Skoči na vsebino »

Dnevni redi

22.2.18

169. redna seja Vlade RS, dne 22. februarja 2018

 

I. LISTA A

 

1.1. Predlog uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2018, Poročevalec: mag. Dejan Židan    Gradivo 

 

1.2. Predlog uredbe o državnem prostorskem načrtu za Varovano parkirišče Brdo zahod s spremljajočimi servisnimi dejavnostmi, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.3. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami, Poročevalka: Andreja Katič    Gradivo 

 

1.4. Poslovna politika Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za obdobje od 2018 do 2021, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak    Gradivo 

 

1.5. Predlog dopolnitve Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb,  Poročevalec: dr. Peter Gašperšič    Gradivo 

 

1.6. Predlog potrditve predloga najustreznejše rešitve v postopku priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod R15/1 Pince–Lendava, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.7. Letna poročila o izvajanju začasnih ukrepov razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo ter programov spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za ta območja, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.8. Poročilo o izvedenih aktivnostih Sveta za razvoj informatike v državni upravi za leto 2017, Poročevalec: Boris Koprivnikar    Gradivo 

 

1.9. Poročilo Ministrstva za javno upravo o realizaciji 4. in 5. točke Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 49900-8/2013/10 z dne 9. 1. 2014 za "Pospešitev in zaključek postopkov po ZDEN ter ZPVAS na upravnih enotah" v zvezi s sklepom Vlade Republike Slovenije o spremembi prvonavedenega sklepa št. 49900-1/2015/4 z dne 18. 3. 2015, v času od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017, Poročevalec: Boris Koprivnikar    Gradivo 

 

1.10. Poročilo izvajalca storitev nadzora o izvedenem nadzoru nad zapiralnimi in ostalimi aktivnostmi postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik za leto 2016, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič    Gradivo 

 

1.11. Predlog odločbe o dovoljenju za uporabo besede »Slovenija« v firmi družbe »Eurofins ERICo Slovenija d. o. o.«, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.12. Predlog odločbe o dovoljenju za uporabo besede "Slovenija" v spremenjeni firmi, ki se bo glasila "Trelleborg Slovenija, d. o. o.", Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.14. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem svetu ministrov za trgovino (FAC trgovina) 26. in 27. februarja 2018 v Sofiji, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

 

1.15. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za kulturo "Kultura - vključujoča vrednota EU" 27. in 28. februarja 2018 ter za 8. srečanje ministrov za kulturo ASEM "Vloga kulture v mednarodnih odnosih: pot naprej" 1. in 2. marca 2018 v Sofiji, Bolgarija, Poročevalec: Anton Peršak

 

1.16. Sedemnajsto poročilo Republike Slovenije o izvajanju Evropske socialne listine (spremenjene), Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak    Gradivo 

 

1.17. Poročilo o dejavnostih Republike Slovenije na Zahodnem Balkanu v letu 2017 in o uresničevanju Smernic za delovanje Republike Slovenije do Zahodnega Balkana, Poročevalec: Karl Erjavec

 

1.18. Izhodišča za izvedbo 7. neformalnega srečanja ministrov za notranje zadeve Brdo procesa in 18. sestanka Odbora ministrov Konvencije o policijskem sodelovanju v jugovzhodni Evropi 15. in 16. marca 2018 na Brdu pri Kranju, Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar    Gradivo 

 

1.19. Informacija o sredstvih za preverjanje nacionalnih certifikacijskih organov skladnosti z načeli dobre laboratorijske prakse med leti 2008 in 2017, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc    Gradivo 

 

1.20. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

 

1.21. Predlog mnenja o Predlogu za sprejem avtentične razlage 631. člena Obligacijskega zakonika, Poročevalec: mag. Goran Klemenčič

 

1.22. Predlog odgovora na Sklep Odbora Državnega zbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, Odbora Državnega zbora za kulturo ter Komisije Državnega zbora za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu, sprejet ob obravnavi točke »Predvidena selitev društev s Cankarjeve ceste 1 v prostore na Linhartovi cesti 13«, Poročevalec: Boris Koprivnikar

 

1.23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Andreja Čuša v zvezi s starševskimi nadomestili, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

 

1.24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Tomaža Lisca v zvezi s problematiko predšolskega varstva v občini Črnomelj, Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič

 

