Skoči na vsebino »

Dnevni redi

 • 30.11.17 Seje vlade
  212. dopisna seja Vlade RS, dne 30. novembra 2017
  1. Predlog uredbe o pogojih za dodelitev pomoči letališčem državnega pomena, Predlagatelj: minister za infrastrukturo 2. Predlog uredbe o prenehanju veljavnosti Uredbe o načinu opravljanja republiške gospodarske javne službe...
 • 30.11.17 
  158. redna seja Vlade RS, dne 30. novembra 2017
    I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, Poročevalec: mag. Dejan Židan    Gradivo 1.2. Predlog uredbe o...
 • 30.11.17 Seje vlade
  211. dopisna seja Vlade RS, dne 29.novembra 2017
  1. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za kaznovalno pravo in človekove pravice v Ministrstvu za pravosodje, Predlagatelj: minister za pravosodje 2. Predlog odgovora na pritožbo na poročilo...
 • 27.11.17 Seje vlade
  210. dopisna seja Vlade RS, dne 24.novembra 2017
  1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin – skrajšani postopek (PONOVNA OBRAVNAVA), Predlagateljica: ministrica za okolje in prostor
 • 23.11.17 
  157. redna seja Vlade RS, dne 23. novembra 2017
    I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o določitvi pristojnih organov za izdajo dovoljenj in potrdil ter načina izvajanja oprostitev iz uredbe (EGS), uredbe (ES) in izvedbenih uredb (EU) o oprostitvah uvoznih dajatev,...
 • 16.11.17 Seje vlade
  156. redna seja Vlade RS, dne 16. novembra 2017
  I. LISTA A 1.1. Predlog odločbe glede zahteve za dostop do informacij javnega značaja, in sicer do dokumentov iz dosjeja tako imenovane trgovine z orožjem, Poročevalka: Andreja Katič 1.2. Predlog sklepa o pripravi...
 • 14.11.17 Seje vlade
  209. dopisna seja Vlade RS, dne 14.novembra 2017
  1. Predlog spremembe 2. točke Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 41003-4/2017/67 z dne 14. 11. 2017, Predlagateljica: ministrica za finance 2. Predlog spremembe 2. točke Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 41003-4/2017/69 z...
 • 14.11.17 Seje vlade
  208. dopisna seja Vlade RS, dne 13. novembra 2017
  1. Predlog opredelitve do amandmajev na Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2018, Predlagateljica: ministrica za finance 2. Predlog opredelitve do amandmajev na Dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije...
 • 13.11.17 Seje vlade
  207. dopisna seja Vlade RS, dne 10.novembra 2017
  1. Izhodišča za udeležbo ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anje Kopač Mrak na 6. forumu Fundacije Eurofound 13. in 14. novembra 2017 v Dublinu, Irska, Predlagateljica: ministrica za delo, družino,...
 • 9.11.17 Seje vlade
  155. redna seja Vlade RS, dne 9. novembra 2017
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja...

Časovno obdobje

Potrdi