Skoči na vsebino »

Dnevni redi

 • 9.8.18 Seje vlade
  265. dopisna seja Vlade RS, dne 9. avgusta 2018
  1. Predlog stališča do ocene Fiskalnega sveta Republike Slovenije o Predlogu odloka o spremembi Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020, Predlagateljica: ministrica za finance ...
 • 8.8.18 Seje vlade
  264. dopisna seja Vlade RS, dne 8. avgusta 2018
  1. Predlog uredbe o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – peščenjak v pridobivalnem prostoru Vundušek v Občini Majšperk   Gradivo 2. Predlog sklepa o povečanju namenskega...
 • 7.8.18 Seje vlade
  263. dopisna seja Vlade RS, dne 7. avgusta 2018
  1. Predlog odgovora na Uradni opomin Evropske komisije SG-Greffe(2018)D/10283 z dne 8. 6. 2018 zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz tretjega odstavka 17. člena Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija...
 • 1.8.18 Seje vlade
  262. dopisna seja Vlade RS, dne 1. avgusta 2018
     1. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o Krajinskem parku Kolpa, Predlagateljica: ministrica za okolje in prostor   Gradivo 2. Letni program izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za leto...
 • 26.7.18 Seje vlade
  185. redna seja Vlade RS, dne 26. julija 2018
  I. LISTA A 1.1. Predlog uredbe o jamstvu zaradi likvidnostnih težav organizatorja potovanja in podjetja, ki omogoča povezane potovalne aranžmaje, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 1.2. Predlog...
 • 19.7.18 Seje vlade
  261. dopisna seja Vlade RS, dne 19. julija 2018
  1. Predlog soglasja Slovenskemu državnemu holdingu, d. d., k spremembi Letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb za leto 2018, Predlagateljica: ministrica za finance
 • 19.7.18 Seje vlade
  260. dopisna seja Vlade RS, dne 18. julija 2018
  1. Predlog sklepa o dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Filmskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, v Slovenski filmski center, javno agencijo Republike Slovenije   Gradivo 2. Končno poročilo o ukrepanju,...
 • 13.7.18 Seje vlade
  184. redna seja Vlade RS, dne 13. julija 2018
     1. Predlog zakona za zaščito vrednosti kapitalske naložbe Republike Slovenije v Novi Ljubljanski banki, d. d., Ljubljana – nujni postopek (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman 2. Predlog...
 • 13.7.18 Seje vlade
  259. dopisna seja Vlade RS, dne 12. julija 2018
  1. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za logistiko v Ministrstvu za obrambo
 • 11.7.18 Seje vlade
  258. dopisna seja Vlade RS, dne 11. julija 2018
  1. Predlog uredbe o pristojbinah Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko   Gradivo 2. Predlog uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida   Gradivo 3....

Časovno obdobje

Potrdi