Skoči na vsebino »

Dnevni redi

 • 8.9.17 Seje vlade
  147. redna seja Vlade RS, dne 8. septembra 2017
    I. LISTA A 1.1. Predlog sklepa o prenehanju veljavnosti Sklepa o ceniku dimnikarskih storitev, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 1.2. Predlog akcijskega načrta na področju drog za obdobje...
 • 31.8.17 Seje vlade
  146. redna seja Vlade RS, dne 31. avgusta 2017
    I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, Poročevalec: mag. Dejan Židan...
 • 31.8.17 Seje vlade
  191. dopisna seja Vlade RS, dne 30. avgusta 2017
  1. Predlog mnenja o Predlogu priporočila Vladi Republike Slovenije v zvezi z vzpostavitvijo pogojev za zagotavljanje enakosti položaja v referendumski kampanji, pri financiranju referendumske kampanje in uravnoteženost možnosti...
 • 25.8.17 Seje vlade
  190. dopisna seja Vlade RS, dne 24. avgusta 2017
  1. Predlog načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu v Republiki Sloveniji do leta 2023 in Predlog programa ukrepov za izvedbo načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu v Republiki...
 • 17.8.17 Seje vlade
  189. dopisna seja Vlade RS, dne 17. avgusta 2017
  1. Poslovni in finančni načrt Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za leto 2017, Predlagateljica: ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti  ...
 • 10.8.17 Seje vlade
  188. dopisna seja Vlade RS, dne 10. avgusta 2017
  1. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o postopku in natančnejših pogojih za izbiro centrov za zbiranje oziroma predelavo lesa, okuženega ali z insekti napadenega, ki je predmet upravne izvršbe odločbe o sanitarni sečnji, o...
 • 4.8.17 Seje vlade
  187. dopisna seja Vlade RS, dne 4. avgusta 2017
    1. Izredna naturalizacija – predhodno mnenje o sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije, Predlagateljica: ministrica za notranje zadeve 2. Poročilo o udeležbi ministra za zunanje zadeve Karla Erjavca na zasedanju...
 • 1.8.17 Seje vlade
  186. dopisna seja Vlade RS, dne 1. avgusta 2017
  1. Predlog za uvrstitev novega projekta 3330-17-0031 »Ureditev prostorov za izvajanje Evropske šole« v veljavni Načrt razvojnih programov 2017–2020, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in ...
 • 27.7.17 Seje vlade
  145. redna seja Vlade RS, dne 27. julija 2017
    I. LISTA A 1.1. Informacija o stanju prenosa direktiv v pravni red Republike Slovenije in odprtih postopkih ugotavljanja kršitev prava EU, Poročevalka: Ksenija Mihovar Globokar 1.2. Predlog uredbe o varstvu...
 • 26.7.17 Seje vlade
  185. dopisna seja Vlade RS, dne 26. julija 2017
  1. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, Predlagatelj: minister za javno upravo  ...

Časovno obdobje

Potrdi