Skoči na vsebino »

Dnevni redi

 • 31.12.18 Seje vlade
  25. dopisna seja Vlade RS, dne 28. decembra 2018
  1. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede, Predlagatelj: minister za obrambo   Gradivo 2. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o...
 • 28.12.18 Seje vlade
  24. dopisna seja Vlade RS, dne 27. decembra 2018
  1. Predlog uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev, Predlagatelj: minister za okolje in prostor ...
 • 24.12.18 Seje vlade
  23. dopisna seja Vlade RS, dne 24. decembra 2018
  1. Predlog odgovora na zahtevo za izdajo začasne odredbe v tožbi zoper Odlok o ukrepu odvzema osebkov rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave za obdobje do 30. septembra 2019, Predlagatelj: minister za okolje in prostor
 • 20.12.18 Seje vlade
  22. dopisna seja Vlade RS, dne 20. decembra 2018
  1. Predlog prenehanja funkcije državne sekretarke in imenovanja državne sekretarke v Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Predlagatelj: minister brez resorja, pristojen za razvoj, strateške...
 • 20.12.18 Seje vlade
  13. redna seja Vlade RS, dne 20. decembra 2018
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o izvajanju državne javne službe na osuševalnih in namakalnih sistemih, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo 1.2. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o...
 • 14.12.18 Seje vlade
  21. dopisna seja Vlade RS, dne 14. decembra 2018
  1. Predlog stališča do Ocene Fiskalnega sveta o skladnosti Odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020 s fiskalnimi pravili, Predlagatelj: minister za finance 2....
 • 14.12.18 Seje vlade
  20. dopisna seja Vlade RS, dne 13. decembra 2018
  1. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvi Gradbenega zakona, Predlagatelj: minister za okolje in prostor
 • 13.12.18 Seje vlade
  12. redna seja Vlade RS, dne 13. decembra 2018
  I. LISTA A 1.1. Predlog odloka o spremembah Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo 1.2. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi...
 • 11.12.18 Seje vlade
  19. dopisna seja Vlade RS, dne 11. decembra 2018
  1. Predlog sklepa o spremembi sklepa št. 00411-1/2016/4 z dne 7. 1. 2016, spremenjenega s sklepom št. 00411-1/2016/10 z dne 7. 11. 2017 – pooblastilo za izvedbo vseh potrebnih aktivnosti za razdelitev sredstev Banayou Trust med...
 • 11.12.18 Seje vlade
  18. dopisna seja Vlade RS, dne 11. decembra 2018
  1. Predlog imenovanja generalne direktorice Policije in imenovanja v naziv glavna policijska svetnica, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

Časovno obdobje

Potrdi