Skoči na vsebino »

Dnevni redi

5.1.17

116. redna seja Vlade RS, dne 5. januarja 2017

 

 

I. LISTA A

 

1.1. Predlog uredbe o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman    Gradivo 

 

1.2. Predlog uredbe o izvajanju uredb (EU) o ukrepu informiranja in promocije kmetijskih proizvodov, Poročevalec: mag. Dejan Židan    Gradivo 

 

1.3. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov, Poročevalec: Boris Koprivnikar    Gradivo 

 

1.4. Predlog akta o spremembah Akta o ustanovitvi Regionalne ustanove – Centra za razvoj financ, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman    

 

1.5. Letni program športa v Republiki Sloveniji za leto 2017, Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič    Gradivo 

 

1.6. Vmesno poročilo Delovne skupine za celostno obravnavo otrok s posebnimi potrebami – Predlog za zgodnjo celostno obravnavo otrok s posebnimi potrebami, predlog za medsektorsko sodelovanje različnih služb in ocena načrtovanja in uresničevanja politik za celostno obravnavo otrok s posebnimi potrebami, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc    Gradivo 

 

1.7. Poročilo Medresorske strokovne komisije za izbiro koncesionarjev za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi kategorije 1 in 2, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.8. Predlog spremembe Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 41005-4/2016/12 z dne 23. 6. 2016 – izločitev nepremičnin iz gospodarjenja družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., in določitev upravljavca, Poročevalec: mag. Dejan Židan    Gradivo 

 

1.9. Predlog odgovora na poziv Skupnosti občin Slovenije za spremembo 54. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman    Gradivo 

 

1.10. Predlog odgovora na poziv Združenja občin Slovenije za spremembo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 v delu, ki se nanaša na višino povprečnine, zaradi dogovora o ukrepih na področju plač, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman    Gradivo 

 

1.11. Predlog odgovora na pobudo Krajevne skupnosti Bertoki za brezpogojno črtanje določil o gradnji bencinskega servisa Bertoki v državnem lokacijskem načrtu za navezavo luke Koper na avtocestno omrežje, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.12. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu, Poročevalec: mag. Goran Klemenčič    

 

1.13. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o sodiščih, Poročevalec: mag. Goran Klemenčič    

 

1.14. Predlog mnenja o Predlogu priporočila v zvezi s cenzuro na javnem zavodu Radiotelevizija Slovenija, Poročevalec: Anton Peršak    

 

1.15. Predlog mnenja o Predlogu priporočila v zvezi s sistemsko korupcijo v zdravstvu, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc    

 

1.16. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na Obrazloženo mnenje Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive 2014/17/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o potrošniških kreditnih pogodbah za stanovanjske nepremičnine in spremembi direktiv 2008/48/ES in 2013/36/EU ter Uredbe (EU) št. 1093/2010 v pravni red Republike Slovenije, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

 

1.17. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga delegirane uredbe Komisije (EU) …/… z dne 30. 11. 2016 o spremembi delegiranih uredb (EU) št. 1059/2010, (EU) št. 1060/2010, (EU) št. 1061/2010, (EU) št. 1062/2010, (EU) št. 626/2011, (EU) št. 392/2012, (EU) št. 874/2012, (EU) št. 665/2013, (EU) št. 811/2013, (EU) št. 812/2013, (EU) št. 65/2014, (EU) št. 1254/2014, (EU) 2015/1094, (EU) 2015/1186 in (EU) 2015/1187 v zvezi z uporabo dovoljenih odstopanj pri postopkih preverjanja, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič    Gradivo 

 

1.18. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o opredelitvi, predstavitvi in označevanju žganih pijač, uporabi imen žganih pijač pri predstavitvi in označevanju drugih živil ter zaščiti geografskih označb žganih pijač, Poročevalec: mag. Dejan Židan

 

1.19. Pobuda za pristop Republike Slovenije k Sporazumu o Antarktiki, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.20. Četrto periodično poročilo Vlade Republike Slovenije o izvajanju Okvirne konvencije Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin v Republiki Sloveniji, Poročevalec: mag. Stanko Baluh    Gradivo 

 

1.21. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na zasedanju Odbora OECD za zdravstvo na ravni ministrov za zdravje ter Političnem forumu na temo prihodnosti zdravstva 16. in 17. januarja 2017 v Parizu, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc

 

1.22. Predlog mnenja o pobudi Sklada obrtnikov in podjetnikov ter drugih za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega in tretjega odstavka 11. in 12. člena Zakona o poračunavanju finančnih obveznosti Republike Slovenije iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

 

1.23. Predlog odgovora na pobudo Mandatno-imunitetne komisije Državnega sveta Republike Slovenije za dopolnitev Odloka o Svetu za nacionalno varnost, Poročevalec: Gregor Krajc    

 

1.24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Žana Mahniča v zvezi s spodbujanjem večje zaposlenosti mladih v prometnem sektorju, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak    Gradivo 

 

1.25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z delovnopravnim statusom petih upokojenih kriminalistov pri R.U.R. d. o. o., Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak    Gradivo 

 

1.26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z učinkovitim delom drugostopenjskega organa na področju socialnega varstva, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak    Gradivo 

 

1.27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Suzane Lep Šimenko v zvezi z nedopustnimi dolžinami zaostankov pri reševanju pritožb zoper odločitev o pravicah iz javnih sredstev, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak    Gradivo 

 

1.28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Andreja Čuša v zvezi z izseljevanjem mladih, Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič    Gradivo 

 

1.29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Andreja Čuša v zvezi s stanovanji, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

 

