Skoči na vsebino »

Dnevni redi

 • 4.5.18 Seje vlade
  240. dopisna seja Vlade RS, dne 4. maja 2018
  2. Predlog mnenja o pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, Predlagatelj: minister za pravosodje
 • 26.4.18 
  178. redna seja Vlade RS, dne 26. aprila 2018
    I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o oblikovanju cen učbenikov,  Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 1.2. Predlog uredbe o državnem prostorskem načrtu za daljnovod 2 × 110 kV Kamnik–Visoko,...
 • 19.4.18 Seje vlade
  177. redna seja Vlade RS, dne 19. aprila 2018
    I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o informacijski varnosti v državni upravi, Poročevalec: Boris Koprivnikar    Gradivo 1.2. Predlog uredbe o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij...
 • 18.4.18 Seje vlade
  239. dopisna seja Vlade RS, dne 18. aprila 2018
  1. Predlog stališča do Mnenja Državnega sveta o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva, Predlagateljica: ministrica za zdravje
 • 12.4.18 Seje vlade
  176. redna seja Vlade RS, dne 12. aprila 2018
    I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine TOP-1/05 za ogrevanje in potrebe kopališča v Kopačnici, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 1.2. Predlog uredbe o podelitvi...
 • 5.4.18 
  175. redna seja Vlade RS, dne 5. aprila 2018
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič    Gradivo 1.2. Predlog uredbe o rudarski pravici za izkoriščanje mineralne surovine prod...
 • 29.3.18 Seje vlade
  174. redna seja Vlade RS, dne 29. marca 2018
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 1.2. Predlog uredbe o delovanju in financiranju varuha odnosov v verigi preskrbe s...
 • 26.3.18 Seje vlade
  238. dopisna seja Vlade RS, dne 23. marca 2018
  1. Predlog mnenja o Predlogu za začetek postopka za dopolnitev Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (PONOVNA OBRAVNAVA),Predlagateljica: ministrica za finance
 • 21.3.18 Seje vlade
  173. redna seja Vlade RS, dne 21. marca 2018
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o sevalnih dejavnostih, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 1.2. Predlog uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine V-11/13 za ogrevanje in potrebe kopališča...
 • 19.3.18 Seje vlade
  237. dopisna seja Vlade RS, dne 16. marca 2018
  1. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z javnim naročilom za nakup materiala za interventno kardiologijo, Predlagateljica: ministrica za zdravje     Gradivo

Časovno obdobje

Potrdi