Skoči na vsebino »

Dnevni redi

 • 21.2.18 Seje vlade
  233. dopisna seja Vlade RS, dne 21. februarja 2018
  1. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o podpori delovanju Mednarodnega raziskovalnega centra druge svetovne vojne Maribor, Predlagatelj: minister brez...
 • 15.2.18 Seje vlade
  168. redna seja Vlade RS, dne 15. februarja 2018
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o določitvi višine in o začetku plačevanja obveznega prispevka za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja pridelave in predelave sadja,...
 • 13.2.18 Seje vlade
  232. dopisna seja Vlade RS, dne 12. februarja 2018
  1. Predlog mnenja Vlade Republike Slovenije o predlogu skupine pobudnikov za začasno zadržanje izvrševanja dela prve alineje petega odstavka 3.a člena, prve alineje četrtega odstavka 3.a člena in druge alineje prvega odstavka...
 • 9.2.18 Seje vlade
  231. dopisna seja Vlade RS, dne 9. februarja 2018
  1. Predlog odgovora na stavkovne zahteve v zvezi z upokojevanjem in obveznim dodatnim pokojninskim zavarovanjem, Predlagateljica: ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 2. Predlog mnenja o Predlogu zakona...
 • 7.2.18 Seje vlade
  167. redna seja Vlade RS, dne 7. februarja 2018
    I. LISTA A 1.1. Predlog odloka o Programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje 2018–2022,  Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 1.2. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o...
 • 2.2.18 Seje vlade
  166. redna seja Vlade RS, dne 2. februarja 2018
    I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2019 izdajo priložnostni kovanci,  Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman    Gradivo 1.2. Predlog odloka o...
 • 31.1.18 Seje vlade
  230. dopisna seja Vlade RS, dne 31. januarja 2018
  1. Predlog sklepov o spornih vprašanjih v zvezi s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2018, Predlagateljica: ministrica za zdravje
 • 31.1.18 Seje vlade
  229. dopisna seja Vlade RS, dne 31. januarja 2018
  1. Predlog stališča do Mnenja Državnega sveta Republike Slovenije k Predlogu zakona o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank, Predlagateljica: ministrica za finance,  Gradivo
 • 30.1.18 Seje vlade
  228. dopisna seja Vlade RS, dne 30. januarja 2018
  1. Predlog sklepa o soglasju k vsebini razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2018/2019, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport, Gradivo 2. Predlog...
 • 25.1.18 Seje vlade
  165. redna seja Vlade RS, dne 25. januarja 2018
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o metodologiji oblikovanja cen 24-urne dežurne službe, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 1.2. Predlog uredbe o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M3/1...

Časovno obdobje

Potrdi