Skoči na vsebino »

Dnevni redi

29.11.18

10. redna seja Vlade RS, dne 29. novembra 2018

 

I. LISTA A

 

1.1. Predlog odloka o razglasitvi Vile Tomšičeva 12 v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena, Poročevalec: Dejan Prešiček    Gradivo 

 

1.3. Poročilo nadzornega sveta javnega podjetja INFRA d. o. o. glede ugotovljenih nepravilnosti direktorja javnega podjetja, Poročevalec: Jure Leben

 

1.4. Poročilo o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za leto 2017, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar    

 

1.5. Četrtletno poročilo Slovenskega državnega holdinga, d. d., o upravljanju kapitalskih naložb za obdobje od 1. 7. 2018 do 30. 9. 2018, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj 

 

1.6. Predlog mnenja o zahtevi za oceno ustavnosti četrtega odstavka 153. člena in drugega odstavka 154. člena Zakona o kazenskem postopku, Poročevalka: Andreja Katič

 

1.9. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2019 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib v Črnem morju, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo 

 

1.10. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (promet) 3. decembra 2018 v Bruslju, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

 

1.11. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (telekomunikacije) 4. decembra 2018 v Bruslju, Poročevalec: Rudi Medved

 

1.12. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 4. decembra 2018 v Bruslju, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

 

1.13. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zaposlovanje, socialna politika) 6. decembra 2018 v Bruslju, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

 

1.14. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zdravje) 7. decembra 2018 v Bruslju, Poročevalec: Samo Fakin

 

1.15. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve 6. in 7. decembra 2018 v Bruslju, Poročevalec: Boštjan Poklukar

 

1.16. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja v Ministrstvu za notranje zadeve mag. Sandija Čurina na srečanju Neformalne EU mreže nacionalnih poročevalcev ali enakovrednih mehanizmov 3. in 4. decembra 2018 v Bruslju, Poročevalec: Boštjan Poklukar

 

1.17. Informacija o srečanju dr. Aleksandre Pivec, ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, z Vytenisom Andriukaitisom, evropskim komisarjem za zdravje in varnost hrane, 29. novembra 2018 v Ljubljani, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo 

 

1.18. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani in Islamsko republiko Afganistan na drugi strani, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar    Gradivo 

 

1.19. Predlog zakona o ratifikaciji Protokola o spremembi Evropske konvencije o krajini, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar    Gradivo 

 

1.20. Ocena o razvoju mednarodnih odnosov in položaju Republike Slovenije v mednarodni skupnosti glede na cilje in prednostne naloge Deklaracije o zunanji politiki Republike Slovenije in strateškega dokumenta o zunanji politiki Republike Slovenije, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.21. Predlog prispevka Republike Slovenije Uradu visoke komisarke OZN za človekove pravice za leto 2018, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.22. Predlog za plačilo prispevkov Republike Slovenije mednarodnim organizacijam za promocijo mednarodnega miru in varnosti, vladavine prava ter človekovih pravic v letu 2018, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.23. Informacija o prostovoljnem prispevku za Svet Evrope za podporo dela Odbora za kozmetiko in Odbora za materiale, ki prihajajo v stik z živili, ki sta v posebnem interesu Republike Slovenije,  Poročevalec: Samo Fakin    Gradivo 

 

1.24. Informacija o sodelovanju Ministrstva za obrambo, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, v evropskem projektu za vaje v okviru mehanizma na področju civilne zaščite "Praktična vaja civilne zaščite SIQUAKE 2020", Poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo 

 

1.25. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja na 25. zasedanju Ministrskega sveta Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi 6. in 7. decembra 2018 v Milanu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.27. Izhodišča za delovni obisk ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja 3. decembra 2018 v Berlinu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.28. Izhodišča za 5. zasedanje Skupnega odbora Slovenija - Štajerska 30. novembra 2018 v St. Stefanu pri Stainzu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.29. Izhodišča za sodelovanje Republike Slovenije pri pogajanjih o programu in načinu financiranja 19. polnitve Mednarodnega združenja za razvoj, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo 

 

1.30. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na ministrski konferenci o inovativnih rešitvah glede onesnaževanja v jugovzhodni in južni Evropi 4. in 5. decembra 2018 v Beogradu, Poročevalec: Jure Leben    Gradivo 

 

1.31. Informacija o delovnem obisku dr. Aleksandre Pivec, ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 30. novembra 2018 v Porabju na Madžarskem, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo 

 

1.32. Informacija o udeležbi državnega sekretarja v Ministrstvu za kulturo Jana Škoberneta in državne sekretarke v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Eve Štravs Podlogar na 3. UNWTO/UNESCO Svetovni konferenci o turizmu in kulturi 3. in 4. decembra 2018 v Carigradu, Poročevalec: Dejan Prešiček    Gradivo 

 

1.33. Informacija o sodelovanju državnega sekretarja v Ministrstvu za pravosodje Gregorja Strojina na plenarnem zasedanju Komisije Sveta Evrope za učinkovitost v pravosodju 3. in 4. decembra 2018 v Strasbourgu, Poročevalka: Andreja Katič    Gradivo 

 

