Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Dnevni redi

8.9.16

100. redna seja Vlade RS, dne 8. septembra 2016

 

 

I. LISTA A

 

1.1. Predlog uredbe o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob vodotoku Bistrica v občini Ruše, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.2. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vozilih, plovilih, oborožitvi in posebni opremi policije, Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar    Gradivo 

 

1.4. Predlog odločbe o podelitvi koncesije za rabo podzemne vode iz vodnega vira NIKO-1/08 za proizvodnjo pijač, Poročevalka: Irena Majcen

 

1.5. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom na dimnikarskem območju Hrastnik, Poročevalka: Irena Majcen

 

1.6. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom na dimnikarskem območju Šentjernej, Poročevalka: Irena Majcen

 

1.7. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom na dimnikarskem območju Sevnica, Poročevalka: Irena Majcen

 

1.8. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom na dimnikarskem območju Škocjan, Poročevalka: Irena Majcen

 

1.9. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom na dimnikarskem območju Brda, Poročevalka: Irena Majcen

 

1.10. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom na dimnikarskem območju Trnovska vas, Poročevalka: Irena Majcen

 

1.11. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom na dimnikarskem območju Krško, Poročevalka: Irena Majcen

 

1.12. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom na dimnikarskem območju Kozje, Poročevalka: Irena Majcen

 

1.13. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom na dimnikarskem območju Dobrepolje, Poročevalka: Irena Majcen

 

1.14. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom na dimnikarskem območju Brežice, Poročevalka: Irena Majcen

 

1.15. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom na dimnikarskem območju Benedikt, Poročevalka: Irena Majcen

 

1.16. Predlog odločbe o začasnem izvajanju koncesije za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom na dimnikarskem območju Rogatec, Poročevalka: Irena Majcen

 

1.17. Predlog aneksa št. 2 h Koncesijski pogodbi št. 35503-43/2005 z dne 31. 8. 2005 v zvezi z rabo vode iz vodnih virov G-9/78, G-10/95, V-3/66-70 in K-2a/86 za proizvodnjo pijač, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.18. Akreditacija organa upravljanja in organa za potrjevanje za Operativni program za hrano in/ali osnovno materialno pomoč za podporo iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak    Gradivo 

 

1.19. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na neformalnem zasedanju ministrov za finance 9. in 10. septembra 2016 v Bratislavi, Poročevalka: Alenka Smerkolj (MF)

 

1.20. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na neformalnem srečanju kmetijskih ministrov od 13. do 15. septembra 2016 v Bratislavi, Poročevalec: mag. Dejan Židan

 

1.21. Predlog soglasja k finančnemu prispevku Republike Slovenije Organizaciji za ekonomsko sodelovanje in razvoj za vzpostavitev sistema izmenjave informacij med državami članicami, Poročevalka: Alenka Smerkolj (MF)    

 

1.23. Predlog sklepa o sodelovanju Republike Slovenije na vaji kriznega upravljanja Evropske unije »Crisis Management Exercise MULTI LAYER 2016 (ML 16)«, Poročevalka: Andreja Katič    Gradivo 

 

1.24. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 66. zasedanju Regionalnega odbora Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo od 12. do 14. septembra 2016 v Kopenhagnu na Danskem, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc

 

1.25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Andreja Čuša v zvezi s stanjem prebivalstva Republike Slovenije, Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar    Gradivo 

 

1.26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Andreja Čuša v zvezi z nastanitvijo mladoletnih migrantov, Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar    Gradivo 

 

1.27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi s stanjem v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji, Poročevalec: Zoran Klemenčič

 

1.28. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi s problematiko in evidentiranjem zastaranih zadev, Poročevalec: mag. Goran Klemenčič    Gradivo 

 

1.29. Predlog odgovora na poslansko pobudo Janka Vebra v zvezi s spremembo Uredbe o določitvi mejnih prehodov v Republiki Sloveniji, Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar    Gradivo 

 

1.30. Predlog uredbe o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

 

II. LISTA B

 

2A. Predlog zakona spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini – nujni postopek    Gradivo 

 

2B. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – nujni postopek    Gradivo 

 

2C. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku – nujni postopek    Gradivo 

 

2Č. Predlog zakona o centralnem kreditnem registru – prva obravnava    Gradivo 

 

2D. Predlog zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike – prva obravnava    Gradivo 

 

2E. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje – prva obravnava    Gradivo 

 

4. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 12. zasedanju Stalne slovensko-hrvaške komisije za vodno gospodarstvo 13. in 14. septembra 2016 v Zagrebu    Gradivo 

 

4A. Informacija o delovnem srečanju med Republiko Slovenijo in Madžarsko glede sodelovanja pri uresničitvi projekta drugega železniškega tira med Koprom in Divačo 12. septembra 2016 v Budimpešti, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

 

4B. Predlog odgovora Vlade Republike Slovenije na zahtevo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za pojasnila v zvezi s pobudo Iniciativnega odbora hišnikov za ponovno uveljavitev 175.a člena Stanovanjskega zakona, Poročevalka: Irena Majcen

 

5. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja, Poročevalec: mag. Darko Krašovec

 

5.1. Predlog imenovanja državne pravobranilke na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani

 

5.2. Predlog imenovanja državne pravobranilke na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani

 

5.3. Predlog imenovanja državne pravobranilke na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani

 

5.4. Predlog imenovanja državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani

 

5.5. Predlog imenovanja državne pravobranilke na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani

 

5.6. Predlog imenovanja državne pravobranilke na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani

 

5.7. Predlog imenovanja državne pravobranilke na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani

 

5.8. Predlog imenovanja državne pravobranilke na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani

 

5.9. Predlog razrešitve vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za medije v Ministrstvu za kulturo

 

5.10. Predlog razrešitve predstavnice in imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svetu javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj

 

5.11. Predlog imenovanja predstavnic ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Gimnazija Koper - Ginnasio Capodistria«

 

5.12. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Gimnazija Šiška«

 

5.13. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnice ustanovitelja v Svetu javnega zavoda Center šolskih in obšolskih dejavnosti

 

5.14. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Obalnega doma upokojencev Koper

 

5.15. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma za varstvo odraslih Velenje

 

5.16. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma upokojencev Franc Salomon Trbovlje

 

5.17. Predlog razrešitve in imenovanja člana Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje

 

5.18. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Odbora Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva

 

5.19. Predlog razrešitve člana in imenovanja članice Odbora Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva

 

5.20. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij

 

5.21. Predlog razrešitve in imenovanja članov Sveta Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij

 

Časovno obdobje

Potrdi