Skoči na vsebino »

Dnevni redi

7.2.19

18. redna seja Vlade RS, dne 7. februar 2019

 

I. LISTA A

 

1.1. Predlog uredbe o izvajanju Uredbe (EU) glede neupravičenega geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na notranjem trgu, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.2. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o izvajanju Uredbe 347/2013/EU o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo 

 

1.3. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo 

 

1.5. Predlog sklepa o oprostitvi plačila uporabnine za uporabo javne železniške infrastrukture Republike Slovenije za prevoze, ki se opravljajo v okviru obvezne gospodarske javne službe v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

 

1.6. Predlog sklepa o soglasju k vsebini razpisa za vpis v magistrske študijske programe druge stopnje Univerze v Ljubljani in v magistrske študijske programe druge stopnje s koncesijo Univerze v Novi Gorici ter Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici za študijsko leto 2019/2020, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo 

 

1.7. Predlog zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Prevalje, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo 

 

1.8. Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja z močnim vetrom in poplavami 29. in 30. oktobra 2018, Poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo 

 

1.9. Poročilo o delu Delovne skupine za večletni finančni okvir Evropske unije po letu 2020, 02402-1/2019 Poročevalka: Janja Zorman Macura    Gradivo 

 

1.10. Izhodišča za udeležbo ministra za okolje in prostor Jureta Lebna na Neformalnem sestanku ministrov 11. in 12. februarja 2019 v Helsinkih, Poročevalec: Jure Leben    Gradivo 

 

1.11. Predlog zakona o ratifikaciji Okvirnega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Avstralijo na drugi strani, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar    Gradivo 

 

1.12. Predlog zakona o ratifikaciji Partnerskega sporazuma o odnosih in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Novo Zelandijo na drugi strani, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar    Gradivo 

 

1.13. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o ustanovitvi Mednarodne fundacije EU-LAK, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar    Gradivo 

 

1.14. Predlog sklepa o potrditvi Programa mednarodnega razvojnega sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore za obdobje 2018–2019, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar    Gradivo 

 

1.15. Informacija o nameravanem podpisu Pisma o nameri glede večnacionalnega sodelovanja za vzpostavitev regionalnega poveljstva komponente za specialno delovanje, Poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo 

 

1.17. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Aleša Cantaruttija na poslovnem dogodku "Italy&Slovenia-Partnership in Investment and Innovation" 14. februarja 2019 v Rimu, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.18. Izhodišča za 8. zasedanje Skupne slovensko-ukrajinske komisije za trgovinsko in gospodarsko sodelovanje 12. februarja 2019 v Kijevu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.19. Informacija o udeležbi državne sekretarke v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Eve Štravs Podlogar na 6. Mediteranskem turističnem forumu 14. in 15. februarja 2019 na Malti, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.20. Predlog mnenja o zahtevi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije za oceno ustavnosti prvega odstavka 148. člena Zakona o davčnem postopku, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    

 

1.21. Predlog odgovora na poslansko pobudo dr. Mateja T. Vatovca v zvezi s problematiko obravnave spolnega nasilja, Poročevalka: Andreja Katič    Gradivo 

 

1.22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s težavami pri črpanju evropskih sredstev, Poročevalec: dr. Iztok Purič    Gradivo 

 

 

II. LISTA B

 

2. Predlog zakona o ratifikaciji Protokola k Severnoatlantski pogodbi o pristopu Republike Severne Makedonije

 

3. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi Zakona o Vladi Republike Slovenije

 

4. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi Zakona o državni upravi

 

5. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja, Poročevalec: Rudi Medved

5.1. Predlog imenovanja okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu 

 

5.2. Predlog razrešitve generalnega direktorja Direktorata za družino v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

5.3. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za družino v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

 

5.4. Predlog imenovanja glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za delo 

 

5.5. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za dolgotrajno oskrbo  

 

5.6. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za letalski in pomorski promet 

 

5.7. Predlog kandidature za namestnika generalnega direktorja Svetovne poštne zveze za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2024 

 

5.8. Predlog soglasja ustanovitelja k imenovanju direktorja javnega zavoda Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna 

 

5.9. Predlog razrešitve in imenovanja članov Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport  

 

5.10. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svetu Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane 

 

5.11. Predlog razrešitve predstavnika ustanovitelja v Svetu Doma starejših občanov Ljubljana Šiška 

 

5.12. Predlog imenovanja članov Sveta javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine 

 

5.13. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svetu javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Izola

 

5.14. Predlog sklepa o določitvi višine denarne Nagrade Republike Slovenije za prostovoljstvo in Priznanja Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2018 

 

5.15. Predlog pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja za stavbo v uporabi Univerze v Ljubljani, Filozofske fakultete, na naslovu Zavetiška ulica 5 v Ljubljani 

6. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj 

 

6.1. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za vložitev predloga za dopustitev revizije v zadevi I U 2007/2018, Poročevalka: Andreja Katič 

 

6.2. Predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju funkcije državnega sekretarja v Ministrstvu za kulturo, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo (MK) 

 

6.3. Predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju funkcije državnega sekretarja v Ministrstvu za kulturo, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo (MK)

 

 

 


Časovno obdobje

Potrdi