1.34. Informacija o državniškem obisku predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja 4. in 5. decembra 2018 v Helenski republiki, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.35. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o udeležbi na vrhu voditeljev v okviru podnebne konference Združenih narodov 3. decembra 2018 v Katovicah, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.36. Predlog odgovora na prošnjo Komisije Državnega zbora za narodni skupnosti za načrt delovanja na področju zagotavljanja posebnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti, Poročevalec: mag. Stanko Baluh    

 

1.37. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z izboljšavo in racionalizacijo mreže bolnišnic v Sloveniji, Poročevalec: Samo Fakin    Gradivo 

 

1.38. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z evalvacijo omrežja slovenskih bolnišnic, Poročevalec: Samo Fakin    Gradivo 

 

1.39. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z uvajanjem in financiranjem sistemskih rešitev nove vlade, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo 

 

1.40. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z omogočanjem prodora slovenskim izdelovalcem e-avtomobilizacije na kitajski trg, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.41. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s prispevkom vlade k razvoju Koalicije za opraševalce, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo 

 

1.42. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z ravnanjem kmetovalcev z bobri, Poročevalec: Jure Leben    Gradivo 

 

1.43. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z ugotovitvami in bodočimi ukrepi na področju zagotavljanja biotske raznovrstnosti, Poročevalec: Jure Leben    Gradivo 

 

1.44. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z vzpostavitvijo potniškega prometa na progi Ljubljana–Kočevje, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo 

 

1.45. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s spodbujanjem prehoda potnikov z osebnih avtomobilov na potovanja po železnicah, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo 

 

1.46. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi možnostjo izgradnje železniške povezave Velenje–Koroška, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo 

 

1.47. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z vključitvijo rekonstrukcije proge Ljubljana–Metlika v Državni prostorski načrt, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo 

 

 

II. LISTA B

 

2. Predlog zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami – nujni postopek    Gradivo 

 

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti – skrajšani postopek    Gradivo 

 

4. Poročilo glede opravljenega nadzora Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., ter izdanih pisnih usmeritev za obdobje od 1. 7. do 30. 9. 2018 ter drugih aktualnih tem, vezanih na DUTB

 

5A. Predlog mnenja o internih aktih Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., glede strategije ohranjanja talentov in zaposlenih in glede navodil za spremljanje zakonsko določenih ciljev (PONOVNA OBRAVNAVA)

 

5B. Predlog odgovora na dopis Računskega sodišča Republike Slovenije v zvezi z seznanitvijo lastnika oziroma upravljavca kapitalske naložbe z ugotovitvami revizije poslovanja Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d. (PONOVNA OBRAVNAVA)

 

5Č. Informacija o izvedbi projekta »Izstrelitev satelita NEMO-HD«    Gradivo 

 

5D. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (MDDSZ, MKGP, MZZ, Predsednik Republike Slovenije, MF)

 

5E. Izhodišča za udeležbo na Medvladni konferenci za sprejem Globalnega dogovora o varnih, urejenih in zakonitih migracijah 10. in 11. decembra 2018 v Maroku

 

6. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine

 

6.1. Skupščina Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d. – Imenovanje revizorja Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., za leti 2018 in 2019, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

 

6.2. Skupščina družbe Holding Kobilarna Lipica d. o. o. – Predlog soglasja k ustanovitvi odvisne družbe in predlog sklepa o določitvi nagrad in sejnin članov nadzornega sveta družbe Holding Kobilarna Lipica d. o. o., Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

6.3. Skupščina družbe Borzen, d. o. o. – Predlog soglasja za izdajo solidarnega poroštva za kredit družbe BSP, d. o. o., Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

 

7. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja, Poročevalec: Rudi Medved

 

7.1. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za kaznovalno pravo in človekove pravice v Ministrstvu za pravosodje

 

7.2. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za informatiko v Ministrstvu za javno upravo

 

7.3. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za informacijsko družbo v Ministrstvu za javno upravo

 

7.4. Predlog razrešitve s položaja direktorja Urada Republike Slovenije za mladino

 

7.5. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Urada Republike Slovenije za mladino

 

7.6. Predlog pogodbe o zaposlitvi direktorice Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve ter o ciljih in pričakovanih rezultatih dela

 

7.7. Predlog poziva Svetu Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za dopolnitev predloga za razrešitev direktorice Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije

 

7.10. Predlog sklepa o sodelovanju in imenovanju stalne delegacije Republike Slovenije v Mednarodni zvezi za spomin na holokavst

 

7.11. Predlog sklepa o imenovanju Meddržavne slovensko-avstrijske komisije za cestni predor Karavanke

 

7.12. Predlog sklenitve izvensodne poravnave zaradi ureditve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim na posameznem delu stavbe z ID-znakom: 1076-719-1 (ID 6199919)

 

7.13. Predlog za ustanovitev stavbne pravice v korist Holdinga Kobilarna Lipica, d. o. o.

 

7.14. Seznanitev z namenom prodaje rezidence veleposlanika – stalnega predstavnika Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri EU v Bruslju

 

8. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

8.1. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti direktorja Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, Poročevalka: Janja Zorman Macura

 

 


Časovno obdobje

Potrdi