Skoči na vsebino »

Dnevni redi

14.2.19

19. redna seja Vlade RS, dne 14. februar 2019

 

- Pregled uresničevanja sklepov Vlade Republike Slovenije (stanje na 31. 1. 2019)

 

I. LISTA A

 

1.1. Predlog uredbe o preverjanju radioaktivnosti pošiljk, ki bi lahko vsebovale vire sevanja neznanega izvora, Poročevalec: Jure Leben    Gradivo 

 

1.2. Predlog uredbe o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Rudnik 2 v Občini Kamnik, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo 

 

1.3. Predlog uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo 

 

1.4. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah neposrednih plačil, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo 

 

1.5. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo 

 

1.6. Predlog uredbe o spremembi in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev, Poročevalec: Rudi Medved    Gradivo 

 

1.7. Predlog odločbe o izdaji dovoljenja za uporabo besede »Slovenija v imenu zavoda Slovensko blockchain združenje, zavod za raziskave tehnologij verižnih blokov«, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

 

1.8. Predlog odločbe o izdaji dovoljenja za uporabo besede Slovenija v firmi podružnice tuje družbe »Allianz Slovenija, podružnica«, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

 

1.9. Predlog dodatka št. 2 k Pogodbi o razpolaganju z gozdovi v lasti Republike Slovenije in pridobivanju gozdov št. 2330-16-000114, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo 

 

1.10. Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2019, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo 

 

1.11. Predlog soglasja k Finančnemu načrtu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2019, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo 

 

1.12. Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja z vetrom in dežjem ter poplavami 13. julija 2018, Poročevalec: Karl Erjavec

 

1.13. Predlog za sprejem oseb, ki nedvomno potrebujejo mednarodno zaščito, z Malte v Republiko Slovenijo na podlagi delitve bremen med državami članicami Evropske unije, Poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo 

 

1.14. Predlog spremembe sklepa Vlade Republike Slovenije št. 01000-7/2018/4 z dne 8. 11. 2018 v zvezi z izvedbo posebnega projekta odprave zaostankov pri reševanju pritožb na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo 

 

1.15. Poročilo o delu Komisije za odpravljanje posledic dela z azbestom za leto 2018, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo 

 

1.16. Poročilo o izvajanju aktivnosti iz Akcijskega načrta za pripravo podlag za pospešeno implementacijo uporabe tehnologije veriženja blokov (blockchain tehnologij) in oblikovanje ustreznega okolja za pospešeno regulacijo kriptovalut na relevantnih regulatornih področjih, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.17. Zaključno poročilo o delu medresorske delovne skupine »Partnerstvo za zeleno gospodarstvo« za spremljanje in nadgradnjo Okvirnega programa za prehod v zeleno gospodarstvo, Poročevalec: Jure Leben    Gradivo 

 

1.18. Poročilo o izvedbi strateških usmeritev in prioritet inšpektoratov in inšpekcij v letu 2018,  Poročevalec: Rudi Medved    Gradivo 

 

1.19. Poročilo o podelitvi frekvenc za preizkušanje in prihodnjo rabo tehnologije 5G, Poročevalec: Rudi Medved    

 

1.20. Predlog mnenja o pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 15., drugega odstavka 108., tretjega odstavka 116. ter četrtega in petega odstavka 406. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in prvega ter drugega odstavka 37. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

 

1.21. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za zagotavljanje osnovne letalske povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo 

 

1.22. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za konkurenčnost (notranji trg, industrija, raziskave in vesolje) 18. in 19. februarja 2019 v Bruslju, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

 

1.23. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 19. februarja 2019 v Bruslju, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.25. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem Svetu ministrov za trgovino 21. in 22. februarja 2019 v Bukarešti, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    

 

1.26. Pobuda za sklenitev Sporazuma o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Argentinske republike o opravljanju pridobitne dejavnosti članov družine člana diplomatskega predstavništva ali konzulata, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar    Gradivo 

 

1.27. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o skupni organizaciji in izvedbi opazovalne misije nad ozemljem Republike Slovenije in Republike Hrvaške s strani Ruske federacije v letu 2019, Poročevalec: Karl Erjavec

 

1.28. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Slovaške republike o vaji specialistov za jedrsko, radiološko, kemijsko in biološko obrambo v Slovaški republiki v letu 2019, Poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo 

 

1.31. Predlog sklepa o potrditvi zapisnika 8. zasedanja Mešane slovensko-italijanske komisije za vzdrževanje državne meje 12. in 13. decembra 2018 v Firencah, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.32. Izhodišča za delovni obisk predsednika Vlade Republike Slovenije Marjana Šarca 19. februarja 2019 v Republiki Finski, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.33. Izhodišča za bilateralno srečanje ministra za finance dr. Andreja Bertonclja z generalnim direktorjem Evropskega mehanizma za stabilnost Klausom Reglingom 20. februarja 2019 v Ljubljani, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo 

