Skoči na vsebino »

Dnevni redi

 • 28.7.16 Seje vlade
  98. redna seja Vlade RS, dne 28. julija 2016
  - Informacija o stanju prenosa direktiv v pravni red Republike Slovenije in odprtih postopkih ugotavljanja kršitev prava EU (PONOVNA OBRAVNAVA) I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev...
 • 21.7.16 Seje vlade
  97. redna seja Vlade RS, dne 21. julija 2016
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob 100. obletnici Majniške deklaracije, Poročevalka: Alenka Smerkolj (MF)    Gradivo 1.2....
 • 15.7.16 Seje vlade
  132. dopisna seja Vlade RS, dne 14. julija 2016
   1. Predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju funkcije državnega sekretarja v Ministrstvu za finance, Predlagatelj: ministrica za področje razvoja, strateške projekte in kohezijo v funkciji ministra za...
 • 12.7.16 Seje vlade
  96. redna seja Vlade RS, dne 12. julija 2016
  – Poročilo o normativni dejavnosti Vlade Republike Slovenije v obdobju od 1. januarja do 30. junija 2016, Poročevalec: mag. Darko Krašovec I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o sofinanciranju doktorskega študija,...
 • 7.7.16 Seje vlade
  95. redna seja Vlade RS, dne 7. julija 2016
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak    Gradivo 1.2. Predlog uredbe o državnem prostorskem...
 • 6.7.16 Seje vlade
  131. dopisna seja Vlade RS, dne 6. julija 2016
  1. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti direktorja Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije, Predlagatelj: minister za kulturo
 • 30.6.16 Seje vlade
  130. dopisna seja Vlade RS, dne 30. junija 2016
  1. Predlog zakona o ukrepih za odpravo posledic pozebe in snega v kmetijski proizvodnji med 25. in 30. aprilom 2016 – nujni postopek (PONOVNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • 30.6.16 Seje vlade
  94. redna seja Vlade RS, dne 30. junija 2016
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o državnem prostorskem načrtu za dograditev avtocestnega predora Karavanke, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 1.2. Predlog uredbe o državnem prostorskem načrtu za...
 • 28.6.16 Seje vlade
  129. dopisna seja Vlade RS, dne 28. junija 2016
   1. Predlog sklepa o razveljavitvi sklepa o uporabi Civilne zaščite za postavitev začasnih nastavitvenih centrov za migrante in njihovo oskrbo, Predlagateljica: ministrica za obrambo
 • 28.6.16 Seje vlade
  128. dopisna seja Vlade RS, dne 27. junija 2016
   1. Predlog aneksa št. 2 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del, Predlagatelj: minister za javno upravo

Časovno obdobje

Potrdi