Skoči na vsebino »

Dnevni redi

7.12.17

159. redna seja Vlade RS, dne 7. decembra 2017

 

 

I. LISTA A

 

1.1. Predlog uredbe o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva v določenih objektih Ministrstva za kulturo, Poročevalec: Anton Peršak    Gradivo 

 

1.2. Predlog uredbe o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika in do priključka Črnomelj jug, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.3. Predlog sklepa o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti, za katere morajo proizvajalci električne in elektronske opreme za leto 2017 zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme,  Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.4. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2017, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman    Gradivo 

 

1.5. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc    Gradivo 

 

1.6. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa javnega zavoda Cankarjev dom, kulturni in kongresni center, Poročevalec: Anton Peršak    Gradivo 

 

1.7. Predlog sklepa o valorizaciji nadomestila za invalidnost in določitvi višine dodatka za tujo nego in pomoč,  Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak    Gradivo 

 

1.8. Predlog odgovora na dopis Varuha človekovih pravic Republike Slovenije v zvezi z višino nadomestila za invalidnost po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak   

 

1.9. Predlog odgovora na predlog Skupnosti občin Slovenije, Združenja mestnih občin Slovenije in Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije za podaljšanje prehodnega obdobja Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.10. Predlog podelitve poroštva Družbi za upravljanje terjatev bank, d. d., Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

1.11. Analiza o upravljanju terjatev iz naslova prekrškov, o katerih odločajo sodišča, Poročevalec: mag. Goran Klemenčič

 

1.12. Predlog mnenja o zahtevi Vrhovnega sodišča za oceno ustavnosti 12. člena Zakona o odvetniški tarifi,  Poročevalec: mag. Goran Klemenčič  

 

1.13. Poročilo glede opravljenega nadzora Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., ter izdanih pisnih usmeritev za obdobje od 1. 5. do 31. 7. 2017, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman    Gradivo 

 

1.14. Predlog stališča Republike Slovenije do Spremenjenega predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih pogodb za prodajo blaga, spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive 2009/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta, dokument št. 13927/17, Poročevalec: mag. Goran Klemenčič

 

1.15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije sprejme v okviru Skupnega veterinarskega odbora, ustanovljenega s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi, glede Sklepa št. 1/2017 o spremembi Dodatka 6 k Prilogi 11 k Sporazumu, Poročevalec: mag. Dejan Židan

 

1.16. Predlog stališča Republike Slovenije do Priporočila sklepa Sveta o pooblastilu za začetek pogajanj o spremembi Mednarodnega sporazuma o sladkorju iz leta 1992, Poročevalec: mag. Dejan Židan

 

1.18. Predlog stališča Republike Slovenije do Skupnega predloga sklepa Sveta o stališču, ki se zavzame v imenu Unije v Skupnem svetu, ustanovljenem na podlagi Sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kubo na drugi strani, v zvezi s sprejetjem sklepov o poslovnikih Skupnega sveta in Skupnega odbora, Poročevalec: Karl Erjavec

 

1.20. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 12. decembra 2017 v Bruslju, Poročevalec: Karl Erjavec

 

1.23. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve (trgovina) od 10. do 13. decembra 2017 v Buenos Airesu, Poročevalec: Zdravko Počivalšek   


1.24. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 11. in 12. decembra 2017 v Bruslju,  Poročevalec: mag. Dejan Židan

 

1.25. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve Iztoka Mirošiča na skupnem zasedanju Sveta Evropske unije za zunanje zadeve v sestavi ministrov za zunanje zadeve in mednarodno razvojno sodelovanje 11. decembra 2017 v Bruslju, Poročevalec: Karl Erjavec

 

1.26. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kubo na drugi strani, Poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo 

 

1.27. Pobuda za sklenitev Sporazuma o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji,  Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak    Gradivo 

 

1.28. Predlog sklepa o potrditvi Programa sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske v kulturi in izobraževanju, Poročevalec: Karl Erjavec

 

1.29. Informacija o nameravanem podpisu operativnega in funkcionalnega memoranduma za Natov center odličnosti za pomoč varnostnim silam, Poročevalka: Andreja Katič    Gradivo 

 

1.30. Informacija o predsedovanju Republike Slovenije svetu OZN za človekove pravice v letu 2018,  Poročevalec: Karl Erjavec

 

