Skoči na vsebino »

Dnevni redi

 • 14.9.18 Seje vlade
  1. redna seja Vlade RS, dne 13. septembra 2018
  1. Predlog imenovanj podpredsednice in podpredsednikov Vlade Republike Slovenije 2. Predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju opravljanja funkcije generalne sekretarke Vlade Republike Slovenije 3. Predlog imenovanja...
 • 13.9.18 Seje vlade
  275. dopisna seja Vlade RS, dne 12. septembra 2018
  1. Predlog soglasja k pobudi Občine Pesnica za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območjih državnih prostorskih načrtov za magistralno cesto – avtomobilsko cesto Šentilj–Pesnica, odsek avtoceste...
 • 12.9.18 Seje vlade
  274. dopisna seja Vlade RS, dne 11. septembra 2018
     1. Predlog uredbe o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – filitni skrilavec v pridobivalnem prostoru Sotina 3 v občini Rogašovci   Gradivo 2. Predlog uredbe o...
 • 7.9.18 Seje vlade
  273. dopisna seja Vlade RS, dne 6. septembra 2018
  1. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Republike Slovenije, Ministrstva za okolje in prostor, v postopku vložitve predloga za dopustitev revizije in revizije zoper sodbo Upravnega sodišča...
 • 5.9.18 Seje vlade
  272. dopisna seja Vlade RS, dne 5. septembra 2018
  1. Predlog uredbe o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva za celovito energetsko prenovo objektov OŠ Veržej, Vzgojnega Doma Veržej, OŠ Kobilje ter Športne dvorane Radenci ...
 • 31.8.18 Seje vlade
  271. dopisna seja Vlade RS, dne 31. avgusta 2018
  1. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti direktorja Javnega zavoda Inštitut za vode Republike Slovenije, Predlagateljica: ministrica za okolje in prostor
 • 30.8.18 Seje vlade
  186. redna seja Vlade RS, dne 30. avgusta 2018
  I. LISTA A  1.1. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije gospodarski družbi Astraea, gostinstvo, igre na srečo, trgovina, promet, najem, poslovanje z nepremičninami, druge poslovne dejavnosti in storitve, d. o. o., za...
 • 24.8.18 Seje vlade
  270. dopisna seja Vlade RS, dne 24. avgusta 2018
  1. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora o zagotavljanju podpore države gostiteljice med vajo Ample Strike 2018,Predlagateljica: ministrica za obrambo
 • 23.8.18 Seje vlade
  269. dopisna seja Vlade RS, dne 23. avgusta 2018
  1. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje objektov družbe Paradajz d. o. o. iz vrtine Re-1g/11, Predlagateljica: ministrica za okolje in...
 • 21.8.18 Seje vlade
  268. dopisna seja Vlade RS, dne 21. avgusta 2018
  1. Izhodišča za srečanje državnega sekretarja v Ministrstvu za notranje zadeve Boštjana Šefica z državno sekretarko v Ministrstvu za notranje zadeve Republike Hrvaške Terezijo Gras 22. avgusta 2018 na Gradu Mokrice,...

Časovno obdobje

Potrdi