Skoči na vsebino »

Dnevni redi

 • 4.6.18 Seje vlade
  249. dopisna seja Vlade RS, dne 4. junija 2018
  2. Predlog sklepa glede delitve dolga nekdanje SFRJ do OZN (PONOVNA OBRAVNAVA), Predlagateljica: ministrica za finance 3. Predlog soglasja k Programu dela in finančnemu načrtu Agencije za radioaktivne odpadke za leto 2018,...
 • 31.5.18 Seje vlade
  248. dopisna seja Vlade RS, dne 30. maja 2018
  1. Predlog uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje,  2. Predlog...
 • 28.5.18 Seje vlade
  247. dopisna seja Vlade RS, dne 28. maja 2018
  1. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na zasedanju Stalne slovensko-hrvaške komisije za vodno gospodarstvo 29. maja 2018 v Zagrebu, Predlagateljica: ministrica za okolje in prostor   Gradivo
 • 24.5.18 Seje vlade
  246. dopisna seja Vlade RS, dne 24. maja 2018
     1. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna, Predlagateljici: ministrica za finance   Gradivo
 • 24.5.18 Seje vlade
  180. redna seja Vlade RS, dne 24. maja 2018
  I. LISTA A 1.1. Pregled uresničevanja sklepov Vlade Republike Slovenije (stanje na 30. 4. 2018), Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič 1.2. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o fizikalno-kemijskih...
 • 23.5.18 Seje vlade
  245. dopisna seja Vlade RS, dne 23. maja 2018
  1. Izhodišča za udeležbo Iztoka Mirošiča, državnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve, na tretjem letnem forumu Strategije EU za Jadransko jonsko regijo (EUSAIR) 24. in 25. maja 2018 v Catanii, Italija, Predlagatelj:...
 • 21.5.18 Seje vlade
  244. dopisna seja Vlade RS, dne 21. maja 2018
  1. Predlog odgovora na priporočilo skupine poslank in poslancev v zvezi z izrednimi razmerami na področju zdravljenja otrok s prirojenimi srčnimi napakami v Sloveniji, Predlagateljica: ministrica za zdravje 2. Predlog...
 • 18.5.18 Seje vlade
  243. dopisna seja Vlade RS, dne 18. maja 2018
  1. Informacija o obisku državne sekretarke Republike Hrvaške za šport Janice Kostelić v Republiki Sloveniji in nameravanem podpisu Memoranduma o sodelovanju v športu med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in Glavnim...
 • 18.5.18 Seje vlade
  242. dopisna seja Vlade RS, dne 16. maja 2018
  1. Predlog uredbe o dodeljevanju podpore prek finančnih instrumentov za izvajanje določenih podukrepov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020   Gradivo 2. Predlog uredbe o...
 • 10.5.18 
  179. redna seja Vlade RS, dne 10. maja 2018
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič    Gradivo 1.2. Predlog uredbe o...

Časovno obdobje

Potrdi