1.31. Informacija o izvedenih aktivnostih o sodelovanju Republike Slovenije z Japonsko agencijo za napredne energetske in industrijske tehnologije, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.32. Prispevek Republike Slovenije Svetovnemu programu za hrano (WFP) za nujno humanitarno pomoč prizadetemu prebivalstvu v Jemnu, Poročevalec: Karl Erjavec

 

1.33. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Podnebnem vrhu (»One Planet Summit«) 12. decembra 2017 v Parizu, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.34. Izhodišča za 19. zasedanje Skupnega odbora za delitev diplomatskih in konzularnih predstavništev nekdanje SFRJ 13. in 14. decembra 2017 v Beogradu, Poročevalec: Karl Erjavec

 

1.35. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve Andreja Logarja na vrhu predsednikov vlad držav članic Srednjeevropske pobude 11. in 12. decembra 2017 v Minsku, Poročevalec: Karl Erjavec

 

1.36. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič  

 

1.37. Predlog opredelitve do sklepa Odbora Državnega zbora za zdravstvo, sprejetega ob obravnavi točke "Kaotične razmere na otroški kardiologiji UKC Ljubljana", Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc  

 

1.38. Predlog odgovora na sklep Komisije Državnega zbora za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu ob obravnavi točke "Vprašanje ukinitve financiranja pouka slovenščine v vrtcih in osnovnih šolah v Kanalski dolini", Poročevalec: Karl Erjavec

 

1.39. Predlog odgovora na dopis Odbora Državnega zbora za kulturo v zvezi s sklepi glede Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    

 

1.40. Predlog opredelitve do sklepa Državnega sveta, sprejetega ob obravnavi zaključkov posveta o vlogi odvetništva v Republiki Sloveniji, Poročevalec: mag. Goran Klemenčič  

 

1.41. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Andreja Čuša v zvezi s kršitvami Zakona o osnovni šoli,  Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič    Gradivo 

 

1.42. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z izobraževalnim sistemom na področju robotike, Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič    Gradivo 

 

1.43. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z vključenostjo robotike v šolskem sistemu, Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič    Gradivo 

 

1.44. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z razvojem mehanotronike, Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič    Gradivo 

 

1.45. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z nacionalnim preverjanjem znanja v osnovnih šolah, Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič    Gradivo 

 

1.46. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z vpetostjo osnovnih in srednjih šol v strateških razvojno-inovacijskih partnerstvih, Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič    Gradivo 

 

1.47. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z zaupanjem v izvajalce pedagoških procesov, Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič    Gradivo 

 

1.48. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z namenskimi sredstvi za učenje jadranja v osnovni šoli, Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič    Gradivo 

 

1.49. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z izčrpavanjem družinskih proračunov zaradi učbenikov, Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič    Gradivo 

 

1.50. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z učbeniki v šolah, Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič    Gradivo 

 

1.51. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s proračunskim financiranjem razvoja robotike, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman    Gradivo 

 

1.52. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s strateškimi razvojno-inovacijskimi partnerstvi, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.53. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z vpetostjo lokalnih skupnosti v strateških razvojno-inovacijskih partnerstvih, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.54. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z vpetostjo robotike v SRIP-e, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.55. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z razvojem robotike v Sloveniji, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.56. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s financiranjem razvoja robotike, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.57. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z razvojem tehnologij na področju načrtovanja in izgradnje jadrnic, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.58. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s subvencioniranjem razvoja jadrnice Seascape 14, Poročevalec: Zdravko Počivalšek 

 

1.59. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z manjkajočimi trasami v železniškem prometu, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič  

 

1.60. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z razvojem javnega potniškega prometa, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič  

 

1.61. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z razvojem mednarodnega javnega potniškega prometa, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

 

1.62. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z lobiranjem pri nabavi 25 novih vlakovnih kompozicij, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

 

1.63. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z nabavo 25 novih vlakovnih kompozicij, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič 

 

1.64. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s finančno konstrukcijo 2. tira,  Poročevalec: dr. Peter Gašperšič    

 

1.65. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s časovno-stroškovno enačbo pri prometni logistiki, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič  

 

1.66. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s pravico narodov do samoodločbe,  Poročevalec: Karl Erjavec  

 

1.67. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Tomaža Lisca v zvezi s sekcijskim merjenjem hitrosti na štajerski avtocesti na Trojanah, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič  

 