1.25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Eve Irgl v zvezi z zagotavljanjem javnosti sojenja, Poročevalec: mag. Goran Klemenčič

 

1.26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Andreja Širclja v zvezi s stališčem vlade glede regulacije kriptovalut in njihove obdavčitve, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

 

1.27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Andreja Širclja v zvezi s posledicami nesprejetja novega in celovitega Zakona o javnih financah, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

 

1.28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s problematiko (ne)varnosti dela pri sečnji in spravilu lesa, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

 

1.29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z usodo podjetja Arosa Mobilia iz Limbuša, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

 

1.30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Andreja Čuša v zvezi s tovarno Kum-plast, Poročevalka: Irena Majcen

 

1.31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Suzane Lep Šimenko v zvezi z izgradnjo avtocestnega odseka Draženci–Gruškovje, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

 

1.32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Suzane Lep Šimenko v zvezi z realizacijo Zahtev slovenske obrti in podjetništva iz let 2014, 2015, 2016 in 2017, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

 

1.33. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Andreja Širclja v zvezi z informacijo o nedelovanju AVK s strani družbe ELTA, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

 

1.34. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Franca Breznika v zvezi z nesorazmerjem cen med avtoplinom in plinom za ogrevanje, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

 

1.35. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s ponovno vzpostavitvijo lesno-predelovalne verige v Sloveniji, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

 

1.36. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z razvojem lesno-predelovalne verige, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

 

1.37. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z obrtniško-manufakturno proizvodnjo v lesno-predelovalni verigi, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

 

1.38. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s pretirano sečnjo kvalitetnega lesa v državnih gozdovih, Poročevalec: mag. Dejan Židan

 

1.39. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z družbo Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Poročevalec: mag. Dejan Židan    Gradivo 

 

1.40. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Andreja Čuša v zvezi z zamuljenostjo reke Drave, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.41. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z izvajanjem zavez NSP, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.42. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s hitrimi električnimi polnilnicami,  Poročevalec: dr. Peter Gašperšič    Gradivo 

 

1.43. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z izboljšanjem prometne varnosti,  Poročevalec: dr. Peter Gašperšič    Gradivo 

 

1.44. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s povečanjem sredstev v cestno infrastrukturo, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič    Gradivo 

 

1.45. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z izgradnjo navezovalne ceste Dramlje–Šentjur, 1. in 2. etapa, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič    Gradivo 

 

1.46. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z izgradnjo pločnika na regionalni cesti G2-107, odsek 1275 Šentjur–Mestinje, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič    Gradivo 

 

1.47. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Danijela Krivca v zvezi z investicijskim programom za nadgradnjo drugega tira železniške proge Divača–Koper v dvotirno progo, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič    Gradivo 

 

1.48. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z zamudami pri črpanju evropskih sredstev, Poročevalka: Alenka Smerkolj    Gradivo 

 

1.49. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z lesno skeletno gradnjo,  Poročevalka: Alenka Smerkolj    Gradivo 

 

1.50. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s širjenjem mreže slovenskih znanstvenikov v zamejstvu in po svetu in krepitvi sodelovanja čezmejnih regij, Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič    Gradivo 

 

1.51. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z dodatnimi sredstvi za znanost v letu 2018, Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič    Gradivo 

 

1.52. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Nade Brinovšek v zvezi z zasedenostjo nepremičnin, ki so v lasti Republike Slovenije, Poročevalec: Boris Koprivnikar    Gradivo 

 

1.53. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa o pravni podlagi za razpis in opremljanje luksuznih stanovanj za ilegalne migrante oziroma azilante ter o etiki takšne vladne politike, Poročevalec: Boris Koprivnikar    Gradivo 

 

1.54. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa glede preventivnih ukrepov v primeru drugega vala migrantov, Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar    Gradivo 

 

1.55. Predlog odgovora na poslansko vprašanje poslanke Eve Irgl v zvezi z izvajanjem instituta brezplačne pravne pomoči, Poročevalec: mag. Goran Klemenčič    Gradivo 

 

1.56. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Eve Irgl v zvezi z 245. členom Kazenskega zakonika (KZ-1), Poročevalec: mag. Goran Klemenčič    Gradivo 

 

1.57. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Eve Irgl v zvezi z 226. členom Kazenskega zakonika (KZ-1),  Poročevalec: mag. Goran Klemenčič    Gradivo 

 

