Skoči na vsebino »

Dnevni redi

 • 9.11.18 Seje vlade
  10. dopisna seja Vlade RS, dne 9. novembra 2018
  Predlog uredbe o spremembi Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, Predlagatelj: minister za finance   Gradivo
 • 8.11.18 Seje vlade
  9. dopisna seja Vlade RS, dne 8. novembra 2018
  1. Predlog spremembe Izhodišč za pogajanja o razrešitvi stavkovnih zahtev reprezentativnih sindikatov javnega sektorja (PONOVNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za javno upravo
 • 8.11.18 Seje vlade
  7. redna seja Vlade RS, dne 8. novembra 2018
    I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020,...
 • 7.11.18 Seje vlade
  8. dopisna seja Vlade RS, dne 6. novembra 2018
  1. Izhodišča za delovni obisk predsednika Vlade Republike Slovenije Marjana Šarca 8. novembra 2018 v Kraljevini Španiji, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve 2. Predlog mnenja o zahtevi Državnega sveta, da Državni zbor...
 • 5.11.18 Seje vlade
  7. dopisna seja Vlade RS, dne 2. novembra 2018
  1. Predlog mnenja o Predlogu priporočila v zvezi s črpanjem evropskih kohezijskih sredstev finančne perspektive 2014–2020, Predlagatelj: minister brez resorja, pristojen za razvoj, strateške projekte in kohezijo 2. Predlog...
 • 30.10.18 Seje vlade
  6. dopisna seja Vlade RS, dne 30. oktobra 2018
  1. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve (trgovina) 9. novembra 2018 v Bruslju, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo 2. Predlog za...
 • 29.10.18 Seje vlade
  5. dopisna seja Vlade RS, dne 26. oktobra 2018
  1. Izhodišča za udeležbo predstavnika Republike Slovenije na redni Konferenci pooblaščenih predstavnikov držav članic Mednarodne telekomunikacijske zveze PP-18 od 29. oktobra do 16. novembra 2018 v Dubaju in Pobuda za podpis...
 • 25.10.18 Seje vlade
  6. redna seja Vlade RS, dne 25. oktobra 2018
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah na desnem bregu Dravinje v občini Slovenske Konjice, Poročevalec: Jure Leben    Gradivo 1.2....
 • 18.10.18 Seje vlade
  5. redna seja Vlade RS, dne 18. oktobra 2018
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta, Poročevalec: Marko Bandelli...
 • 17.10.18 Seje vlade
  4. dopisna seja Vlade RS, dne 17. oktobra 2018
  1. Predlog izhodišč za pogajanja o razrešitvi stavkovnih zahtev reprezentativnih sindikatov javnega sektorja (PONOVNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za javno upravo  Gradivo 2. Predlog sklepa o prerazporeditvi...

Časovno obdobje

Potrdi