Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Dnevni redi

24.1.19

16. redna seja Vlade RS, dne 24. januar 2019

 

I. LISTA A

 

1.1. Predlog normativnega delovnega programa Vlade Republike Slovenije za leto 2019, 00404-1/2018 Poročevalec: Stojan Tramte    Gradivo 

 

1.2. Predlog uredbe o koncesiji za graditev krožne kabinske žičnice Vitranc 2 v Kranjski Gori, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo 

 

1.3. Program porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2019, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo 

 

1.4. Načrt vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2019, Poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo 

 

1.5. Predlog aneksa št. 2 h koncesijski pogodbi št. 014-49/2015 z dne 29. 1. 2016 v zvezi z rabo termalne vode za ogrevanje objektov iz vrtine Do-3g/05, Poročevalec: Jure Leben    Gradivo 

 

1.6. Predlog aneksa št. 3 h koncesijski pogodbi št. 014-41/2015 z dne 12. 1. 2016 v zvezi z rabo termalne vode iz vrtine HV-1/94 za potrebe kopališča, Poročevalec: Jure Leben    Gradivo 

 

1.7. Predlog sklepa o določitvi predmetov skupnih javnih naročil za leto 2019, Poročevalec: Rudi Medved    Gradivo 

 

1.8. Predlog sklepa o soglasju k vsebini razpisov za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2019/20, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo 

 

1.9. Predlog sklepa o soglasju k vsebini razpisa za vpis v doktorske študijske programe tretje stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2019/2020, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo 

 

1.10. Predlog soglasja Slovenskemu inštitutu za standardizacijo k pridobitvi finančnih sredstev s strani Evropskega odbora za standardizacijo in Evropskega odbora za standardizacijo v elektrotehniki, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.11. Predlog mnenja o Pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti druge alineje drugega odstavka 9. člena Zakona o čezmejnem izvajanju storitev, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    

 

1.12. Implementacija ukrepov srednjeročnega lajšanja dolžniškega bremena Helenske Republike, predvidenih z Izjavo Evroskupine z dne 22. junija 2018, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj   

 

1.14. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 28. januarja 2019 v Bruslju, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    

 

1.15. Predlog zakona o ratifikaciji Protokola o spremembi odstavka a) 50. člena Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu in Protokola o spremembi 56. člena Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar    Gradivo 

 

1.16. Pobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Helenske republike o medsebojnem varovanju izmenjanih tajnih podatkov, Poročevalka: mag. Nataša Dolenc    Gradivo 

 

1.17. Poročilo o delu kontaktne točke Republike Slovenije za odgovornost zaščititi (R2P) v letu 2018, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.18. Peto periodično poročilo Republike Slovenije po Evropski listini o regionalnih ali manjšinskih jezikih, Poročevalec: mag. Stanko Baluh    Gradivo 

 

1.19. Predlog sklepa o prispevku finančnih sredstev v Skrbniški sklad za izgradnjo obrambnih zmogljivosti v Iraku, Poročevalec: Karl Erjavec

 

1.20. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o uradnem obisku 28. in 29. januarja 2019 v Republiki Srbiji, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi z izvrševanjem sodnih odločb s strani ZPIZ, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo 

 

1.22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Predraga Bakovića v zvezi s povračilom stroškov, povezanih z delom, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo 

 

1.23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi z doplačevanjem razlike do minimalne plače, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo 

 

1.24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Alenke Jeraj v zvezi s prijavo prebivališča, Poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo 

 

1.25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z ukrepanjem v primeru urgentne situacije na ključni infrastrukturi v Republiki Sloveniji, Poročevalec: Boštjan Poklukar    

 

1.26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z neprimernostjo naročila tovornjakov ameriške vojske, Poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo 

 

1.27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z možnostjo nadgradnje kadrovske politike znotraj posamičnih oddelkov Ministrstva za obrambo, Poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo 

 

1.28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z možnostjo finančne okrepitve Civilne zaščite, Poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo 

 

1.29. Predlog odgovora na poslansko pobudo Mihe Kordiša v zvezi z odstopom od nakupa oklepnikov 4 x 4 Oshkosh in izvedbo nadzora nad izvedbo nakupa, Poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo 

 

1.30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z možnostjo pristopa k Pogodbi o prepovedi jedrskega orožja, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar    Gradivo 

 

1.31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z odnosom Slovenije do jedrskega razoroževanja, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar    Gradivo 

 

1.32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi s cenami goriv v Avstriji in Sloveniji, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.33. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z nacionalno politiko razvoja in sofinanciranja raziskovalne infrastrukture, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo 

 

1.34. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s trajnostno usmerjeno sodobno tehnologijo kmetovanj, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo 

 

1.35. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s preprečevanjem degradacije slovenskih travnikov, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo 

 

1.36. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z bodočo strategijo razvoja skupne kmetijske politike, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo 

 

1.37. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s smernicami sklopa Hrana in naravni viri v programu Obzorje Evrope 2021–2027, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo 

 

1.38. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z možnostjo razvoja javnega potniškega prometa, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo 

 

1.39. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi s cestninjenjem, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo 

 

1.40. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Alenke Jeraj v zvezi s finančnimi posledicami dogovora o povišanju plač v javnem sektorju, Poročevalec: Rudi Medved    Gradivo 

 

1.41. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Alenke Jeraj v zvezi z minimalno plačo, Poročevalec: Rudi Medved    Gradivo 

 

 

II. LISTA B

 

2. Predlog odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2019   Gradivo 

 

3. Predlog odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za drug državni organ za leto 2019    

 

4. Načrt izvajanja finančnih instrumentov za obdobje 2019–2023 (MKGP)    Gradivo 

 

5. Načrt izvajanja finančnih instrumentov za leto 2019 (MGRT)   Gradivo 

 

6. Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2019   

 

7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 – nujni postopek   

 

8. Predlog mnenja o Predlogu priporočila za okrepitev varnosti v Republiki Sloveniji

 

8A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zvonka Černača v zvezi s službenimi vozili    Gradivo 

 

9. Predlog stališča Republike Slovenije do Prvega poročila Projektnega sveta za civilni nadzor nad izvajanjem projekta drugega tira železniške proge Divača–Koper    Gradivo 

 

10. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine

 

10.1. Skupščina 2TDK, Družba za razvoj projekta, d. o. o. – Investicijski program za projekt Drugi tir Divača–Koper

 

11. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja, Poročevalec: Rudi Medved

11.1. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Uradu Združenih narodov in drugih mednarodnih organizacijah v Ženevi

 

11.2. Predlog sklepa o razrešitvi stalnega predstavnika Republike Slovenije pri Svetovni trgovinski organizaciji (WTO) s sedežem v Ženevi

 

11.3. Predlog pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja na Občino Vrhnika

 

11.4. Predlog soglasja k besedilu javnega zbiranja ponudb za oddajo v najem Muzejske kavarne in slaščičarne v Bistri, ki je v upravljanju Tehniškega muzeja Slovenije

 

12. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

 

12.1. Predlog imenovanja državnega sekretarja v Ministrstvu za finance, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj 

 

12.2. Predlog pooblastila odvetniku za pomoč pri zastopanju Republike Slovenije v postopku po 259. členu Pogodbe o delovanju EU proti Republiki Hrvaški zaradi kršitev prava EU v okviru zavračanja implementacije arbitražne razsodbe, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

 


Časovno obdobje

Potrdi