Skoči na vsebino »

Dnevni redi

 • 16.6.17 Seje vlade
  180. dopisna seja Vlade RS, dne 16. junija 2017
  1. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Vinka Gorenaka v zvezi z domnevno namero Ministrstva za notranje zadeve, da dodatno uniformira okoli 400 delavcev policije, ki sedaj uniform nimajo, Predlagateljica: ministrica za...
 • 15.6.17 Seje vlade
  139. redna seja Vlade RS, dne 15. junija 2017
    I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o seznamih storitev na področju obrambe in varnosti, o dejavnosti na področjih gradenj, vojaške opreme, občutljive opreme, občutljivih gradenj in...
 • 14.6.17 Seje vlade
  179. dopisna seja Vlade RS, dne 14. junija 2017
  1. Predlog imenovanja članov Nadzornega sveta Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Predlagateljica: ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • 8.6.17 Seje vlade
  138. redna seja Vlade RS, dne 8. junija 2017
    I. LISTA A 1.1. Predlog sklepa o odpravi nezakonitega ravnanja v Občini Kostanjevica na Krki, Poročevalec: Boris Koprivnikar    Gradivo 1.2. Predlog sklepa o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s...
 • 5.6.17 Seje vlade
  178. dopisna seja Vlade RS, dne 5. junija 2017
  1. Informacija o pogajanjih z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o aneksih h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev zaradi odprave anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega...
 • 1.6.17 Seje vlade
  137. redna seja Vlade RS, dne 1. junija 2017
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o vsebini programa prestrukturiranja, zavarovanju, nadzoru in vodenju evidenc pri dodeljevanju pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah, Poročevalec:...
 • 25.5.17 Seje vlade
  177. dopisna seja Vlade RS, dne 25. maja 2017
  1. Predlog nacionalnega programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2017– 2021, Predlagatelj: direktor Urada za narodnosti   Gradivo
 • 24.5.17 Seje vlade
  136. redna seja Vlade RS, dne 24. maja 2017
    I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o izvajanju šolske sheme, Poročevalec: mag. Dejan Židan    Gradivo 1.2. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti...
 • 19.5.17 Seje vlade
  176. dopisna seja Vlade RS, dne 19. maja 2017
  1. Predlog mnenja o Predlogu zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport
 • 19.5.17 Seje vlade
  175. dopisna seja Vlade RS, dne 18. maja 2017
  1. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami (PONOVNA OBRAVNAVA),...

Časovno obdobje

Potrdi