Skoči na vsebino »

Dnevni redi

7.2.18

167. redna seja Vlade RS, dne 7. februarja 2018

 

I. LISTA A

 

1.1. Predlog odloka o Programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje 2018–2022,  Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.2. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije, Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič    Gradivo 

 

1.3. Predlog sklepa v zvezi s pripravo nove strategije upravljanja kapitalskih naložb države,  Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman    Gradivo 

 

1.4. Predlog aneksa št. 7 h Koncesijski pogodbi št. 35503-32/2010 z dne 31. 3. 2011 za odvzem naplavin v letu 2018 iz struge reke Soče – iz lovilne jame pri Dolinah, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.5. Predlog aneksa št. 7 h Koncesijski pogodbi št. 35503-25/2010 z dne 31. 3. 2011 za odvzem naplavin v letu 2018 iz struge reke Soče – Lokacija pod Kamnim, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.6. Predlog aneksa št. 6 h Koncesijski pogodbi št. 01406-7/2010 z dne 11. 10. 2012 za odvzem naplavin v letu 2018 iz struge reke Soče – Lokacija pod Idrskim, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.7. Predlog aneksa št. 7 h Koncesijski pogodbi št. 35503-26/2010 z dne 31. 3. 2011 za odvzem naplavin v letu 2018 iz lovilne jame na reki Bači, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.8. Predlog aneksa št. 7 h Koncesijski pogodbi št. 35503-28/2010 z dne 31. 3. 2011 za odvzem naplavin v letu 2018 iz lovilne jame na reki Tolminki, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.9. Predlog aneksa št. 7 h Koncesijski pogodbi št. 35503-27/2010 z dne 31. 3. 2011 za odvzem naplavin v letu 2018 iz struge reke Soče – Lokacija pod Volarji, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.10. Predlog aneksa št. 7 h Koncesijski pogodbi št. 35503-24/2010 z dne 31. 3. 2011 za odvzem naplavin v letu 2018 iz struge reke Soče – Lokacija pri Žvikarju, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.11. Predlog aneksa št. 7 h Koncesijski pogodbi št. 35503-31/2010 z dne 31. 3. 2011 za odvzem naplavin v letu 2018 iz struge reke Save na območju občine Litija, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.12. Načrt vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2018, Poročevalka: Andreja Katič    Gradivo 

 

1.13. Predlog soglasja k Finančnemu načrtu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2018, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak    Gradivo 

 

1.14. Tretje vmesno poročilo o delu Medresorske delovne skupine za koordinacijo Izvedbenega načrta premestitve 567 oseb iz Italije in Grčije in trajne preselitve oseb iz tretjih držav, Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar    Gradivo 

 

1.15. Predlog zaključnega poročila Vladnega strateškega razvojnega projekta P10: Prenova reguliranih dejavnosti in poklicev, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.16. Letno poročilo stalne koordinacijske skupine za promocijo Republike Slovenije, Poročevalka: mag. Kristina Plavšak Krajnc    Gradivo 

 

1.17. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila kot del celostnega pristopa Unije za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih tovornih vozil in spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 (prenovitev), Poročevalec: dr. Peter Gašperšič    Gradivo 

 

1.19. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih v Evropski uniji, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

 

1.20. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za izobraževanje, mladino, kulturo in šport (izobraževanje, mladina in šport) 15. februarja 2018 v Bruslju, Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič

 

1.21. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Armenije o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga, Poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo 

 

1.22. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na zagovoru Uvodnega poročila Konvencije o pravicah invalidov na 19. zasedanju Odbora za pravice invalidov 22. in 23. februarja 2018 v Ženevi,  Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

 

1.24. Izhodišča za obisk delegacije Republike Slovenije na svetovni konferenci »World Government Summit 2018« od 10. do 13. februarja 2018 v Dubaju, Poročevalec: Boris Koprivnikar

 

1.26. Izhodišča za uradni obisk ministrice za zunanje zadeve Avstralije Julie Bishop 23. februarja 2018 v Republiki Sloveniji, Poročevalec: Karl Erjavec

