Skoči na vsebino »

Dnevni redi

28.2.19

21. redna seja Vlade RS, dne 28. februar 2019

 

I. LISTA A

 

1.1. Predlog uredbe o Načrtu upravljanja Krajinskega parka Strunjan za obdobje 2018–2027, Poročevalec: Jure Leben    Gradivo 

 

1.2. Predlog uredbe o dopolnitvah Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo 

 

1.3. Predlog sklepa o uvedbi povečanja uporabnine za posebni investicijski projekt izgradnje drugega tira železniške povezave na odseku Divača–Koper, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo 

 

1.4. Predlog odloka o prenehanju javnega zdravstvenega zavoda Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni, Poročevalec: Samo Fakin    Gradivo 

 

1.5. Strateške usmeritve in prioritete inšpektoratov oziroma inšpekcij v letu 2019, Poročevalec: Rudi Medved    Gradivo 

 

1.6. Predlog dogovora o izvedbi prenosa sredstev, ki so v upravljanju organov Republike Slovenije, iz premoženja DARS d. d. v premoženje Republike Slovenije, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

 

1.7. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za trajno prirejanje klasične igre na srečo »Kviz srečka«, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

 

1.8. Predlog sklepa o ponudbi za odkup terjatve Republike Slovenije do družbe PROJEKTNA DRUŽBA 1S trgovina in storitve d. o. o. – v stečaju, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo 

 

1.9. Obvestilo koncesionarju v zvezi s postopkom spremembe koncesijskega akta za povečanje obsega koncesije za rabo termalne vode iz vrtin VE-1/57, VE-2/57 in VE-3/91 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Banovci, Poročevalec: Jure Leben    Gradivo 

 

1.10. Obvestilo pobudniku v zvezi z izdajo koncesijskega akta za podelitev koncesije za rabo termalne vode iz vrtine Mt-2/61, Poročevalec: Jure Leben    Gradivo 

 

1.11. Informacija o izvajanju aktivnosti, predvidenih v Resoluciji o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 za leto 2018, Poročevalec: Jure Leben    Gradivo 

 

1.12. Stališče Ministrstva za finance glede možnosti sistemskega reševanja problematike posojilnih pogodb, nominiranih v švicarskih frankih oziroma s kreditno klavzulo v švicarskih frankih, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

 

1.13. Polletno poročilo Ministrstva za finance o učinkih izvedenih ukrepov na podlagi Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank za obdobje od 1. 7. do 31. 12. 2018, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo 

 

1.14. Četrtletno poročilo Slovenskega državnega holdinga, d. d., o upravljanju kapitalskih naložb za obdobje od 1. 10. do 31. 12. 2018, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

 

1.15. Letno poročilo stalne koordinacijske skupine za promocijo Republike Slovenije za leto 2018, Poročevalka: mag. Kristina Plavšak Krajnc    Gradivo 

 

1.16. Poročilo Ministrstva za notranje zadeve o oddanih naročilih po 11. členu Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti v letu 2018, Poročevalec: Boštjan Poklukar

 

1.17. Poročilo o delu Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč v letu 2018, Finančni načrt dela Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč za leto 2019 in Program dela Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč za leto 2019,  Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.19. Predlog opredelitve do sklepa Odbora Državnega zbora za kulturo ob obravnavi točke Finančna podhranjenost in ogroženost slovenskega filma, filmske produkcije ter odhajanja filmskih ustvarjalk in ustvarjalcev v tujino, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo (MK)    

 

1.20. Predlog mnenja na prošnjo Komisije Državnega zbora za peticije, človekove pravice in enake možnosti za posredovanje odgovora za spremembo 9. člena Zakona o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja, Poročevalec: Zdravko Počivalšek   

 

1.22. Predloga stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.23. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/2403 glede dovoljenj za ribolov za ribiška plovila Unije v vodah Združenega kraljestva in ribolovnih operacij ribiških plovil Združenega kraljestva v vodah Unije, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

 

1.24. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (energija) 4. marca 2019 v Bruslju, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

 

1.25. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za okolje 5. marca 2019 v Bruslju, Poročevalec: Jure Leben

 

1.26. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve 7. in 8. marca 2019 v Bruslju, Poročevalec: Boštjan Poklukar

 

1.27. Informacija o udeležbi ministra brez resorja, pristojnega za razvoj, strateške projekte in kohezijo, dr. Iztoka Puriča na mednarodni konferenci »Prijatelji kohezije« 4. in 5. marca 2019 v Dubrovniku, Poročevalec: dr. Iztok Purič

 

1.28. Informacija o nameravanem podpisu Dodatka št. 5 k Tehničnemu dogovoru o izvajanju projekta Marsur v praksi (Marsur live Phase), Poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo 

 

1.29. Predlog prispevka Republike Slovenije za delovanje Sekretariata Konvencije o prepovedi uporabe, kopičenja zalog, proizvodnje in prenosa protipehotnih min in o njihovem uničenju (Ottavska konvencija) za obdobje 2019–2021, Poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo 

