Skoči na vsebino »

Dnevni redi

21.2.19

20. redna seja Vlade RS, dne 21. februar 2019

 

I. LISTA A

 

1.1. Predlog uredbe o podrobnejši določitvi vrst tovora, ki se uvrščajo v posamezno kategorijo tovora za odmero takse na pretovor, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo 

 

1.2. Predlog uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2019, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo 

 

1.3. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo 

 

1.4. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, Poročevalec: Rudi Medved    Gradivo 

 

1.5. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Agencije za javni nadzor nad revidiranjem, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo 

 

1.6. Predlog sklepov o nadzoru nad delom Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Poročevalec: Rudi Medved

 

1.9. Predlog odločbe o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja v zvezi primera nadzora nad zakonitostjo ter strokovnostjo delovanja slovenske policije glede možnosti preprečitve umora Ljubice Ulčar z Dolgega Brda pri Ljubljani in preiskovanjem Silva Pluta zaradi umora Ljubice Ulčar, Poročevalec: Boštjan Poklukar

 

1.10. Poročilo o aktivnostih za realizacijo zavez iz Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju glede dela posebne komisije in priprave meril in kriterijev za določitev delovnih mest, na katerih je obvezna vključitev v obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo 

 

1.11. Poročilo o izvajanju Posebnega vladnega projekta za skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu ter povečanje kakovosti zdravstvene obravnave, Poročevalec: Samo Fakin    Gradivo 

 

1.12. Poročilo o izvajanju Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 49900-8/2013/10 z dne 9. 1. 2014 »Pospešitev in zaključek postopkov po ZDEN ter ZPVAS na upravnih enotah« v zvezi s Sklepom Vlade Republike Slovenije o spremembi prvonavedenega sklepa št. 49900-1/2015/4 z dne 18. 3. 2015 v času od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018, Poročevalec: Rudi Medved    Gradivo 

 

1.14. Predlog pojasnil na poziv Ustavnega sodišča Republike Slovenije v zvezi s postopkom zahteve Varuha človekovih pravic za oceno ustavnosti prvega do šestega in osmega odstavka 112.a člena, četrtega odstavka 113. člena in tretje alineje drugega odstavka 114.a člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije, Poročevalec: Boštjan Poklukar

 

1.15. Predlog mnenja o pobudi Društva Eko Krog in drugih za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, Poročevalec: Jure Leben

 

1.16. Predlog mnenja o pobudi Strokovnega združenja lekarnarjev Slovenije in drugih za začetek postopka za oceno ustavnosti izraza »javni lekarniški zavod« v osmi alineji prvega odstavka 4. člena, peti odstavek 10. člena, 27. do 38. člena, četrti odstavek 39. člena, druga alineja prvega odstavka 45. člena in drugi odstavek 121. člena Zakona o lekarniški dejavnosti, Poročevalec: Samo Fakin    

 

1.17. Predlog za pridružitev Republike Slovenije k Evropskemu omrežju urbanističnega znanja Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje z omejeno odgovornostjo, Poročevalec: Jure Leben    Gradivo 

 

1.18. Predlog soglasja za prispevek Svetovalnemu svetu za akvakulturo (AAC), Svetovalnemu svetu za Sredozemsko morje (MEDAC) in Svetovalnemu svetu za trge (MAC) za leto 2019, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo 

 

1.19. Izhodišča za udeležbo predsednika Vlade Republike Slovenije Marjana Šarca z delegacijo na Vrhu EU - Liga arabskih držav 24. in 25. februarja 2019 v Egiptu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.20. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem zasedanju ministrov za promet, telekomunikacije in energijo 1. marca 2019 v Bukarešti, Poročevalec: Rudi Medved

 

1.21. Izhodišča za bilateralno srečanje ministra za finance dr. Andreja Bertonclja s komisarko za konkurenco Margrethe Vestager 25. februarja 2019 v Ljubljani, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

 

1.22. Izhodišča za delovni obisk ministra za zunanje zadeve Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske Jeremyja Hunta 21. februarja 2019 v Republiki Sloveniji, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar   

 

1.24. Izhodišča za udeležbo dr. Aleksandre Pivec, ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na otvoritveni slovesnosti Mednarodnega kmetijskega sejma SIA 22. in 23. februarja 2019 v Parizu, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo 

 

1.25. Izhodišča za pogovore ministra za javno upravo Rudija Medveda z ministrom Gergelyem Gulyásem, vodjo Urada predsednika Vlade Madžarske, 22. februarja 2019 v Ljubljani, Poročevalec: Rudi Medved    Gradivo 

 

1.26. Izhodišča za izvedbo 8. neformalnega srečanja ministrov za notranje zadeve Brdo procesa in uradni obisk ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja 25. in 26. februarja 2019 v Skopju, Poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo 

 

