Skoči na vsebino »

Dnevni redi

18.1.18

164. redna seja Vlade RS, dne 18. januarja 2018

 

I. LISTA A

 

1.1. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol, Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič    Gradivo 

 

1.2. Predlog za sklenitev pogodbe z družbo Slovenski državni gozdovi, d. o. o. o prevozu, hrambi in razpolaganju v javnem interesu z zaseženimi in odvzetimi gozdnimi lesnimi sortimenti št. 2330-18-000013,  Poročevalec: mag. Dejan Židan    Gradivo 

 

1.3. Predlog sklepa o ponudbi za odkup terjatve Republike Slovenije do družbe PROVELE, d. o. o. - v stečaju,  Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman    Gradivo 

 

1.4. Predlog sklepa o dodelitvi sredstev za popotresno obnovo objektov v Posočju po potresu 12. 7. 2004,  Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.5. Poročila o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem države za druge državne organe za leto 2016,  Poročevalec: Boris Koprivnikar    Gradivo 

 

1.6. Poročilo o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2016,  Poročevalec: Boris Koprivnikar    Gradivo 

 

1.7. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 92/106/EGS o določitvi skupnih pravil za nekatere vrste kombiniranega prevoza blaga med državami članicami, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič    Gradivo 

 

1.8. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1073/2009 o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov,  Poročevalec: dr. Peter Gašperšič    Gradivo 

 

1.10. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 92/66/EGS o uvedbi ukrepov Skupnosti za nadzor atipične kokošje kuge, Poročevalec: mag. Dejan Židan    Gradivo 

 

1.11. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/1139 v zvezi z razponi ribolovne umrljivosti in zaščitnimi ravnmi za nekatere staleže sleda v Baltskem morju, Poročevalec: mag. Dejan Židan    Gradivo 

 

1.12. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost v zvezi z obveznostjo spoštovanja najnižje splošne stopnje,  Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman    Gradivo 

 

1.13. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 23. januarja 2018 v Bruslju, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman 

 

1.15. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Evropskem vrhu o izobraževanju 25. januarja 2018 v Bruslju, Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič

 

1.16. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem zasedanju Sveta Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve 25. in 26. januarja 2018 v Sofiji, Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar

 

1.18. Informacija o nameravanem podpisu Dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za zunanje in evropske zadeve Francoske republike glede sodelovanja in podpore izgradnji skupnih vojaških zmogljivosti držav G5 Sahel, Poročevalka: Andreja Katič

 

1.19. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije pod vodstvom dr. Miroslava Cerarja, predsednika Vlade Republike Slovenije, na 48. Svetovnem gospodarskem forumu od 24. do 26. januarja 2018 v Davosu,  Poročevalec: Karl Erjavec   

 

1.20. Izhodišča za obisk ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja 22. in 23. januarja 2018 v Švici, Poročevalec: Boris Koprivnikar    Gradivo 

 

1.21. Izhodišča za 3. zasedanje Skupnega odbora Slovenija - Furlanija - Julijska krajina 19. januarja 2018 v Trstu, Poročevalec: Karl Erjavec 

1.22. Informacija o obisku ministrice za izobraževanje, znanost in šport dr. Maje Makovec Brenčič 22. in 23. januarja 2018 v Londonu, 54002-3/2018 Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič    Gradivo 

 

1.23. Predlog mnenja o Predlogu zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic vremenske ujme med 11. in 12. decembrom 2017, Poročevalka: Irena Majcen 

 

1.24. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah Zakona o dohodnini, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman  

1.25. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman  

 

1.26. Predlog opredelitve do sklepa Komisije Državnega zbora za nadzor javnih financ, sprejetega po obravnavi točke "Problematika odloga prodaje NLB, d. d.", Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman    

 

1.27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Marijana Pojbiča v zvezi z izsledki analize Svetovne banke in družbe PwC, da Slovenija sodi med najslabša poslovna okolja zaradi zapletenih davčnih predpisov, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman   

 

1.28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Tomaža Lisca v zvezi s sanacijo po zadnjih neurjih, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Marijana Pojbiča v zvezi s prenehanjem obratovanja PE Prehrana v javni upravi, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič    Gradivo 

 

1.30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Marijana Pojbiča v zvezi z invalidskimi pokojninami, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak    Gradivo 

 

1.31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Vinka Gorenaka v zvezi s številom nezaposlenih diplomantov po posameznih fakultetah univerz in samostojnih visokošolskih zavodih, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak    Gradivo 

 

1.32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Marijana Pojbiča v zvezi s financiranjem projekta fundacije Prizma za psihosocialno podporo podjetjem za aktivno staranje delovne sile, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak    Gradivo 

 

1.33. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Andreja Čuša v zvezi z dodatkom k pokojnini za delo in izjemne dosežke, Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič   

 

1.34. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Vinka Gorenaka v zvezi s povečanjem števila zaposlenih v nekaterih ministrstvih in v vladnih službah, Poročevalec: Boris Koprivnikar    Gradivo 

 

1.35. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Vinka Gorenaka v zvezi s številom zaposlenih na zaupanje predstojnikov, Poročevalec: Boris Koprivnikar    Gradivo 

 

1.36. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Vinka Gorenaka v zvezi s postopki za pridobitev mednarodne zaščite in pridobitvijo državljanstva Republike Slovenije oseb s priznanim statusom mednarodne zaščite, Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar    Gradivo 

 

1.37. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Vinka Gorenaka v zvezi z nekaterimi informacijami, iz katerih izhaja povečanje števila ilegalnih migrantov na meji med Slovenijo in Italijo, Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar    Gradivo 

 

1.38. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa v zvezi s poročanjem o problematiki migrantskih otrok, Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar    Gradivo 

 