1.30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Andreja Čuša v zvezi s političnem kadrovanjem, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman    Gradivo 

 

1.31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi z obnovo gradov v Republiki Sloveniji, Poročevalec: Anton Peršak    Gradivo 

 

1.32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi z gradovi v Republiki Sloveniji, Poročevalec: Anton Peršak    Gradivo 

 

1.33. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Franca Breznika v zvezi z mariborskimi vstajami, Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar

 

1.34. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa v zvezi z migranti, ki prihajajo v Republiko Slovenijo, Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar    Gradivo 

 

1.35. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Franca Breznika v zvezi s stroški migrantske krize, Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar    Gradivo 

 

1.36. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa v zvezi z ugotavljanjem dejanske starosti mladoletnih migrantov, Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar    Gradivo 

 

1.37. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa v zvezi z dodatnimi varnostnimi ukrepi ob vojaškem porazu ISIS-a in prihodu teroristov, Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar    Gradivo 

 

1.38. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Franca Breznika v zvezi s stanjem v slovenski policiji, Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar    Gradivo 

 

1.39. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa v zvezi z nadzorom in odgovornostjo v zdravstvu, Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar    

 

1.40. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Nade Brinovšek v zvezi z urgentnimi centri, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc    

 

1.41. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z Deklaracijo ZZS, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc

 

1.42. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Vinka Gorenaka v zvezi z izjavo predsednika Vlade Republike Slovenije na seji Državnega zbora dne 12. 12. 2016 glede naročanja operativnih opravil policiji, Poročevalec: Gregor Krajc    Gradivo 

 

1.43. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Franca Breznika v zvezi s kampanjo o ukrepih evropske kohezijske politike, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak    Gradivo 

 

1.44. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Nade Brinovšek v zvezi z ugotovitvami Računskega sodišča o nesmotrnosti prenašanja terjatev na DUTB, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

 

1.45. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Danijela Krivca v zvezi z zakonsko ureditvijo novih platform delitvene ekonomije, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.46. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Tomaža Lisca v zvezi s konkurenčnostjo države, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.47. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Danijela Krivca v zvezi s stanovanjsko zakonodajo, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.48. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Nade Brinovšek v zvezi s pridobivanjem prostorskih dovoljenj in zemljišč za izvedbo investicij, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.49. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi z obnovo avtoceste na odseku Arja vas–Šempeter, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič    Gradivo 

 

1.50. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Andreja Čuša v zvezi z družbo 2TDK, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič    Gradivo 

 

1.51. Predlog odgovora na vprašanje državnega svetnika Franca Goloba v zvezi s severnim delom 3. razvojni osi, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič    Gradivo 

 

1.52. Predlog zaveze za zaupanje v statistiko, Poročevalka: Genovefa Ružić    Gradivo 

 

 

II. LISTA B

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov – skrajšani postopek,    Gradivo 

 

2A. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o tujcih – nujni postopek  Gradivo 

 

3. Predlog mnenja o Predloga zakona o oblikovanju cen naftnih derivatov

 

4. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju razvoja turizma

 

5. Predlog vzpostavitve nacionalnega organa za kibernetsko varnost    Gradivo 

 

6. Vmesno poročilo o delu Medresorske delovne skupine za Koordinirano izvajanje Izvedbenega načrta premestitve 567 oseb iz Italije in Grčije in trajne preselitve 20 oseb iz tretjih držav, 01200-5/2016    Gradivo 

 

7. Informacija o izvajanju Ukrepa finančnega inženiringa za spodbujanje razvoja malih in srednje velikih podjetij pri SID - Slovenski izvozni in razvojni banki    Gradivo 

 

8. Seznanitev z zahtevkom za arbitražo SA 5.6-16/2016 z dne 9. 12. 2016 s predlogom pooblastila za podpis odgovora na zahtevo za arbitražo, za določitev arbitra in pooblaščenca tožene stranke, za podpis Aneksa št. 2 h Koncesijski pogodbi št. 354-47/2010 in pooblastilom za vložitev tožbe za presojo dopustnosti arbitražnega postopka ter pooblastilom za izbiro revizorja za pregled izvajanja javne službe

 

9. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja, Poročevalec: Gorazd Žmavc


9.1. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za dolgotrajno oskrbo v Ministrstvu za zdravje

9.2. Predlog razrešitve in imenovanja dveh članic Usmerjevalnega odbora za izvajanje finančnih instrumentov v programskem obdobju 2014–2020 

 

9.3. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Medresorske delovne skupine za prestrukturiranje in razdolževanje podjetij

 

9.4. Pooblastilo za vodenje postopka pritožbe v postopkih o ugotavljanju statusa naročnika po ZJN-3

 

9.5. Predlog za določitev odstotka vrednosti pravnih poslov, ki jih lahko upravljavci nepremičnega in premičnega premoženja v letu 2017 sklepajo na podlagi 12. in 13. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

 

9.6. Predlog soglasja k obremenitvi nepremičnine v k. o. 658 Koroška vrata za zavarovanje poroštva za kredit, ki ga Univerza v Mariboru najema za potrebe investicijskega projekta »Študentski dom 7«

11. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine 

 

11.1. Skupščina Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d. – Predlog odpoklica neizvršnega direktorja Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

 

11.2. Skupščina Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d. – Predlog imenovanja neizvršnega direktorja Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman 

 

11.3. Skupščina Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d. – Predlog imenovanja neizvršnega direktorja Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

 

12. Predlog odločitve o organizaciji pogreba dr. Petra Ferdinanda Venclja z vojaškimi častmi, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič    Gradivo 

 

 


Časovno obdobje

Potrdi