Skoči na vsebino »

Dnevni redi

 • 8.11.17 Seje vlade
  206. dopisna seja Vlade RS, dne 7. novembra 2017
  1. Predlog imenovanja direktorice Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Predlagatelj: minister za javno upravo 2. Predlog pooblastila za podpis pogodbe o zaposlitvi in pogodbe o ciljih in...
 • 6.11.17 Seje vlade
  205. dopisna seja Vlade RS, dne 3.novembra 2017
  1. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi Zakona o visokem šolstvu, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport
 • 3.11.17 Seje vlade
  204. dopisna seja Vlade RS, dne 2. novembra 2017
  1. Predlog pogodbe o načinu izvrševanja posameznih ustanoviteljskih pravic občine Brezovica v javnem zavodu Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna (PONOVNA OBRAVNAVA), Predlagateljica: ministrica za zdravje
 • 30.10.17 Seje vlade
  203. dopisna seja Vlade RS, dne 27.oktobra 2017
  1. Predlog zakona o spremembah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju – nujni postopek (PONOVNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za javno upravo 2. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe znotraj finančnega načrta...
 • 26.10.17 Seje vlade
  154. redna seja Vlade RS, dne 26. oktobra 2017
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o načinu in obveznostih izvajanja javne službe kmetijskega svetovanja, Poročevalec: mag. Dejan Židan    Gradivo 1.2. Predlog uredbe o javni službi nalog rastlinske genske...
 • 24.10.17 Seje vlade
  202. dopisna seja Vlade RS, dne 23.oktobra 2017
  1. Informacija o nameravanem podpisu pisma o nameri Republike Slovenije za pridobitev statusa opazovalke v Regionalni protikorupcijski iniciativi, Predlagatelj: minister za javno upravo
 • 19.10.17 Seje vlade
  201. dopisna seja Vlade RS, dne 19.oktobra 2017
  1. Predlog stališča Vlade Republike Slovenije do ocene Fiskalnega sveta Republike Slovenije - Skladnost proračunskih dokumentov za leta 2018–2020 s fiskalnimi pravili, Predlagateljica: ministrica za finance
 • 19.10.17 Seje vlade
  200. dopisna seja Vlade RS, dne 18.oktobra 2017
  1. Predlog zakona o nevladnih organizacijah – prva obravnava (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boris Koprivnikar 2. Predlog razrešitve državne sekretarke v Ministrstvu za javno upravo, Poročevalec: Boris Koprivnikar
 • 18.10.17 Seje vlade
  153. redna seja Vlade RS, dne 18. oktobra 2017
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vrtine Z-3/11, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 1.2. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o ravnanju in...
 • 12.10.17 Seje vlade
  152. redna seja Vlade RS, dne 12. oktobra 2017
    I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o mediaciji v sporih v zvezi z avtorsko ali sorodnimi pravicami, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 1.2. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o merilih za delo v...

Časovno obdobje

Potrdi