Skoči na vsebino »

Dnevni redi

15.2.18

168. redna seja Vlade RS, dne 15. februarja 2018

 

I. LISTA A

 

1.1. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o določitvi višine in o začetku plačevanja obveznega prispevka za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja pridelave in predelave sadja, Poročevalec: mag. Dejan Židan    Gradivo 

 

1.2. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2018, Poročevalec: mag. Dejan Židan    Gradivo 

 

1.3. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o uporabi plovil na motorni pogon na reki Ljubljanici, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.4. Obdobni načrt za zagotavljanje varnosti cestnega prometa v letih 2017 in 2018, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič    Gradivo 

 

1.5. Poročilo o delu Medresorske delovne skupine Partnerstvo za zeleno gospodarstvo za spremljanje in nadgradnjo Okvirnega programa za prehod v zeleno gospodarstvo od 29. 3. 2017 do 29. 12. 2017, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.6. Poročilo o izvedbi strateških usmeritev in prioritet inšpektoratov in inšpekcij v letu 2017, Poročevalec: Boris Koprivnikar    Gradivo 

 

1.7. Polletno poročilo Ministrstva za finance o učinkih izvedenih ukrepov na podlagi Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank za obdobje julij–december 2017, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman    Gradivo 

 

1.10. Program dela Policije – Uprave kriminalistične policije na področju prikritih preiskovalnih ukrepov v letu 2018, Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar

 

1.11. Predlog mnenja o zahtevi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije za oceno ustavnosti 47. člena Zakona o urejanju trga dela, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

 

1.13. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 27. februarja 2018 v Bruslju, Poročevalec: Karl Erjavec

 

1.15. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 20. februarja 2018 v Bruslju, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

 

1.16. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 19. februarja 2018 v Bruslju, Poročevalec: mag. Dejan Židan

 

1.17. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja Andreja Logarja na neformalnem zasedanju Sveta Evropske unije za zunanje zadeve v sestavi ministrov za mednarodno razvojno sodelovanje 20. februarja 2018 v Bruslju, Poročevalec: Karl Erjavec

 

1.18. Predlog zakona o ratifikaciji Izbirnega protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah glede postopka sporočanja kršitev, Poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo 

 

1.19. Poročilo o zaključku pogajanj za sklenitev Sporazuma o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Republiko Korejo in Upravnega dogovora za izvajanje Sporazuma o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Republiko Korejo, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak    Gradivo 

 

1.20. Predlog soglasja za prispevek Svetovalnemu svetu za ribogojstvo, Svetovalnemu svetu za Sredozemsko morje in Svetovalnemu svetu za trge za leto 2018, Poročevalec: mag. Dejan Židan    Gradivo 

 

1.21. Predlog soglasja za prispevek organizaciji Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo za regionalni projekt AdriaMed v letu 2018, Poročevalec: mag. Dejan Židan    Gradivo 

 

1.22. Izhodišča za udeležbo ministra za infrastrukturo dr. Petra Gašperšiča na 80. zasedanju Odbora za kopenski promet pri Ekonomski komisiji Združenih narodov za Evropo od 19. do 21. februarja 2018 v Ženevi, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič 

 

1.23. Izhodišča za udeležbo državne sekretarke v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Eve Štravs Podlogar na ministrskem srečanju na temo "Krepitev MSP in podjetništva za produktivnost in vključujočo rast" 22. in 23. februarja 2018 v Mehiki, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.24. Informacija o udeležbi ministrice za obrambo Andreje Katič na 54. Münchenski varnostni konferenci od 16. do 18. februarja 2018 v Münchnu, Poročevalka: Andreja Katič

 

1.25. Informacija o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za javno upravo dr. Nejca Brezovarja na konferenci »Izmenjava izkušenj pri odpiranju podatkov javnega sektorja« 28. februarja 2018 v Beogradu, Poročevalec: Boris Koprivnikar    Gradivo 

 

1.26. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o enakih možnostih žensk in moških, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

 

1.27. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi Zakona o delovnih razmerjih, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

 

1.28. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc

 

1.29. Predlog mnenja o Predlogu zakona o vračilu denarnih sredstev v Republiko Slovenijo iz posameznih davčnih oaz, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

 

1.30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Suzane Lep Šimenko v zvezi s sistemom vrednotnic, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

 

1.31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z brezposelnostjo med mladimi med januarjem 2014 in oktobrom 2017, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

 

1.32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi s socialnimi prejemki, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

 