 

1.30. Poročilo Republike Slovenije o implementaciji priporočil nadzorstvenega mehanizma po Konvenciji Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi v okviru drugega ocenjevalnega cikla, Poročevalec: Boštjan Poklukar

 

1.31. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o uradnem obisku 4. in 5. marca 2019 v Republiki Albaniji, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.32. Izhodišča za delovni obisk namestnika predsednika Vlade Republike Severne Makedonije, zadolženega za evropska vprašanja, Bujarja Osmanija 6. marca 2019 v Republiki Sloveniji, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.33. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 63. zasedanju Komisije Združenih narodov za status žensk od 11. do 22. marca 2018 v New Yorku, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

 

1.34. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 12. zasedanju konference držav pogodbenic Konvencije o pravicah invalidov od 11. do 13. junija 2019 v New Yorku, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

 

1.35. Informacija o delovnem obisku ministra za izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneja Pikala, 3. in 4. marca 2019 v Parizu, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

 

1.36. Predlog odgovora na dopolnitev zahteve Državnega sveta Republike Slovenije za oceno ustavnosti 86., 86.a in 109. člena Zakona o medijih in pobudi Radia City, d. o. o., Maribor, ter drugih za začetek postopka za oceno ustavnosti 86. in 86.a člena Zakona o medijih, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo (MK)    Gradivo 

 

1.37. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi z dokupljeno dobo, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo 

 

1.38. Predlog odgovora na poslansko pobudo Jožeta Tanka v zvezi z nadaljevanjem izgradnje 3. pasu na cesti Pijava Gorica–Turjak, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo 

 

1.39. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi z izvajanjem ustavnega določila o čisti pitni vodi, Poročevalec: Jure Leben    Gradivo 

 

1.40. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z domoljubnimi vsebinami v osnovnih in srednjih šolah, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo 

 

1.41. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z informatizacijo šolstva, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo 

 

1.42. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z ureditvijo sistematskih zdravstvenih pregledov v OŠ, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo 

 

1.43. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z vračili sredstev za materialne stroške in učila, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo 

 

1.44. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi s šolskimi tekmovanji, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo 

 

1.45. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Suzane Lep Šimenko v zvezi s sklepanjem svetovalnih in avtorskih pogodb, Poročevalec: Rudi Medved    Gradivo 

 

1.46. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Suzane Lep Šimenko v zvezi z informacijskimi sistemi v javnem sektorju, Poročevalec: Rudi Medved    Gradivo 

 

1.47. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s predvidenim zmanjšanjem številčnosti sestave Slovenske vojske, Poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo 

 

1.48. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z razvojem potniškega železniškega prometa, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo 

 

1.49. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s kršenjem delovno-pravne zakonodaje s strani nosilcev koncesij za avtobusni promet, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo 

 

1.50. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z možnostjo vzpostavitve železniške povezave Domžale–Tuhinjska dolina–Žalec, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo 

 

1.51. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Franca Trčka v zvezi s kršenjem 76. člena Ustave Republike Slovenije, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo 

 

1.52. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa v zvezi z ilegalnimi migracijami, Poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo 

 

1.53. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z nezakonitim bivanjem v tuji stanovanjski nepremičnini in celo vrsto drugih problemov, Poročevalka: Andreja Katič    Gradivo 

 

1.54. Predlog dopolnitve odgovora na poslansko vprašanje poslanca Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z ukrepanjem v primeru urgentne situacije na ključni infrastrukturi v Republiki Sloveniji, Poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo 

 

1.55. Predlog odgovora na poslansko pobudo Mihe Kordiša v zvezi z nujno oskrbo z električno energijo in zemeljskim plinom, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo 

 

1.56. Predlog odgovora na poslansko pobudo Ive Dimic v zvezi s sofinanciranjem brezplačnih šolskih prevozov slovenskim občinam, kjer obstaja nevarnost napadov velikih zveri, Poročevalec: Jure Leben    Gradivo 

 

1.57. Predlog odgovora na poslanska vprašanje Zvoneta Černača v zvezi s črpanjem evropskih sredstev za potrebe infrastrukturnih projektov, Poročevalec: mag. Alenka Bratušek    Gradivo 

 

1.58. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zvonka Černača v zvezi z dolgotrajnimi vožnjami po slovenskih avtocestah, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo 

 

1.59. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje Zvonka Černača v zvezi s službenimi vozili, Poročevalec: Rudi Medved

 

1.60. Predlog odgovora na poslansko pobudo dr. Mateja T. Vatovca v zvezi z razkritjem dokumentov o nezakonitem vračanju pribežnikov, Poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo 

 

1.61. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Anžeta Logarja v zvezi z gradnjo kanalizacijskih vodov na vodonosniku Ljubljana, Poročevalec: Jure Leben    Gradivo 

 