1.27. Izhodišča za udeležbo državne sekretarke v Ministrstvu za zunanje zadeve Simone Leskovar na visokem delu 40. zasedanja Sveta OZN za človekove pravice 25. in 26. februarja 2019 v Ženevi, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.28. Izhodišča za udeležbo državne sekretarke v Ministrstvu za zunanje zadeve Simone Leskovar na Visokem donatorskem dogodku za odziv na humanitarno krizo v Jemnu 26. februarja 2019 v Ženevi, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar    Gradivo 

 

1.29. Izhodišča za udeležbo državne sekretarke v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Eve Štravs Podlogar na delovnem obisku na slavnostni otvoritvi mednarodne razstave oblikovanja "XXII Trienalle di Milano" 28. februarja 2019 v Milanu, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.30. Informacija o udeležbi državne sekretarke v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Eve Štravs Podlogar na 4. UNWTO Evro-azijski konferenci o gorskem turizmu od 2. do 4. marca 2019 v Berchtesgadnu, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.31. Informacija o sodelovanju državne sekretarke v Ministrstvu za pravosodje dr. Dominike Švarc Pipan na konferenci »Meje in na pravilih temelječ mednarodni sistem: zgodovinski in pravni vidik« 25. februarja 2019 v Londonu, Poročevalka: Andreja Katič    Gradivo 

 

1.32. Informacija o sodelovanju državnega sekretarja v Ministrstvu za pravosodje Gregorja Strojina na konferenci na visoki ravni na temo vpliva umetne inteligence na razvoj človekovih pravic, demokracije in vladavine prava 26. in 27. februarja 2019 v Helsinkih, Poročevalka: Andreja Katič    Gradivo 

 

1.33. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o uradnem obisku od 27. februarja do 1. marca 2019 v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.34. Predlog odgovora na prošnjo Komisije Državnega zbora za narodni skupnosti za posredovanje gradiva na tematiko »Kulturna, likovna, glasbena, gledališka in filmska dejavnost italijanske in madžarske narodne skupnosti v Sloveniji«, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo (MK)    

 

1.35. Predlog odgovora na prošnjo Komisije Državnega zbora za narodni skupnosti o čezmejnem sodelovanju na narodnostno mešanem ozemlju, kjer živita avtohtona italijanska in madžarska narodna skupnost, Poročevalec: dr. Iztok Purič

 

1.36. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi s kaznimi na področju vinarstva,  Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo 

 

1.37. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Alenke Jeraj zvezi s prostovoljstvom, Poročevalec: Rudi Medved    Gradivo 

 

1.38. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Suzane Lep Šimenko v zvezi s financiranjem in aktivnostmi glede sanacije in obnove gradu Borl, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo (MK)    Gradivo 

 

1.39. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Dejana Kaloha v zvezi z ustavnim neskladjem med določbami Zakona o socialno varstvenih prejemkih in določbami Zakona o povračilu škode osebam izbrisanim iz registra stalnega prebivalstva s pobudo za zakonsko izenačitev položaja vseh državljank in državljanov RS, ki so upravičeni do odškodnin po sodnih sklepih naših sodišč in Evropskega sodišča za človekove pravice, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo 

 

1.40. Predlog odgovora na poslansko pobudo Jerneja Vrtovca v zvezi s spremembo Kazenskega zakonika, Poročevalka: Andreja Katič    Gradivo 

 

 

II. LISTA B

 

2. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o zagotavljanju pogojev za izvedbo strateške investicije na razvojnem območju v Občini Hoče-Slivnica – nujni postopek  

 

2A. Predlog sklepov o spornih vprašanjih v zvezi s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2019

 

2B. Predlog soglasja k Finančnemu načrtu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2019    Gradivo 

 

2C. Informacija o začasni odložitvi nabave bojnih kolesnih vozil 8x8 za potrebe Slovenske vojske    

 

4. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja, Poročevalec: Rudi Medved

 

4.1. Predlog imenovanja generalnega sekretarja v Ministrstvu za kulturo

 

4.2. Predlog razrešitve članice in imenovanja člana Nadzornega sveta Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, Poročevalec: Jure Leben

 

4.3. Predlog razrešitve dosedanjih članov in imenovanja nadomestnih članov Upravnega odbora Univerze v Ljubljani

 

4.4. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga

 

4.5. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Zavoda za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja, Dornava

 

4.6. Predlog sklepa o ustanovitvi delovne skupine vlade za pripravo Predloga strategije radijskih komunikacij na področju nacionalne varnosti

 

4.7. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Republike Slovenije v upravnem sporu, ki pod opr. št. I U 1986/2018 teče pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije

 

5. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

5.1. Predlog imenovanja direktorja Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, Poročevalka: Janja Zorman Macura

 

5.2. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalne direktorice Statističnega urada Republike Slovenije, Poročevalka: Janja Zorman Macura

 

5.3. Predlog akta o uvrstitvi posebnih delovnih mest in nazivov, ki se uporabljajo v policiji, v plačne razrede, Poročevalec: Boštjan Poklukar

 

 

 


Časovno obdobje

Potrdi