Skoči na vsebino »

Dnevni redi

 • 26.7.17 Seje vlade
  185. dopisna seja Vlade RS, dne 26. julija 2017
  1. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, Predlagatelj: minister za javno upravo  ...
 • 21.7.17 Seje vlade
  184. dopisna seja Vlade RS, dne 21. julija 2017
  1. Predlog sklepa za vložitev tožbe zaradi ugotovitve ničnosti Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/1353 z dne 19. maja 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 607/2009 glede sort vinske trte in njihovih sopomenk, ki se lahko uporabijo...
 • 20.7.17 Seje vlade
  144. redna seja Vlade RS, dne 20. julija 2017
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o delovnem času v organih državne uprave, Poročevalec: Boris Koprivnikar    Gradivo 1.2. Predlog uredbe o dopolnitvi Uredbe o notranji...
 • 14.7.17 Seje vlade
  183. dopisna seja Vlade RS, dne 14. julija 2017
  1. Informacija o nameravanem podpisu Deklaracije za sodelovanje na področju visoko zmogljivega računalništva (HPC), Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport
 • 13.7.17 
  143. redna seja Vlade RS, dne 13. julija 2017
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2018, Poročevalec: mag. Dejan Židan    Gradivo 1.2. Predlog uredbe o...
 • 6.7.17 Seje vlade
  142. redna seja Vlade RS, dne 6. julija 2017
    I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o načinu izvajanja zakonitega zastopanja mladoletnikov brez spremstva ter načinu zagotavljanja ustrezne nastanitve, oskrbe in obravnave mladoletnikov brez spremstva zunaj azilnega doma...
 • 4.7.17 Seje vlade
  182. dopisna seja Vlade RS, dne 4. julija 2017
  1. Predlog mnenja Vlade Republike Slovenije o Predlogu odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper, Predlagatelj: minister za...
 • 29.6.17 Seje vlade
  141. redna seja Vlade RS, dne 29. junija 2017
    I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 1.2. Predlog sklepa o določitvi deležev prevzemanja...
 • 28.6.17 Seje vlade
  181. dopisna seja Vlade RS, dne 28. junija 2017
  1. Informacija o udeležbi delegacije Republike Slovenije na razglasitvi končne razsodbe arbitražnega sodišča, ki odloča o meji med Slovenijo in Hrvaško, 29. junija 2017 v Haagu, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve 2....
 • 21.6.17 Seje vlade
  140. redna seja Vlade RS, dne 21. junija 2017
    I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o metodah vzorčenja proizvodov in izvajanju uredbe (ES) o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora, Poročevalec: mag. Dejan Židan...

Časovno obdobje

Potrdi