1.68. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Vinka Gorenaka v zvezi s podatki glede stroškov upravljanja mejnih prehodov, Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar

 

1.69. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Vinka Gorenaka v zvezi z implementacijo Direktive 2012/29 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. 10. 2012 o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2001/220/PNZ,  Poročevalec: mag. Goran Klemenčič 

 

1.70. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi z vrstami in stopnjami telesnih okvar,  Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc  

 

1.71. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Danijela Krivca v zvezi z donacijami farmacevtskih družb bolniškim društvom, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc  

1.72. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z razmerami v UKC Ljubljana, Poročevalec: Gregor Krajc  

 

1.73. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Danijela Krivca v zvezi s problematiko visokih cen nepremičnin v Sloveniji, Poročevalka: Irena Majcen  

 

1.74. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janka Vebra glede pravnih podlag za prodajo Nove Ljubljanske banke, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman  

 

1.75. Predlog odgovora na poslansko pobudo Jožefa Horvata v zvezi z odstopom dela kupnine od prodaje nepremičnin in premičnin dolžnika Aha Mura d .o .o. - v stečaju v korist delavcev, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman   

 

1.76. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Danijela Krivca v zvezi s podporo predsednika vlade za vlaganje v neregulirane kriptovalute oziroma kovance, izdane na podlagi tehnologije podatkovnih blokov (blockchain), Poročevalec: Boris Koprivnikar 

 

1.77. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Eve Irgl v zvezi s pokopom žrtev povojnih pomorov,  Poročevalec: Zdravko Počivalšek  

 

1.78. Predlog odgovora na pobudo Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Interesne skupine lokalnih interesov glede problematike postavljanja objektov za oglaševanje ob cestah, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič  

 

 

II. LISTA B

 

2. Predlog strategije razvoja Slovenije 2030   Gradivo 

 

2A. Predlog uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta    Gradivo 

 

2B. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgovini

 

2C. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah – skrajšani postopek    Gradivo 

 

3. Zaključno poročilo o izvedbi projekta P12: Centralizacija ravnanja z nepremičnim premoženjem    Gradivo 

 

4A. Predlog za reševalno pomoč Republike Slovenije Albaniji ob obsežnih poplavah    Gradivo 

 

4B. Predlog sklepa o določitvi izvajanja helikopterske nujne medicinske pomoči in sekundarnih prevozov kot državne aktivnosti (PONOVNA OBRAVNAVA)    Gradivo 

 

4C. Predlog sklepa o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za pripravo predloga dolgoročne ureditve helikopterske nujne medicinske pomoči in sekundarnih prevozov (PONOVNA OBRAVNAVA) 

 

5. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

 

5.1. Predlog imenovanja okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani

 

5.2. Predlog imenovanja članov Sveta Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije

 

5.3. Predlog imenovanja članic Sveta javnega zavoda Slovenski etnografski muzej

 

5.4. Predlog razrešitve in imenovanja člana Stalne avtonomne strokovne komisije za pripravo mnenja o usposobljenosti kandidatov, ki niso diplomati, za vodjo diplomatskega predstavništva ali konzulata

 

5.5. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju stalne delegacije Republike Slovenije za sodelovanje v Mednarodni zvezi za spomin na holokavst

 

5.6. Predlog razrešitve in imenovanja novega predstavnika Republike Slovenije v Usmerjevalnem odboru Mednarodnega okvirja na področju jedrske energije (International Framework for Nuclear Energy Cooperation – IFNEC)

 

5.7. Predlog odgovora Helsinškemu monitorju Slovenije v zvezi z domnevno nepravilnim ravnanjem ministrice za izobraževanje, znanost in šport

 

5.8. Predlog spremembe sklepa o vzpostavitvi pogojev za izvajanje evropske kohezijske politike, politike razvoja podeželja in skupne ribiške politike v programskem obdobju 2014–2020 na področju kadrov

 

5.9. Predlog sklenitve zunajsodne poravnave med Veleposlaništvom Republike Slovenije v Parizu in tožnico v zvezi z njenim zahtevkom glede prenehanja delovnega razmerja in izplačila odškodnine

 

5.10. Predlog za odvzem statusa javno dobro na nepremičnini v k. o. 2335 Dornberk

 

5.11. Predlog za dodelitev statusa javno dobro - javna železniška infrastruktura
Časovno obdobje

Potrdi