Skoči na vsebino »

Dnevni redi

 • 21.8.18 Seje vlade
  268. dopisna seja Vlade RS, dne 21. avgusta 2018
  1. Izhodišča za srečanje državnega sekretarja v Ministrstvu za notranje zadeve Boštjana Šefica z državno sekretarko v Ministrstvu za notranje zadeve Republike Hrvaške Terezijo Gras 22. avgusta 2018 na Gradu Mokrice,...
 • 16.8.18 Seje vlade
  267. dopisna seja Vlade RS, dne 16. avgusta 2018
  1. Predlog rebalansa št. 2 Poslovnega načrta javnega podjetja INFRA d. o. o. za leto 2018    Gradivo 2. Zaključno poročilo o delu medresorske delovne skupine za koordinirano izvajanje Izvedbenega načrta...
 • 14.8.18 Seje vlade
  266. dopisna seja Vlade RS, dne 14. avgusta 2018
  1. Predlog uredbe o izvajanju Uredbe (EGS) o značilnostih oljčnega olja in olja iz oljčnih tropin ter ustreznih analiznih metodah   Gradivo 2. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o predelavi biološko...
 • 9.8.18 Seje vlade
  265. dopisna seja Vlade RS, dne 9. avgusta 2018
  1. Predlog stališča do ocene Fiskalnega sveta Republike Slovenije o Predlogu odloka o spremembi Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020, Predlagateljica: ministrica za finance ...
 • 8.8.18 Seje vlade
  264. dopisna seja Vlade RS, dne 8. avgusta 2018
  1. Predlog uredbe o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – peščenjak v pridobivalnem prostoru Vundušek v Občini Majšperk   Gradivo 2. Predlog sklepa o povečanju namenskega...
 • 7.8.18 Seje vlade
  263. dopisna seja Vlade RS, dne 7. avgusta 2018
  1. Predlog odgovora na Uradni opomin Evropske komisije SG-Greffe(2018)D/10283 z dne 8. 6. 2018 zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz tretjega odstavka 17. člena Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija...
 • 1.8.18 Seje vlade
  262. dopisna seja Vlade RS, dne 1. avgusta 2018
     1. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o Krajinskem parku Kolpa, Predlagateljica: ministrica za okolje in prostor   Gradivo 2. Letni program izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za leto...
 • 26.7.18 Seje vlade
  185. redna seja Vlade RS, dne 26. julija 2018
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o jamstvu zaradi likvidnostnih težav organizatorja potovanja in podjetja, ki omogoča povezane potovalne aranžmaje, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 1.2. Predlog...
 • 19.7.18 Seje vlade
  261. dopisna seja Vlade RS, dne 19. julija 2018
  1. Predlog soglasja Slovenskemu državnemu holdingu, d. d., k spremembi Letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb za leto 2018, Predlagateljica: ministrica za finance
 • 19.7.18 Seje vlade
  260. dopisna seja Vlade RS, dne 18. julija 2018
  1. Predlog sklepa o dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Filmskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, v Slovenski filmski center, javno agencijo Republike Slovenije   Gradivo 2. Končno poročilo o ukrepanju,...

Časovno obdobje

Potrdi