 

1.27. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o njegovem uradnem obisku od 17. do 20. februarja 2018 v Republiki Koreji, Poročevalec: Karl Erjavec

 

1.28. Informacija o delovnem obisku ministra za zdravje Republike Kosovo Urana Ismailija 15. in 16. februarja 2017 v Republiki Sloveniji, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc    Gradivo 

 

1.29. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – prva obravnava, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

 

1.30. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o dohodnini – prva obravnava, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

 

1.31. Predlog opredelitev do Sklepa Odbora Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide ob obravnavi Predloga zakona o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak  

 

1.32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z brezposelnostjo, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak    Gradivo 

 

1.33. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Marijana Pojbiča v zvezi z odmero invalidskih pokojnin, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak    Gradivo 

 

1.34. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s kibernetskimi grožnjami, Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič    Gradivo 

 

1.35. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z Zakonom o vajeništvu, Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič    Gradivo 

 

1.36. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa glede odstranjevanja socialistične miselnosti in spodbujanju podjetništva kot vrednote, Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič    Gradivo 

 

1.37. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa o odgovornem poročanju o skupni višini financiranja nevladnih organizacij iz denarja davkoplačevalcev, Poročevalec: Boris Koprivnikar    Gradivo 

 

1.38. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Suzane Lep Šimenko v zvezi s sklepanjem svetovalnih in avtorskih pogodb, Poročevalec: Boris Koprivnikar    Gradivo 

 

1.39. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa glede odstranitve spomenikov zločinu in množičnim morilcem, Poročevalec: Anton Peršak    Gradivo 

 

1.40. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Vinka Gorenaka v zvezi z morebitnimi postopki policije zoper hrvaškega državljana Branka Rogliča, Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar    Gradivo 

 

1.41. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z morebitno epidemijo ošpic v Sloveniji, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc    Gradivo 

 

1.42. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s problematiko UKC Maribor,  Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc    Gradivo 

 

1.43. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s članstvom v zvezi NATO in možnim izstopom, Poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo 

 

1.44. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s članstvom v zvezi NATO, Poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo 

 

1.45. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z izstopom iz zveze NATO, Poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo 

 

1.46. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z Natovimi aktivnostmi in kolektivno obrambo, Poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo 

 

1.47. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z varnostnim interesom Slovenije, Poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo 

 

1.48. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Anžeta Logarja v zvezi z izjavami ministra za zunanje zadeve Karla Viktorja Erjavca v oddaji Odmevi, Poročevalec: Karl Erjavec

 

1.49. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa o upoštevanju spoštovanja človekovih pravic v mednarodnih odnosih in aktualnem dogajanju v Islamski Republiki Iran, Poročevalec: Karl Erjavec

 

1.50. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Suzane Lep Šimenko v zvezi z dogovorom za razvoj regij, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.51. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z vključevanjem domače oblikovalske stroke pri obuditvi lesno-predelovalne verige, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.52. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s strategijo uporabe nacionalne znamke I feel Slovenia, Poročevalka: mag. Kristina Plavšak Krajnc    Gradivo 

 

1.53. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z uporabo nacionalne znamke I feel Slovenia, Poročevalka: mag. Kristina Plavšak Krajnc    Gradivo 

 

1.54. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z državnim naročilom vozil Clio različice I feel Slovenia v lastne namene, Poročevalka: mag. Kristina Plavšak Krajnc    Gradivo 

 

1.55. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z dovoljenjem Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje za izdelavo vozil Clio različice I feel Slovenia, Poročevalka: mag. Kristina Plavšak Krajnc    Gradivo 

 

1.56. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z dovoljenjem UKOM za Clio različica I feel Slovenia, Poročevalka: mag. Kristina Plavšak Krajnc    Gradivo 

 

1.57. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s serijo vozil Clio različice I feel Slovenia, Poročevalka: mag. Kristina Plavšak Krajnc    Gradivo 

 

1.58. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z izdelavo posebne serije vozil Clio, Poročevalka: mag. Kristina Plavšak Krajnc    Gradivo 

 

