Skoči na vsebino »

Dnevni redi

8.3.18

171. redna seja Vlade RS, dne 8. marca 2018

 

I. LISTA A

 

1.1. Predlog uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman    Gradivo 

 

1.2. Predlog uredbe o državnem prostorskem načrtu za železniško progo Maribor–Šentilj, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.3. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi, Poročevalec: mag. Dejan Židan    Gradivo 

 

1.4. Predlog odloka o spremembah Odloka o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena, Poročevalec: Anton Peršak    Gradivo 

 

1.5. Predlog dopolnitve Akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.6. Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav med 27. in 28. aprilom 2017, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.7. Predlog dopolnitve Programa popotresne obnove posledic potresa v Posočju 12. julija 2004 z izhodišči za izvedbo v letu 2018, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.8. Predlog sklepa o pripravi državnega prostorskega načrta za vetrno elektrarno Ojstrica in sklepa o imenovanju delovne skupine za njegovo pripravo, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.9. Predlog sklepa o pripravi državnega prostorskega načrta za vetrno elektrarno Zajčica in sklepa o imenovanju delovne skupine za njegovo pripravo, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.10. Predlog sklepa o oblikovanju obveznih rezerv nafte in njenih derivatov v letu 2018, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.11. Poročilo o delu Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč v letu 2017, Finančni načrt dela Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč za leto 2018 in Program dela Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč za leto 2018, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.12. Predlog soglasja h Ključnim elementom Ukrepa finančnega inženiringa za spodbujanje tehnološko-razvojnih projektov (PS4), Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.13. Poročilo o presoji posledic zakonov, sprejetih po nujnem postopku med 1. 1. in 31. 12. 2015, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič    Gradivo 

 

1.14. Poročilo o izvedenih elektronskih obratnih dražbah v informacijskem sistemu eJN v letu 2017,  Poročevalec: Boris Koprivnikar    Gradivo 

 

1.16. Poročilo o izvedbi vaje državnega pomena "Vaja iskanje pogrešanega zrakoplova 2017",  Poročevalka: Andreja Katič    Gradivo 

 

1.17. Predlog zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 9. in 11. člena, tretjega odstavka 12. člena, drugega odstavka 14. člena ter 14.a in 15.a člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, Poročevalka: Irena Majcen    Gradivo 

 

1.18. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede posebne ureditve za mala podjetja, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman    Gradivo 

 

1.19. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil in postopkov za skladnost s harmonizacijsko zakonodajo Unije o izdelkih in njeno izvrševanje ter spremembi uredb (EU) št. 305/2011, (EU) št. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 in (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv 2004/42/ES, 2009/48/ES, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU in 2014/90/EU Evropskega parlamenta in Sveta, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.20. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU (policijsko in pravosodno sodelovanje, azil ter migracije), Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar    Gradivo 

 

1.21. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU (meje in vizumi) ter spremembi Odločbe Sveta 2004/512/ES, Uredbe (ES) št. 767/2008, Sklepa Sveta 2008/633/PNZ, Uredbe (EU) 2016/399 in Uredbe (EU) 2017/2226, Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar    Gradivo 

 

1.23. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zaposlovanje in socialna politika) 15. marca 2018 v Bruslju,  Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak

 

1.24. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za konkurenčnost (notranji trg, industrija, raziskave in vesolje) 12. in 13. marca 2018 v Bruslju, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

 

1.25. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 13. marca 2018 v Bruslju, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

 

1.26. Predlog sklepa o potrditvi Dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za zunanje in evropske zadeve Francoske republike glede sodelovanja in podpore izgradnji skupnih vojaških zmogljivosti držav G5 Sahel, Poročevalec: Karl Erjavec

 

1.27. Informacija o nameravanem podpisu Okvirnega sporazuma med Republiko Slovenijo, Ministrstvom za notranje zadeve in Mednarodno organizacijo za migracije glede sodelovanja pri trajni preselitvi, Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar    Gradivo 

 

1.28. Predlog opredelitve do ugotovitev in priporočil Četrtega mnenja Svetovalnega odbora Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin o uresničevanju Okvirne konvencije Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin v Republiki Sloveniji, Poročevalec: mag. Stanko Baluh    Gradivo 

 

1.29. Informacija o vabilu mednarodnim opazovalcem k opazovanju parlamentarnih volitev v Republiki Sloveniji junija 2018, Poročevalec: Karl Erjavec

 

1.30. Informacija o imenovanju predstavnikov Republike Slovenije v strokovno skupino OZN za ocenitev in koordinacijo ob nesrečah (UNDAC), Poročevalka: Andreja Katič    Gradivo 

 

1.31. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 62. zasedanju Komisije Združenih narodov za status žensk od 12. do 23. marca 2018 v New Yorku, Poročevalka: dr. Anja Kopač Mrak    Gradivo 

 

