Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Dnevni redi

13.12.18

12. redna seja Vlade RS, dne 13. decembra 2018

 

I. LISTA A

 

1.1. Predlog odloka o spremembah Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo 

 

1.2. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo 

 

1.3. Predlog resolucije o Programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje 2019–2023, Poročevalec: Jure Leben    Gradivo 

 

1.4. Predlog uredbe o določitvi višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas za leto 2019, Poročevalec: Dejan Prešiček    Gradivo 

 

1.5. Predlog uredbe o načinu opravljanja obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja, obratovanja in obnavljanja javne železniške infrastrukture, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo 

 

1.6. Predlog uredbe o izvajanju uredb (EU) o dostopnosti biocidnih proizvodov na trgu in njihovi uporabi, Poročevalec: Samo Fakin    Gradivo 

 

1.7. Predlog uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2019, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo 

 

1.8. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o navzkrižni skladnosti, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo 

 

1.9. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo 

 

1.10. Predlog sklepa o uvedbi pribitka k cestnini na določenih odsekih cestninskih cest, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo 

 

1.11. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu »Casino Tivoli – igralni salon«, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

 

1.12. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu »Casino Safir – igralni salon«, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

 

1.13. Predlog odgovora na poizvedbo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije v zvezi z Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-I-295/13-260 z dne 19. 10. 2016, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

 

1.14. Predlog pooblastila ministru za okolje in prostor za izvajanje tretjega odstavka 173. člena Stanovanjskega zakona, Poročevalec: Jure Leben

 

1.15. Osemindvajseto poročilo o poroštvu Republike Slovenije in odobreni finančni pomoči Irski, Portugalski republiki in Helenski republiki, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo 

 

1.16. Poročilo o izvajanju Nacionalnega programa za kulturo 2014–2017 za leti 2016 in 2017, Poročevalec: Dejan Prešiček    Gradivo 

 

1.17. Predlog mnenja o zahtevi za oceno ustavnosti 53.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti, Poročevalec: Samo Fakin    

 

1.18. Predlog mnenja o pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 66. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), Poročevalec: Rudi Medved    

 

1.19. Predlog opredelitve Republike Slovenije v sodnem postopku v zadevi C-631/18 – tožba Evropske komisije proti Republiki Sloveniji v zvezi z neobveščanjem o ukrepih za prenos Delegirane direktive Komisije (EU) 2017/593 z dne 7. aprila 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zaščito finančnih instrumentov in sredstev, ki pripadajo strankam, obveznostmi glede upravljanja produktov in pravili, ki se uporabljajo za zagotavljanje ali prejemanje pristojbin, provizij ali kakršnih koli denarnih ali nedenarnih koristi, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    

 

1.20. Predlog stališča do Predloga sklepa Sveta o potrditvi Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo, v imenu Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.21. Predlog stališča do Predloga sklepa Sveta o podpisu Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo, v imenu Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.22. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o sklenitvi ustreznih sporazumov v skladu s členom XXI GATS z Argentino, Avstralijo, Brazilijo, Kanado, Kitajsko, Ločenim carinskim območjem Tajvana, Penghuja, Kinmena in Matsuja (Kitajski Tajpej), Kolumbijo, Kubo, Ekvadorjem, Hongkongom, Indijo, Japonsko, Korejo, Novo Zelandijo, Filipini, Švico in Združenimi državami Amerike o potrebnih kompenzacijskih prilagoditvah zaradi pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Avstrije, Republike Poljske, Republike Slovenije, Slovaške republike, Republike Finske in Kraljevine Švedske k Evropski uniji, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.23. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2019 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo za vode Unije in za ribiška plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo 

 

1.24. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 17. in 18. decembra 2018 v Bruslju, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

 

1.25. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (energija) 19. decembra 2018 v Bruslju, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

 

1.26. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za okolje 20. decembra 2018 v Bruslju, Poročevalec: Jure Leben

 

1.27. Predlog zakona o ratifikaciji Spremembe 124. člena Rimskega statuta, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar    Gradivo 

 

1.28. Informacija o nameravanem podpisu Note o pristopu k Sporazumu št. 1801 Natove organizacije za podporo in nabave (NSPO), Sporazumu o partnerstvu za podporo radarjem, druga spremenjena izdaja, Poročevalec: Karl Erjavec

 

1.29. Informacija o preusmeritvi presežka iz naslova rednega proračuna Sveta Evrope za leto 2017 za delovanje Direktorata za mednarodno javno pravo Sveta Evrope, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.30. Izhodišča za udeležbo predsednika Vlade Republike Slovenije Marjana Šarca na Forumu na visoki ravni Afrika-Evropa 17. in 18. decembra 2018 na Dunaju, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.31. Izhodišča za udeležbo državne sekretarke v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Eve Štravs Podlogar na šesti Evropski konferenci prijateljev industrije »Friends of Industry 18. decembra 2018 v Parizu, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

 

1.32. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    

 

1.33. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vinu, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    

 

1.34. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o gasilstvu, Poročevalec: Karl Erjavec    

 

1.35. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi Zakona o vrtcih, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo    

 

1.36. Predlog odgovora na pismo predsednika Parlamentarne skupščine Sveta Evrope (PSSE) predsednikom nacionalnih parlamentov držav članic Sveta Evrope kot odziv na Poročilo neodvisnega preiskovalnega telesa za preiskavo namigov o korupciji v vrstah PSSE, Poročevalka: Andreja Katič

