obdobje

Potrdi