Skoči na vsebino »

Dnevni redi

 • 2.7.18 Seje vlade
  255. dopisna seja Vlade RS, dne 2. julija 2018
  1. Predlog zagotovitve dodatnih finančnih sredstev za Slovensko vojsko    Gradivo
 • 29.6.18 Seje vlade
  254. dopisna seja Vlade RS, dne 29. junija 2018
  1. Predlog odločitve o organizaciji pogreba z vojaškimi častmi za preminulo Štefanijo Ano Drolc
 • 28.6.18 Seje vlade
  253. dopisna seja Vlade RS, dne 28. junija 2018
  1. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o zdravniški službi – nujni postopek    Gradivo 3. Predlog razrešitve generalnega direktorja Direktorata za energijo v Ministrstvu za infrastrukturo
 • 27.6.18 Seje vlade
  252. dopisna seja Vlade RS, dne 27. junija 2018
  1. Predlog sklepa o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2018    Gradivo 2. Predlog odločbe o ugotovitvi prenehanja koncesije za odvzem podzemne vode iz vodnega vira...
 • 22.6.18 Seje vlade
  251. dopisna seja Vlade RS, dne 22. junija 2018
  1. Predlog sprememb Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, Predlagateljica: ministrica brez resorja, pristojna za razvoj, strateške projekte in kohezijo   ...
 • 21.6.18 Seje vlade
  182. redna seja Vlade RS, dne 21. junija 2018
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o podatkih v evidenci vrednotenja, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 1.2. Predlog uredbe o dejanskih rabah zemljišč, Poročevalka: Irena Majcen...
 • 14.6.18 Seje vlade
  181. redna seja Vlade RS, dne 14. junija 2018
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o napravah, v katerih zgoreva plinasto gorivo, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 1.2. Predlog napotil za varno uporabo službenih mobilnih...
 • 7.6.18 Seje vlade
  250. dopisna seja Vlade RS, dne 6. junija 2018
  1. Predlog sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Centra za socialno delo Pomurje     Gradivo 2. Predlog izvedbenega načrta Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013–2022 za leti 2018 in...
 • 4.6.18 Seje vlade
  249. dopisna seja Vlade RS, dne 4. junija 2018
  2. Predlog sklepa glede delitve dolga nekdanje SFRJ do OZN (PONOVNA OBRAVNAVA), Predlagateljica: ministrica za finance 3. Predlog soglasja k Programu dela in finančnemu načrtu Agencije za radioaktivne odpadke za leto 2018,...
 • 31.5.18 Seje vlade
  248. dopisna seja Vlade RS, dne 30. maja 2018
  1. Predlog uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje,  2. Predlog...

Časovno obdobje

Potrdi