Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Dnevni redi

 • 17.5.19 Seje vlade
  51. dopisna seja Vlade RS, dne 17. maja 2019
  1. Predlog programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik za obdobje 2019–2020, Predlagateljica: ministrica za infrastrukturo 2. Predlog plačila za nezakonito odložene odpadke kot posledice nelegalnih prehodov...
 • 16.5.19 Seje vlade
  31. redna seja Vlade RS, dne 16. maja 2019
  I. LISTA A 1.1. Letno poročilo o delu Delovne skupine za spremljanje izvajanja Uredbe o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev...
 • 15.5.19 Seje vlade
  50. dopisna seja Vlade RS, dne 15. maja 2019
  1. Predlog mnenja o Predlogu priporočila v zvezi z anomalijami v sistemu plač v javnem sektorju, Predlagatelj: minister za javno upravo
 • 14.5.19 Seje vlade
  49. dopisna seja Vlade RS, dne 14. maja 2019
  1. Predlog mnenja o Zahtevi za oceno ustavnosti 1., 3., 5., 29. in 30. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2019 in Odloka o okviru za...
 • 10.5.19 Seje vlade
  48. dopisna seja Vlade RS, dne 10. maja 2019
  1. Predlog razrešitve generalne direktorice Direktorata za zdravstveno varstvo v Ministrstvu za zdravje, Predlagatelj: minister za zdravje
 • 9.5.19 Seje vlade
  30. redna seja Vlade RS, dne 9. maja 2019
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o merilih za delo v izmenah strojevodij in drugega osebja, ki opravlja za varnost kritične naloge, ter mobilnih delavcev, ki opravljajo interoperabilne storitve v železniškem sektorju,...
 • 8.5.19 Seje vlade
  47. dopisna seja Vlade RS, dne 8. maja 2019
  1. Informacija o pogajanjih z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede višineregresa za letni dopust za javne uslužbence v letu 2019 in Predlog aneksa h Kolektivnipogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki...
 • 3.5.19 Seje vlade
  46. dopisna seja Vlade RS, dne 30. aprila 2019
  1. Predlog sklepa o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije (MJU), Predlagatelj: minister za finance
 • 30.4.19 Seje vlade
  45. dopisna seja Vlade RS, dne 30. aprila 2019
  1. Izhodišča za udeležbo državne sekretarke na Ministrstvu za kulturo dr. Tanje Kerševan Smokvina na zasedanju ministrov za kulturo držav članic Evropske unije 3. maja 2019 v Parizu, Predlagatelj: minister za kulturo
 • 26.4.19 Seje vlade
  44. dopisna seja Vlade RS, dne 26. aprila 2019
  1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona – prva obravnava, Predlagateljica: ministrica za infrastrukturo    Gradivo 2. Program stabilnosti 2019, Predlagatelj: minister za finance ...

Časovno obdobje

Potrdi