 

1.34. Izhodišča za udeležbo ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenije Klampfer na 1. Svetu o staranju od 20. do 22. februarja 2019 v Ankari, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo 

 

1.35. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 6. ministrski konferenci procesa iz Budimpešte od 19. do 21. februarja 2019 v Istanbulu, Poročevalec: Boštjan Poklukar    

 

1.36. Izhodišča za delovni obisk generalnega sekretarja Srednjeevropske pobude Roberta Antonioneja 19. februarja 2019 v Ljubljani, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.37. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja na 55. Münchenski varnostni konferenci od 15. do 17. februarja 2019 v Münchnu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.38. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o udeležbi na Münchenski varnostni konferenci od 15. do 17. februarja v Münchnu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.39. Predlog odgovora na prošnjo Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za peticije, človekove pravice in enake možnosti v zvezi z manifestom Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje,  Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    

 

1.40. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi z izvajanem predpisov, ki urejajo razvojno pomoč z namenom skladnega regionalnega razvoja, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

 

1.41. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi z delom centrov za socialno delo, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    

  

1.42. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi s kmečkimi zavarovanci, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    

 

1.43. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Suzane Lep Šimenko v zvezi z vrednotnicami, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    

 

1.44. Predlog odgovora na poslansko pobudo dr. Milana Brgleza in mag. Bojane Muršič v zvezi z umikom pridržkov k Istanbulski konvenciji, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

 

1.45. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z Zakonom o zdravstveni dejavnosti, Poročevalec: Samo Fakin    

 

1.46. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z ukrepi za skrajševanje čakalnih dob v zdravstvu, Poročevalec: Samo Fakin    

 

1.47. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z rezultati sanacijskih programov na področju slovenskih bolnišnic, Poročevalec: Samo Fakin    

 

1.48. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jožefa Horvata v zvezi z zamudami pri prenosu pravnih aktov EU v slovenski pravni red, Poročevalec: dr. Janez Pogorelec    

 

1.49. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika Bogomirja Vnučca za zagotovitev finančnih sredstev za sofinanciranje izgradnje regijskega reševalnega centra na severovzhodnem delu Radovljice, Poročevalec: Karl Erjavec    

 

 

II. LISTA B

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti – skrajšani postopek    Gradivo 

 

2A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti – skrajšani postopek    Gradivo 

 

2C. Informacija o stališču Republike Slovenije do razmer v Bolivarski republiki Venezueli, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar 

3.  Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine 

 

3.1. Skupščina Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d. – postopek prodaje delnic družbe Istrabenz turizem, d. d., Poročevalca: Zdravko Počivalšek in dr. Andrej Bertoncelj 

 

3.2. Skupščina Slovenskega državnega holdinga, d. d. – priprava naložbenega dokumenta za prenos delnic družbe Istrabenz Turizem, d. d. na namensko družbo, Poročevalca: Zdravko Počivalšek in dr. Andrej Bertoncelj 


4.  Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja, Poročevalec: Rudi Medved


4.1. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za okolje v Ministrstvu za okolje in prostor 

 

4.2. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za investicije v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport 

 

4.3. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in šport 

 

4.4. Predlog razrešitve direktorja Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije 

 

4.5. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti direktorja Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije 

 

4.6. Predlog imenovanja vrhovne državne tožilke na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije 

 

4.7. Predlog imenovanja vrhovne državne tožilke na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije 

 

4.8. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Matevža Langusa Radovljica 

 

4.9. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna 

 

4.10. Predlog razrešitve predstavnice in imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svetu Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj 

 

4.11. Predlog imenovanja člana Sveta Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa 

 

4.12. Predlog razrešitve in imenovanja članov Sveta Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja 

 

4.13. Predlog razrešitve in imenovanja članov v Koordinacijskem odboru za vprašanja nasledstva 

 

4.14. Predlog razrešitve in imenovanja članov v odborih po prilogah Sporazuma o vprašanjih nasledstva 

 

4.15. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju članov Sveta za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov 

 

4.16. Predlog odločitve o delu plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela direktorja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, za obdobje od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018 


5. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

5.1. Predlog razrešitve generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij v Ministrstvu za pravosodje, Poročevalka: Andreja Katič 

 

5.2. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij v Ministrstvu za pravosodje, Poročevalka: Andreja Katič 

 

5.3. Predlog imenovanja članov Sveta Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Poročevalec: Rudi Medved 

 


Časovno obdobje

Potrdi