Skoči na vsebino »

Dnevni redi

 • 11.10.18 Seje vlade
  4. redna seja Vlade RS, dne 11. oktobra 2018
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o izvzemu prirediteljev klasičnih iger na srečo iz izvajanja ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj...
 • 4.10.18 Seje vlade
  3. redna seja Vlade RS, dne 4. oktobra 2018
     I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa...
 • 27.9.18 Seje vlade
  2. redna seja Vlade RS, dne 27. septembra 2018
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 1.2. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih...
 • 26.9.18 Seje vlade
  2. dopisna seja Vlade RS, dne 24. septembra 2018
  1. Informacija o udeležbi ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška na konferenci »Može li hrvatski turizam 365? – 2. korak« 25. septembra 2018 v Zagrebu, Hrvaška   Gradivo 2. Predlog mnenja...
 • 20.9.18 
  1. dopisna seja Vlade RS, dne 19. septembra 2018
  1. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na Uradni opomin Evropske komisije št. SG-Greffe(2018)D/15006 z dne 20. julija 2018 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2016/681 Evropskega...
 • 14.9.18 Seje vlade
  1. redna seja Vlade RS, dne 13. septembra 2018
  1. Predlog imenovanj podpredsednice in podpredsednikov Vlade Republike Slovenije 2. Predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju opravljanja funkcije generalne sekretarke Vlade Republike Slovenije 3. Predlog imenovanja...
 • 13.9.18 Seje vlade
  275. dopisna seja Vlade RS, dne 12. septembra 2018
  1. Predlog soglasja k pobudi Občine Pesnica za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območjih državnih prostorskih načrtov za magistralno cesto – avtomobilsko cesto Šentilj–Pesnica, odsek avtoceste...
 • 12.9.18 Seje vlade
  274. dopisna seja Vlade RS, dne 11. septembra 2018
     1. Predlog uredbe o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – filitni skrilavec v pridobivalnem prostoru Sotina 3 v občini Rogašovci   Gradivo 2. Predlog uredbe o...
 • 7.9.18 Seje vlade
  273. dopisna seja Vlade RS, dne 6. septembra 2018
  1. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Republike Slovenije, Ministrstva za okolje in prostor, v postopku vložitve predloga za dopustitev revizije in revizije zoper sodbo Upravnega sodišča...
 • 5.9.18 Seje vlade
  272. dopisna seja Vlade RS, dne 5. septembra 2018
  1. Predlog uredbe o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva za celovito energetsko prenovo objektov OŠ Veržej, Vzgojnega Doma Veržej, OŠ Kobilje ter Športne dvorane Radenci ...

Časovno obdobje

Potrdi