1.58. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Tomaža Lisca v zvezi z izbiro osebnih zdravnikov in zobozdravnikov, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc    Gradivo 

 

1.59. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z ortopedskimi operacijami, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc    Gradivo 

 

1.60. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z enotno in odzivno zunanjo politiko, Poročevalec: Karl Erjavec

 

1.61. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z razrešitvijo direktorja Splošne bolnišnice Celje, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc    Gradivo 

 

1.62. Predlog odgovora na poslansko pobudo Jelke Godec v zvezi z javnim razpisom za mesto direktorja Splošne bolnišnice Celje, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc    Gradivo 

 

1.63. Predlog odgovora na poslansko pobudo Violete Tomić v zvezi s spornim prevzemom družbe Pro Plus s strani družbe Broadbands Slovenia, Poročevalec: Anton Peršak    Gradivo 

 

1.64. Predlog odgovora na poslansko pobudo Jožeta Tanka v zvezi z državnim prostorskim načrtom za obvoznico Ribnica, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič    Gradivo 

 

 

II. LISTA B

 

2. Redno mesečno poročilo o stanju vladnih strateških razvojnih projektov za mesec januar 2018   Gradivo 

 

3. Informacija o stanju prenosa direktiv v pravni red Republike Slovenije in odprtih postopkih ugotavljanja kršitev prava EU

 

4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti prič – skrajšani postopek   Gradivo 

 

5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu potrošnikov – skrajšani postopek   Gradivo 

 

6. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvah Energetskega zakona  

 

6B. Informacija o stanju na trgu naftnih derivatov    Gradivo 

 

7. Končna ocena neposredne škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše leta 2017    Gradivo 

 

7A. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport

 

7B. Predlog odgovora na pobudo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije v zvezi s sistemsko ureditvijo položaja oseb, ki nezakonito bivajo na ozemlju Republike Slovenije  Gradivo 

 

8. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja, Poročevalec: Gorazd Žmavc

8.1. Predlog sklepa o posodobitvi podatkov o nepremičninah v lasti Republike Slovenije v uradnih evidencah

 

8.2. Predlog soglasja k imenovanju direktorja Geodetskega inštituta Slovenije

 

8.3. Predlog soglasja k imenovanju direktorice javnega zdravstvenega zavoda Nacionalni inštitut za javno zdravje

 

8.4. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj

 

8.5. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani

 

8.6. Predlog sklepa o ustanovitvi Sveta Vlade Republike Slovenije za aktivno staranje in medgeneracijsko sodelovanje

 

8.7. Predlog sklepa o imenovanju članov Sveta Vlade Republike Slovenije za aktivno staranje in medgeneracijsko sodelovanje

 

8.8. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o imenovanju članov in delovanju Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada

 

8.9. Predlog mnenja k podelitvi Avstrijskega častnega križa za znanost in umetnost slovenski državljanki

 

8.10. Predlog mnenja k podelitvi odlikovanja Francoske republike slovenskima državljanoma

 

8.11. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Suzane Lep Šimenko v zvezi z delovnimi skupinami, ki jih je ustanovila Vlada Republike Slovenije v letu 2017

 

8.12. Predlog odgovora na tožbo zoper odločbo o imenovanju direktorice Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije

 

8.13. Predlog za sklenitev izvensodne poravnave zaradi pridobitve pogojev za vknjižbo lastninske pravice na stanovanju v Grižah

 

8.14. Predlog za sklenitev izvensodne poravnave glede izročitve delnic, ki jih ima Republika Slovenija, upniku

 

8.15. Predlog za odvzem statusa javno dobro - javna železniška infrastruktura nepremičnini v k. o. Dolenji Logatec

 

10. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

10.1. Predlog razrešitve načelnika Generalštaba Slovenske vojske, Poročevalka: Andreja Katič

 

10.2. Predlog imenovanja načelnika Generalštaba Slovenske vojske, 

Poročevalka: Andreja Katič

 

10.3. Predlog dopolnitve Skupnega kadrovskega načrta organov državne uprave za leto 2018, v delu, ki se nanaša na povečanje kvot za zaposlitev po četrtem odstavku 60. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boris Koprivnikar

 

10.4. Predlog spremembe posebne vladne pogajalske skupine za razrešitev stavkovnih zahtev, Poročevalec: Boris Koprivnikar

 

 


Časovno obdobje

Potrdi