Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Dnevni redi

7.3.19

22. redna seja Vlade RS, dne 7. marca 2019

 

I. LISTA A

 

1.1. Predlog uredbe o ureditvi nekaterih vprašanj glede pridobivanja premoženja države iz naslova dedovanja, Poročevalec: Rudi Medved    Gradivo 

 

1.2. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v Drogi Kolinski d. d. iz vrtine G-4/70, Poročevalec: Jure Leben    Gradivo 

 

1.3. Predlog odloka o razglasitvi Fužinarskega naselja Stara Sava na Jesenicah za kulturni spomenik državnega pomena, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo (MK)    Gradivo 

 

1.4. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2018, Poročevalec: Jure Leben    Gradivo 

 

1.5. Predlog odločbe o izbiri koncesionarja za rabo termalne vode iz vrtine V-11/13 za ogrevanje in potrebe kopališča Dolenjske Toplice, Poročevalec: Jure Leben

 

1.6. Program dela Policije – Uprave kriminalistične policije na področju prikritih preiskovalnih ukrepov v letu 2019, Poročevalec: Boštjan Poklukar

 

1.7. Mednarodni izzivi 2019–2020, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.8. Predlog izjave o odobritvi kredita Evropske investicijske banke podjetju 2TDK, Družba za razvoj projekta, d. o. o., Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

 

1.9. Predlog odgovora Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije v zvezi z nepravilnostmi pri poslovanju Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo 

 

1.10. Vmesno poročilo Medresorske delovne skupine za postopek izvedbe nakupa službenih stanovanj za potrebe Ministrstva za obrambo, Ministrstva za notranje zadeve ter Ministrstva za javno upravo,  Poročevalec: Rudi Medved    

 

1.11. Prvo poročilo Medresorske delovne skupine za pripravo in spremljanje izvajanja Strategije Vlade Republike Slovenije na področju migracij ter koordinacijo aktivnosti s področja migracij, Poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo 

 

1.14. 29., 30., 31. in 32. poročilo o poroštvu Republike Slovenije in odobreni finančni pomoči Irski, Portugalski republiki in Helenski republiki, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo 

 

1.15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 508/2014 glede nekaterih pravil o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

 

1.16. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o ukrepih za izvrševanje in financiranje splošnega proračuna Evropske unije za leto 2019 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj   

 

1.17. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 11. in 12. marca 2019 v Bruslju, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

 

1.18. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zaposlovanje, socialno politiko) 15. marca 2019 v Bruslju, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

 

1.19. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov in državnih sekretarjev za evropske zadeve 11. in 12. marca 2019 v Bukarešti, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.20. Pobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Argentine o programu delovnih počitnic, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar    Gradivo 

 

1.23. Informacija o nameravanem podpisu Note o pristopu Ministrstva za obrambo Črne gore k Memorandumu o soglasju o organiziranju, upravljanju, varnosti, financiranju in popolnjevanju osebne sestave centra za združevanje obveščevalnih podatkov (IFC), Poročevalec: Karl Erjavec

 

1.24. Izhodišča za uradni obisk ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja in prvo zasedanje Mešane komisije za gospodarsko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Arabsko republiko Egipt 13. in 14. marca 2019 v Arabski republiki Egipt, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.25. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Vrhu o digitalizaciji v organizaciji Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj 11. in 12. marca 2019 v Parizu, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo 

 

1.26. Informacija o delovnem srečanju dr. Aleksandre Pivec, ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, z Olgo Trofimcevo, ministrico za kmetijsko politiko in prehrano Ukrajine, 11. marca 2019 v Ljubljani, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

 

1.27. Informacija o sodelovanju Gregorja Strojina, državnega sekretarja na Ministrstvu za pravosodje, na tematski razpravi Odbora ministrskih namestnikov Sveta Evrope o obveznosti uvedbe preiskave v primeru kršitev 2. in 3. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah 12. marca 2019 v Strasbourgu,  Poročevalka: Andreja Katič    Gradivo 

 

1.28. Informacija o udeležbi direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti mag. Stanka Baluha na konferenci v okviru projekta Intesys 2. aprila 2019 v Bruslju, Poročevalec: mag. Stanko Baluh    Gradivo 

 

