Skoči na vsebino »

Dnevni redi

 • 26.9.16 Seje vlade
  140. dopisna seja Vlade RS, dne 26. septembra 2016
  1. Predlog mnenja o Predlogu priporočila Vladi Republike Slovenije v zvezi z nezakonitim posedovanjem ubojnih sredstev v posesti nekdanjih pripadnikov Službe državne varnosti, Predlagateljica: ministrica za notranje zadeve
 • 22.9.16 Seje vlade
  102. redna seja Vlade RS, dne 22. septembra 2016
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič    Gradivo 1.2. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvojnem svetu kohezijske...
 • 19.9.16 Seje vlade
  139. dopisna seja Vlade RS, dne 19. septembra 2016
  1.Predlog sklepa za zagotovitev pitne vode v romskih naseljih, Predlagatelj: direktor Urada za narodnosti
 • 15.9.16 Seje vlade
  101. redna seja Vlade RS, dne 15. septembra 2016
  I. LISTA A 1.1. Predlog resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2016 do 2022, Poročevalka: Andreja Katič    Gradivo 1.2. Predlog uredbe o izvajanju Uredbe...
 • 8.9.16 Seje vlade
  100. redna seja Vlade RS, dne 8. septembra 2016
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob vodotoku Bistrica v občini Ruše, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 1.2. Predlog uredbe...
 • 7.9.16 Seje vlade
  138. dopisna seja Vlade RS, dne 7. septembra 2016
  1. Predlog soglasja k imenovanju vršilca dolžnosti direktorja Instituta informacijskih znanosti,  Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport
 • 1.9.16 Seje vlade
  99. redna seja Vlade RS, dne 1. septembra 2016
     I. LISTA A 1.1. Predlog zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic – tretja obravnava,  Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 1.3. Predlog uredbe o spremembah in...
 • 24.8.16 Seje vlade
  137. dopisna seja Vlade RS, dne 24. avgusta 2016
  1. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport 2. Predlog sklepa o...
 • 18.8.16 Seje vlade
  136. dopisna seja Vlade RS, dne 18. avgusta 2016
  1. Predlog odloka o spremembah Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020, Predlagateljica: ministrica brez resorja, pristojna za razvoj, strateške...
 • 10.8.16 Seje vlade
  135. dopisna seja Vlade RS, dne 9. avgusta 2016
  1. Predlog odločbe o zavrnitvi vloge za dodelitev koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu na lokaciji Kolodvorska ulica 4, 6210 Sežana, Predlagateljica: ministrica za področje razvoja, strateške projekte...

Časovno obdobje

Potrdi