1.39. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Vinka Gorenaka v zvezi z incidentom na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije, Poročevalec: mag. Goran Klemenčič    Gradivo 

 

1.40. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi s postopki pri prijavah kršitev zakonodaje, Poročevalka: Ksenija Mihovar Globokar

 

1.41. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Vinka Gorenaka v zvezi s postavljenimi šotorišči za potrebe ilegalnih migrantov, Poročevalka: mag. Mojca Špec Potočar    Gradivo 

 

1.42. Predlog odgovora na poslansko pobudo Mihe Kordiša v zvezi z neupoštevanjem otroškega dodatka pri odmeri socialne pomoči, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak    Gradivo 

 

1.43. Predlog odgovora na poslansko pobudo Mihe Kordiša v zvezi z evropsko obrambno unijo (PESCO),  Poročevalka: Andreja Katič    Gradivo 

 

1.44. Predlog odgovora na poslansko pobudo Mihe Kordiša v zvezi z ohranitvijo Zdravstvenega doma za študente, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc    Gradivo 

 

1.45. Predlog odgovora na poslansko pobudo dr. Mateja T. Vatovca v zvezi s presojo ustavnosti trgovinsko-investicijskega sporazuma CETA, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

 

1.46. Predlog odgovora na poslansko pobudo Violete Tomić v zvezi z uvedbo kavcij za steklenice, plastenke in pločevinke, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.47. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Vinka Gorenaka v zvezi s porabljenimi sredstvi za reprezentanco po posameznih proračunskih uporabnikih, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman    Gradivo 

 

1.48. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Nade Brinovšek v zvezi z začetkom postopka Evropske komisije proti Sloveniji, ker ni sporočila ukrepov za prenos pravil EU o javnih naročilih in koncesijah v nacionalno pravo, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman    Gradivo 

 

1.49. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi s prodajo prostorov na Cankarjevi cesti 1, Poročevalec: Boris Koprivnikar    Gradivo 

 

 

II. LISTA B

 

2. Redno mesečno poročilo o stanju vladnih strateških razvojnih projektov za mesec december 2017    Gradivo 

 

2B. Predlog izhodišč za pogajanja o stavkovnih zahtevah reprezentativnih sindikatov javnega sektorja

3. Poročilo o normativni dejavnosti Vlade Republike Slovenije za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2017

 

4. Predlog normativnega delovnega programa Vlade Republike Slovenije za leto 2018  Gradivo 

 

5. Predlog zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij – prva obravnava   Gradivo 

 

5A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije – prva obravnava   Gradivo 

 

5B. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu – prva obravnava    Gradivo 

 

6. Predlog zakona o spremembi Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno – skrajšani postopek   Gradivo 

 

6A. Predlog sklepa o ustanovitvi Evropske šole Ljubljana in Predlog sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Šolski center Ljubljana«    Gradivo 

 

7. Predlog sprememb Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017–2020   Gradivo 

 

7A. Predlog soglasja k Finančnemu načrtu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2018    Gradivo 

 

8. Informacija o pripravi in izvedbi prve obeležitve Svetovnega dne čebel od 18. do 20. maja 2018   Gradivo 

 

8A. Predlog ustanovitve in imenovanja medresorske delovne skupine za pripravo in izvedbo prve obeležitve Svetovnega dne čebel od 18. do 20. maja 2018

 

8B. Predlog opredelitve do sklepov Komisije Državnega zbora za nadzor javnih financ po obravnavi točke »Zahteve Republike Madžarske v zameno za sodelovanje pri gradnji drugega tira proge Koper–Divača«

 

9. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Mateja T. Vatovca v zvezi z opravljanjem nadurnega dela   Gradivo 

 

10. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Vinka Gorenaka v zvezi s plačevanjem stroškov parkiranja osebnih vozil funkcionarjev in javnih uslužbencev   Gradivo 

 

11. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine

 

11.1. Skupščina družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. – Dopolnitve Pravil družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, Poročevalec: mag. Dejan Židan    Gradivo 

 

12. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja, Poročevalec: Boris Koprivnikar

 

12.1. Predlog imenovanja sozastopnika pred Evropskim sodiščem za človekove pravice

 

12.2. Predlog imenovanja višje državne odvetnice za namestnico generalnega državnega odvetnika

 

12.3. Predlog imenovanja članov Nadzornega sveta Javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija

 

12.4. Predlog imenovanja članov Sveta javnega zavoda Prirodoslovni muzej Slovenije

 

12.5. Predlog imenovanja članov Sveta javnega zavoda Muzej novejše zgodovine Slovenije

 

12.6. Predlog imenovanja predstavnic ustanovitelja v Svet Centra za socialno delo Krško

 

12.7. Predlog imenovanja predstavnice ustanovitelja v Svet Doma starejših občanov Kamnik

 

12.8. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svetu javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni klinični center Maribor

 

12.9. Predlog razrešitve predstavnice in imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svetu javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Murska Sobota

 

12.10. Predlog sklepa o imenovanju Komisije za odločanje o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj

 

12.11. Predlog razrešitve in imenovanja članov in namestnikov članov Medresorske komisije za Natove razpise

 

12.12. Predlog mnenja o podelitvi odlikovanja pripadnikom Slovenske vojske s strani Francoske republike

 

12.13. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Suzane Lep Šimenko v zvezi z nezakonito izbiro direktorja Agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence

 

12.14. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Vinka Gorenaka v zvezi imenovanjem novega policijskega vikarja

 

12.15. Predlog za brezplačni prenos državnega premoženja na Občino Črnomelj

 

12.16. Predlog za odvzem statusa javno dobro na nepremičnini v k. o. Zadobrova in za vpis lastninske pravice ter določitev Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za upravljavca


Časovno obdobje

Potrdi