1.29. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o uradnem obisku predsednika Republike Bolgarije Rumena Radeva 11. marca 2019 v Republiki Sloveniji, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.30. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    

 

1.31. Predlog odgovora na poslansko pobudo Žana Mahniča glede Venezuele v zvezi s priznanjem Juana Guaidója za začasnega predsednika Venezuele, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.32. Predlog odgovora na poslansko pobudo dr. Mateja T. Vatovca v zvezi z nesprejemljivo namero Vlade Republike Slovenije, da prizna venezuelskega opozicijskega politika Juana Guaidója kot legitimnega predsednika Venezuele, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.33. Predlog odgovora na poslansko pobudo dr. Mateja T. Vatovca v zvezi z zaskrbljujočim porastom potvarjanja zgodovine v Italiji, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.34. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z odprtjem varovanega oddelka za otroke in mladostnike za pedopsihiatrično obravnavo otrok, Poročevalec: Samo Fakin    Gradivo 

 

 

II. LISTA B

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu – skrajšani postopek    Gradivo 

 

2A. Predlog uredbe o izvajanju Izvedbene uredbe (EU) o tehničnih standardih za vzpostavitev in delovanje sistema sledljivosti tobačnih izdelkov    Gradivo 

 

2B. Projektna naloga za posebni vladni projekt Predsedovanje Republike Slovenije Svetu Evropske unije 2021    Gradivo 

 

2Č. Izhodišča za udeležbo predstavnika Republike Slovenije na ministrski konferenci v podporo prihodnosti Sirije in regije od 12. do 14. marca 2019 v Bruslju

  

3. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine

 

3.1. Skupščina 2TDK, Družba za razvoj projekta, d. o. o. – Poslovni načrt družbe 2TDK, Družba za razvoj projekta, d. o. o., za leto 2019, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo 

 

4. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja, Poročevalec: Rudi Medved

 

4.1. Predlog ugotovitvene odločbe o prenehanju funkcije višje državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju, 

 

4.2. Predlog sklepa o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Riu de Janeiru, v Federativni republiki Braziliji, 

 

4.3. Predlog sklepa o imenovanju častne konzulke Republike Slovenije v Riu de Janeiru, v Federativni republiki Braziliji, 

 

4.4. Predlog soglasja k razrešitvi direktorja javnega zavoda Zavod za ribištvo Slovenije, 

 

4.5. Predlog soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda Zavod za ribištvo Slovenije, 

 

4.6. Predlog imenovanja zastopnice pacientovih pravic za območje območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Novo mesto, 

 

4.7. Predlog imenovanja zastopnice pacientovih pravic za območje območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Celje,

 

4.8. Predlog razrešitve imenovanja člana Nadzornega sveta gospodarske družbe Stanovanjsko podjetje d. o. o., 

 

4.9. Predlog razrešitve dosedanje članice in imenovanja nadomestnega člana Upravnega odbora javnega raziskovalnega zavoda Pedagoški inštitut, 

 

4.10. Informacija o poteku mandata članov Sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev, 

 

4.11. Predlog vpisa lastninske pravice v korist DARS d. d. na zemljiščih in objektih, potrebnih za opravljanje spremljajočih dejavnosti ob avtocestah (Počivališče Ravbarkomanda), 

 

4.12. Predlog vpisa lastninske pravice v korist DARS d. d. na presežnih zemljiščih, pridobljenih za potrebe gradnje avtocest in hitrih cest v Republiki Sloveniji v k. o. 641 Dragučova, 

k. o. 1723 Vič in k. o. 2181 Zabreznica, 

 

4.13. Predlog za odvzem javnega dobra na zemljišču ter vpis lastninske pravice v korist DARS d. d. na zemljiščih in objektih, potrebnih za opravljanje spremljajočih dejavnosti ob avtocestah v k. o. 1420 Češnjevek (Počivališče Grm), 

 

4.14. Predlog za odvzem statusa javno dobro na nepremičninah v k. o. 2560 Hrpelje in vpis lastninske pravice v korist DARS d. d. na zemljiščih, ki so potrebna za vzdrževanje avtocest (AC baza Kozina), 

 

5. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

5.1. Predlog imenovanja direktorice Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov, Poročevalec: Stojan Tramte

 

 


Časovno obdobje

Potrdi