Skoči na vsebino »

Dnevni redi

 • 31.8.18 Seje vlade
  271. dopisna seja Vlade RS, dne 31. avgusta 2018
  1. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti direktorja Javnega zavoda Inštitut za vode Republike Slovenije, Predlagateljica: ministrica za okolje in prostor
 • 30.8.18 Seje vlade
  186. redna seja Vlade RS, dne 30. avgusta 2018
  I. LISTA A  1.1. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije gospodarski družbi Astraea, gostinstvo, igre na srečo, trgovina, promet, najem, poslovanje z nepremičninami, druge poslovne dejavnosti in storitve, d. o. o., za...
 • 24.8.18 Seje vlade
  270. dopisna seja Vlade RS, dne 24. avgusta 2018
  1. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora o zagotavljanju podpore države gostiteljice med vajo Ample Strike 2018,Predlagateljica: ministrica za obrambo
 • 23.8.18 Seje vlade
  269. dopisna seja Vlade RS, dne 23. avgusta 2018
  1. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje objektov družbe Paradajz d. o. o. iz vrtine Re-1g/11, Predlagateljica: ministrica za okolje in...
 • 21.8.18 Seje vlade
  268. dopisna seja Vlade RS, dne 21. avgusta 2018
  1. Izhodišča za srečanje državnega sekretarja v Ministrstvu za notranje zadeve Boštjana Šefica z državno sekretarko v Ministrstvu za notranje zadeve Republike Hrvaške Terezijo Gras 22. avgusta 2018 na Gradu Mokrice,...
 • 16.8.18 Seje vlade
  267. dopisna seja Vlade RS, dne 16. avgusta 2018
  1. Predlog rebalansa št. 2 Poslovnega načrta javnega podjetja INFRA d. o. o. za leto 2018    Gradivo 2. Zaključno poročilo o delu medresorske delovne skupine za koordinirano izvajanje Izvedbenega načrta...
 • 14.8.18 Seje vlade
  266. dopisna seja Vlade RS, dne 14. avgusta 2018
  1. Predlog uredbe o izvajanju Uredbe (EGS) o značilnostih oljčnega olja in olja iz oljčnih tropin ter ustreznih analiznih metodah   Gradivo 2. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o predelavi biološko...
 • 9.8.18 Seje vlade
  265. dopisna seja Vlade RS, dne 9. avgusta 2018
  1. Predlog stališča do ocene Fiskalnega sveta Republike Slovenije o Predlogu odloka o spremembi Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020, Predlagateljica: ministrica za finance ...
 • 8.8.18 Seje vlade
  264. dopisna seja Vlade RS, dne 8. avgusta 2018
  1. Predlog uredbe o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – peščenjak v pridobivalnem prostoru Vundušek v Občini Majšperk   Gradivo 2. Predlog sklepa o povečanju namenskega...
 • 7.8.18 Seje vlade
  263. dopisna seja Vlade RS, dne 7. avgusta 2018
  1. Predlog odgovora na Uradni opomin Evropske komisije SG-Greffe(2018)D/10283 z dne 8. 6. 2018 zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz tretjega odstavka 17. člena Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija...

Časovno obdobje

Potrdi