1.59. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Danijela Krivca v zvezi z Naturo 2000 in potekom 2. tira železniške proge Divača–Koper, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.60. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z letnim monitoringom za vse tri domorodne vrste sladkovodnih rakov, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.61. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z resnim monitoringom za jelševca, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.62. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z monitoringom tujerodnih vrst rakov, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.63. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Andreja Čuša v zvezi z združevanjem izvira pitne vode z nevarnimi odpadnimi vodami, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.64. Predlog odgovora na pobudo Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj glede širjenja industrijske cone Mele v občini Gornja Radgona, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.65. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s pilotskimi projekti stanovanjske politike, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.66. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa glede drastične podražitve cene vozniškega izpita, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič    Gradivo 

 

1.67. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa v zvezi z odgovornim poročanjem o možnosti dviga DDV in drugih davkov oziroma davščin, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman    Gradivo 

 

1.68. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s podpisom notifikacijske listine o pristopu Republike Slovenije k Stalnemu strukturnemu sodelovanju na področju obrambe (PESCO),  Poročevalka: Andreja Katič    Gradivo 

 

1.69. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s problematiko PESCA, Poročevalka: Andreja Katič    Gradivo 

 

1.70. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s članstvom v PESCO, Poročevalka: Andreja Katič    Gradivo 

 

1.71. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s pobudo o odcepitvi PESCA od NATA, Poročevalka: Andreja Katič    Gradivo 

 

1.72. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s celostnim pristopom Evropske unije do varnosti in obrambe, Poročevalka: Andreja Katič    Gradivo 

 

1.73. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s priložnostmi za slovensko obrambno industrijo in inštitute zaradi članstva v PESCO, Poročevalka: Andreja Katič    Gradivo 

 

1.74. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z odhodki proračuna za PESCO, Poročevalka: Andreja Katič    Gradivo 

 

 

II. LISTA B

 

5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva – skrajšani postopek    Gradivo 

 

5A. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev – skrajšani postopek    Gradivo 

 

5B. Predlog uredbe o upravnem poslovanju (PONOVNA OBRAVNAVA)    Gradivo 

 

5C. Informacija o poteku pogajanj o stavkovnih zahtevah reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, 10103-1/2018

 

6. Vmesni pregled uresničevanja priporočil Varuha človekovih pravic iz dvaindvajsetega rednega Letnega poročila Varuha človekovih pravic za leto 2016 po organih   Gradivo 

6A. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o uradnem obisku predsednika Republike Slovenije 12. in 13. februarja 2018 v Republiki Kosovo, Poročevalec: Karl Erjavec

7. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja, Poročevalec: Boris Koprivnikar

7.1. Predlog imenovanja generalnega direktorja Agencije Republike Slovenije za okolje

7.2. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Centra za socialno delo Laško 

7.3. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Centra za socialno delo Trbovlje 

7.4. Predlog imenovanja predstavnic ustanovitelja v Svet Varstveno delovnega centra Vrhnika - Idrija

7.5. Predlog razrešitve in imenovanja člana Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 

7.7. Predlog imenovanja članov v Komisijo za akreditacijo programov usposabljanj na področju športa

7.8. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi Nadzornega odbora za spremljanje skladov s področja notranje varnosti in migracij

7.9. Predlog soglasja k izvensodni poravnavi za plačilo odškodnine zaradi nededovanja nepremičnega premoženja po pokojni

7.10. Predlog pooblastila za zastopanje v zadevi pritožbe zoper Poročilo državne volilne komisije o izidu glasovanja na Zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača - Koper 

8. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

 

8.1. Predlog razrešitve in imenovanja člana Upravnega odbora Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

8.2. Predlog imenovanja članice Nadzornega sveta SID – Slovenske izvozne in razvojne banke, d. d., Ljubljana, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

8.3. Predlog dopolnitve Skupnega kadrovskega načrta organov državne uprave za leto 2018, v delu, ki se nanaša na povečanje kvot za zaposlitev po četrtem odstavku 60. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, Poročevalec: Boris Koprivnikar

 

 


Časovno obdobje

Potrdi