1.33. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z zniževanjem brezposelnosti, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

 

1.34. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z naročanjem pohištva kot tudi vse lesne galanterije za potrebe ožjega in širšega sektorja države, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

 

1.35. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Suzane Lep Šimenko v zvezi z obnovo gradu Borl, Poročevalec: Anton Peršak

 

1.36. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Eve Irgl v zvezi z ukrepi v primeru nerazglašenih oporok, Poročevalec: mag. Goran Klemenčič

 

1.37. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Andreja Širclja v zvezi z ukrepanjem vlade na posledice morebitne neuspešne sestave vlade v Nemčiji, 

Poročevalec: Karl Erjavec

 

1.38. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Andreja Širclja v zvezi s stališčem vlade glede protivladnih protestov v Islamski republiki Iran, Poročevalec: Karl Erjavec

 

1.39. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Andreja Širclja v zvezi z vračili sredstev evropske kohezijske politike za obdobje 2007–2013, Poročevalka: Alenka Smerkolj

 

1.40. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Andreja Širclja v zvezi s končnim poročilom o črpanju sredstev evropske kohezijske politike za obdobje 2007–2013, Poročevalka: Alenka Smerkolj

 

1.41. Predlog odgovora na pobudo Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj v zvezi z razmejitvijo finančnih obveznosti države in občin pri gradnji in vzdrževanju državne cestne infrastrukture, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

 

 

II. LISTA B

 

2A. Predlog zakona o socialnem vključevanju invalidov – prva obravnava   Gradivo 

 

3. Predlog zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije – prva obravnava    Gradivo 

 

4. Predlog zakona o konzularni zaščiti – prva obravnava    Gradivo 

 

5. Predlog zakona o varnosti v železniškem prometu – prva obravnava (PONOVNA OBRAVNAVA)   Gradivo 

 

6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu – prva obravnava (PONOVNA OBRAVNAVA)    Gradivo 

 

7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tajnih podatkih – prva obravnava    Gradivo 

 

7A. Predlog dopolnitve izhodišč za pogajanja o razrešitvi stavkovnih zahtev reprezentativnih sindikatov javnega sektorja

8A. Predlog stališča do Predloga sklepa Sveta o podpisu in začasni uporabi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Tretjega dodatnega protokola k Sporazumu o gospodarskem partnerstvu, političnem usklajevanju in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Združenimi mehiškimi državami na drugi zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji

 

9. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja, Poročevalec: Gorazd Žmavc

 

9.1. Predlog imenovanja okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju

 

9.2. Predlog prenehanja funkcije vrhovne državne tožilke na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije

 

9.3. Predlog prenehanja državnotožilske funkcije višjemu državnemu tožilcu na Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti

 

9.4. Predlog imenovanja predstavnice ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije – Soča

 

9.5. Predlog razrešitve člana in imenovanja članice Sveta javnega zavoda Narodna in univerzitetna knjižnica

 

9.6. Predlog imenovanja članov Statističnega sveta Republike Slovenije

 

9.7. Predlog razrešitve in imenovanja članov Medresorske delovne skupine za koordinacijo aktivnosti v zvezi z izvedbo ureditve poligona varne vožnje v območju vojaškega letališča Cerklje ob Krki

 

9.8. Predlog imenovanja nacionalne koordinatorke za odnose Republike Slovenije z Unijo za Sredozemlje

 

9.9. Predlog spremembe priloge 1 sklepa št. 10003-19/2013/8 z dne 11. 7. 2013 (Seznam delovnih mest v Stalnem predstavništvu RS pri EU v Bruslju)

 

9.11. Predlog soglasja k pogojni sodni poravnavi v pravdni zadevi zaradi ugotovitve ničnosti kreditne pogodbe

 

9.12. Predlog odgovora na tožbo zaradi razveljavitve odločbe Vlade Republike Slovenije

 

10. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

10.1. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Nacionalni inštitut za javno zdravje, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc

 

10.2. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc

 

10.3. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Zavod Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv - Slovenija Transplant, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc

 

10.4. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Jesenice, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc

 

10.5. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Brežice, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc

 

10.6. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc

 

10.7. Predlog brezplačnega prenosa nepremičnin v k. o. Zabočevo in Borovnica na Občino Borovnica, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

 

10.9. Predlog odgovora na poziv Državnega zbora v zvezi z nadaljnjim postopkom za imenovanje člana Sveta Agencije za energijo, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

 

 


Časovno obdobje

Potrdi