 

1.37. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi v zvezi z napovedano konsolidacijo nastanitvenih kapacitet slovenskega turizma v javnem lastništvu pod okriljem SDH, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.38. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z napovedano privatizacijo namestitvenih kapacitet slovenskega turizma v javni lasti, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.39. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z regijsko konsolidacijo turističnih kapacitet v Sloveniji, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.40. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s »tailor – made« turizmom v Sloveniji, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.41. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s spodbujanjem in financiranjem gerontotehnologij, Poročevalec: Marko Bandelli    Gradivo 

 

1.42. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z možnostjo enotne informatizacije mreže centrov za socialno delo, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo 

 

1.43. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z možnostjo financiranja nabave skupnih didaktičnih pripomočkov v osnovnih šolah, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo 

 

1.44. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z možnostjo izboljšanja didaktičnih pripomočkov pri poučevanju osnov matematike, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo 

 

1.45. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z možnostjo uvedbe programov spodbujanja znanosti (STEM) in ostalih izboljšav v slovenskih osnovnih šolah, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo 

 

1.46. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s spodbujanjem bralne kulture v vzgojno-varstvenih zavodih, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo 

 

1.47. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z evalvacijo obstoječih programov v slovenskem visokem šolstvu, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo 

 

1.48. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s posledicami bolonjskih študijskih programov, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo 

 

1.49. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s kvaliteto in cenovno dostopnostjo učbenikov in učbeniških pripomočkov, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo 

 

1.50. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z ohranjanjem in razvojem podružničnih osnovnih šol, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo 

 

1.51. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z vključenostjo ljudi v dolgotrajno oskrbo, Poročevalec: Samo Fakin    Gradivo 

 

1.52. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z možnostjo vzpostavitve informacijske platforme za slovensko zdravstvo, Poročevalec: Samo Fakin

 

1.53. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s finančno konstrukcijo izgradnje 2. tira, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo 

 

1.54. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z analizo in izboljšavo informacijskih sistemov v Republiki Sloveniji, Poročevalec: Rudi Medved

 

1.55. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi s preverjanji veljavnih dovoljenj za delo za ilegalne migrante, Poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo 

 

1.56. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa zvezi s kriminalistično preiskavo vračanja Slovencev iz propadle socialistične Venezuele, Poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo 

 

 

II. LISTA B

 

2. Predlog zakona o nepravdnem postopku – prva obravnava    Gradivo 

 

2A. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (MF, MDDSZ, MGRT, MKGP)

 

2B. Izvrševanje ukrepov, ki so državi naloženi na podlagi četrtega odstavka 79. člena Gradbenega zakona    Gradivo 

 

3. Predlog mnenja o Predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o obravnavi migracij, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar 

 

3A. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine 

 

3A. Skupščina Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d. – Predlog imenovanja neizvršnega direktorja Družbe za upravljanje terjatev bank na predlog Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj  

4.  Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja, Poročevalec: Rudi Medved

4.1. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za okolje v Ministrstvu za okolje in prostor 

 

4.2. Predlog imenovanja direktorice Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije 

 

4.3. Predlog razrešitve glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in šport 

4.4. Predlog imenovanja predstavnic ustanovitelja v Svet Doma Danice Vogrinec Maribor

 

4.5. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma starejših Na Fari
 

4.6. Predlog razrešitve in imenovanja člana Nadzornega sveta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada 

 

4.7. Predlog razrešitve in imenovanja v strokovni medresorski delovni skupini za implementacijo sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Ališić in drugi 

 

4.8. Predlog imenovanja stalne medresorske delovne skupine za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti 

 

4.9. Predlog razrešitve in imenovanja članov Medresorske delovne skupine za spremljanje izdelave ocen tveganj za nesreče, razvidov in ocen zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče 

 

4.10. Predlog sklepa o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za pripravo izhodišč in strokovnih podlag ter izvedbo načrta aktivnosti za projekt »Svetovni dan čebel« do leta 2022 

 

4.11. Predlog mnenja o kandidatih, prijavljenih na dve razpisani mesti kandidatk ali kandidatov za sodnico ali sodnika na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu
 

4.12. Predlog pooblastila uradnim osebam Ministrstva za javno upravo za vodenje upravnih postopkov iz pristojnosti Vlade Republike Slovenije 

 

4.13. Predlog soglasja k sklenitvi najemne pogodbe za oddajo prostorov Slovenskega narodnega gledališča Drama 

 

4.14. Poročilo o stanju podatkov v centralni evidenci nepremičnin po posameznih upravljavcih na dan 30. september 2018 ter o stanju števila nepremičnin v lasti Republike Slovenije brez znanega upravljavca 

 

4.15. Predlog pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja št. C2130-18Z213014 na Občino Hoče - Slivnica 

 

4.16. Predlog pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišča v k. o. 2603 Dekani na Mestno občino Koper 

 

4.17. Seznanitev in odločitev o porabi skupne vrednosti poslov pridobivanja nepremičnega premoženja upravljavca Ministrstva za notranje zadeve za posle izven veljavnih načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem države, ki jih na podlagi sklepov Vlade Republike Slovenije lahko sklepajo upravljavci premičnega premoženja v letu 2018

 

 

 


Časovno obdobje

Potrdi