1.32. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 61. zasedanju Komisije OZN za droge od 12. do 16. marca 2018 na Dunaju, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc    Gradivo 

 

1.33. Izhodišča za delovni obisk podpredsednika vlade in ministra za zunanje zadeve Karla Erjavca 13. marca 2018 v Republiki Kosovo, Poročevalec: Karl Erjavec

 

1.34. Informacija o delovnem srečanju ministra za infrastrukturo dr. Petra Gašperšiča s predsednikom Dubai Ports World Sultanom Ahmed bin Sulayemom 9. marca 2018 v Republiki Sloveniji, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

1.35. Predlog mnenja o Predlogu zakona o reševanju stanovanjske problematike mladih, Poročevalka: Irena Majcen

1.36. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc

1.37. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi s certifikati na področju zagotavljanja standardov ter kakovosti v zdravstvu, Poročevalka: Marija Milojka Kolar Celarc

1.38. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert z zvezi z mednarodnimi aktivnostmi ministrice Alenke Smerkolj, Poročevalka: Alenka Smerkolj

1.39. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Andreja Širclja v zvezi s finančnim inšpekcijskim nadzorom v družbi Luka Koper, d. d., Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

1.40. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Andreja Širclja v zvezi z izplačili delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, Poročevalec: Boris Koprivnikar

1.41. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Nade Brinovšek v zvezi z Resolucijo o migracijski politiki, Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar

1.42. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Vinka Gorenaka v zvezi z izročitvijo ilegalnega migranta Ahmada Shamieha Republiki Hrvaški, Poročevalka: mag. Vesna Györkös Žnidar

1.43. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Andreja Čuša v zvezi z gradnjo džamije v Mariboru (Ljubljani), Poročevalec: Anton Peršak 1.44. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s proizvajanjem lesenih protihrupnih ograj, Poročevalec: dr. Peter Gašperšič

1.45. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa v zvezi z ukrepi vlade za zmanjšanje škode v gozdovih, Poročevalec: mag. Dejan Židan

 

 

II. LISTA B

 

2. Predlog uredbe o izvajanju uredbe (EU) o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih    Gradivo 

 

2A. Predlog uredbe o izvajanju uredbe (EU) o medicinskih pripomočkih    Gradivo 

 

3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede stopenj davka na dodano vrednost   Gradivo 

 

3A. Poročilo o poteku pogajanj za sklenitev Sporazuma o socialni varnosti in predlog za nadaljevanje pogajanj v zvezi s sklenitvijo Sporazuma o zagotavljanju pokojnin med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo

 

3B. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih – skrajšani postopek   Gradivo 

4A. Informacija o postopkih in aktivnostih v zvezi z uveljavljanjem škode zaradi poplav reke Drave 4. in 5. novembra 2012 (stanje marec 2018), Poročevalka: Irena Majcen

4B. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe Ministrstvu za izobraževanje, znanje in šport, Poročevalka: mag. Mateja Vraničar Erman

4C. Izhodišča za dvostransko srečanje ministra za kulturo Antona Peršaka z ministrom za kulturo in informiranje Republike Srbije Vladanom Vukosavljevićem 9. marca 2018 v Ljubljani, Poročevalec: Anton Peršak

5. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja, Poročevalec: Gorazd Žmavc

5.2. Predlog imenovanja člana Nadzornega sveta gospodarske družbe Loterija Slovenije, d.d.

5.3. Predlog mnenja o podelitvi odlikovanja Svetega sedeža slovenskemu državljanu 

5.4. Predlog spremembe seznama delovnih mest v Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri Evropski uniji v Bruslju

5.5. Predlog za vpis lastninske pravice v korist DARS d. d. na presežnih zemljiščih v k. o. Prekopa, pridobljenih za potrebe gradnje avtocest in hitrih cest v Republiki Sloveniji 

5.6. Predlog sklepa o ugotovitvi javne koristi za razlastitev nepremičnin za rekonstrukcijo državne ceste R3-634/1104 Javornik–Gorje

5.7. Informacija o realizaciji sklepa o prenosu stanovanj na Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, in lokalne skupnosti

5.8. Predlog spremembe sklepa o določitvi odstotka vrednosti pravnih poslov, ki jih lahko upravljavci nepremičnega in premičnega premoženja v letu 2018 sklepajo na podlagi 12. in 13. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

6. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj 

 

6.1. Predlog razrešitve in imenovanja člana Sekretariata Sveta za nacionalno varnost, Poročevalec: Gregor Krajc

6.2. Predlog razrešitve in imenovanja člana Sekretariata Sveta za nacionalno varnost, Poročevalec: Gregor Krajc

6.3. Predlog soglasja k imenovanju vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Študentski dom Ljubljana, Poročevalka: dr. Maja Makovec Brenčič

 
 
 

Časovno obdobje

Potrdi