1.62. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Tomaža Lisca v zvezi s skladiščenjem radioaktivnih odpadkov iz NEK, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo 

 

1.63. Predlog odgovora na poslansko pobudo Aleksandra Reberška v zvezi s prepovedjo prehitevanja tovornih vozil na slovenskih avtocestah med 6. in 18. uro, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo 

 

1.64. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Dejana Kaloha v zvezi z zagotavljanjem varnosti v cestnem prometu, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo 

 

1.65. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jožefa Horvata v zvezi z nakupi slovenske kmetijske zemlje v Pomurju, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo 

 

1.66. Predlog odgovora na vprašanje državnega svetnika Franca Goloba v zvezi s plačilom odškodnine za povzročeno škodo ob poplavah Drave 2012, Poročevalec: Jure Leben    Gradivo 

 

1.67. Predlog odgovora na vprašanji državnega svetnika Branka Tomažiča glede nepoštenih trgovinskih praks, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo 

 

1.68. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z ukrepanjem v primeru oporečnega govejega mesa, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo 

 

1.69. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi z odkrivanjem in pregonom zlorab drog v osnovnih in srednjih šolah ter preventivnimi ukrepi, Poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo 

 

 

II. LISTA B

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu – skrajšani postopek    Gradivo 

 

3. Predlog stališča do Ocene Fiskalnega Sveta Republike Slovenije o skladnosti Predloga rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2019 s fiskalnimi pravili

 

4. Informacija glede odprtih vprašanj korporativnega upravljanja v Družbi za upravljanje terjatev bank, d. d., Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

 

5. Poročilo glede opravljenega nadzora Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., in izdanih pisnih usmeritev za obdobje od 1. 10. do 31. 12. 2018

 

5A. Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do konca decembra 2018 (PONOVNA OBRAVNAVA)    Gradivo 

 

5B. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi ukrepov za nepredvidljive razmere na področju koordinacije sistemov socialne varnosti po izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije

 

5C. Informacija o zasedanjih in vodenju Mešanih komisij za gospodarsko sodelovanje Republike Slovenije s tretjimi državami

 

6. Izhodišča za pogajanja v zvezi s spremembami in dopolnitvami 22.č člena Kolektivne pogodbe za policiste

 

7. Predlog imenovanja posebne pogajalske skupine za pogajanja v zvezi s spremembami in dopolnitvami 22.č člena Kolektivne pogodbe za policiste, Poročevalec: Boštjan Poklukar

 

8. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja, Poročevalec: Rudi Medved

8.1. Predlog imenovanja generalne sekretarke v Ministrstvu za javno upravo

 

8.2. Predlog imenovanja generalne sekretarke v Ministrstvu za zdravje

 

8.3. Predlog imenovanja direktorja Javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija

 

8.4. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja

 

8.5. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Varstveno delovnega centra Črnomelj

 

8.6. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Varstveno delovnega centra Polž Maribor

 

8.7. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Varstveno delovnega centra Ajdovščina-Vipava

 

8.8. Predlog razrešitve članice in imenovanja nadomestnega člana predstavnikov ustanovitelja v Upravni odbor javnega raziskovalnega zavoda Institut »Jožef Stefan«

 

8.9. Predlog imenovanja članov Upravnega odbora Javnega gospodarskega zavoda Rinka

 

8.10. Predlog imenovanja nacionalne koordinatorke za Strategijo EU za Podonavsko regijo, Strategijo EU za Jadransko-jonsko regijo in Strategijo EU za Alpsko regijo

 

8.11. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Komisije za fizično varovanje jedrskih objektov ter jedrskih in radioaktivnih snovi

 

8.12. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite

 

8.13. Predlog imenovanja člana izbirne komisije za izvedbo izbirnega postopka za izbiro primernih kandidatov za namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije

 

8.14. Predlog odredbe o spremembi Odredbe o številu mest državnih tožilcev

 

8.15. Predlog mnenja o podelitvi Srebrnega častnega znaka za zasluge Republike Avstrije slovenskemu državljanu

 

8.16. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Nade Brinovšek v zvezi s številom državnih sekretarjev

 

8.17. Poročilo o stanju podatkov v centralni evidenci nepremičnin po posameznih upravljavcih na dan 31. december 2018 ter o stanju števila nepremičnin v lasti Republike Slovenije brez znanega upravljavca

 

8.18. Predlog soglasja z razpolaganjem s solastniškim deležem 37/100 Splošne bolnišnice Izola na nepremičninah, vse v k. o. Bertoki

 

8.19. Predlog za odvzem statusa javne železniške infrastrukture in določitev upravljavca nepremičninam v k. o. Trebnje

 

8.20. Predlog za sklenitev izvensodne poravnave zaradi priznanja lastninske pravice na nepremičnini med Republiko Slovenijo in dediči ter določitev Ministrstva za infrastrukturo, Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, za upravljavca parcele 1412 163/18

 

 

 


Časovno obdobje

Potrdi