Skoči na vsebino »

Dnevni redi

14.3.19

23. redna seja Vlade RS, dne 14. marca 2019

 

I. LISTA A

 

1.1. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju vlakovnih poti, uporabnini in režimu učinkovitosti na javni železniški infrastrukturi, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo 

 

1.2. Predlog načrta uravnavanja reguliranih cen za leti 2019 in 2020, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.3. Predlog sklepa o oblikovanju obveznih rezerv nafte in njenih derivatov v letu 2019, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.4. Predlog aneksa št. 6 k Pogodbi o opravljanju storitev upravljavca javne železniške infrastrukture za obdobje od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

 

1.5. Predlog odgovora na pobudo Zdravniške zbornice Slovenije za ureditev razmer v zdravstvu,  Poročevalec: Samo Fakin    Gradivo 

 

1.6. Poročilo o izvrševanju 2. točke Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 84200-2/2018/3 z dne 26. 7. 2018 o izdelavi načrtov dejavnosti kot priloge k Državnemu načrtu zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju, verzija 3.0, Poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo 

 

1.7. Predlog za vztrajanje pri zahtevi za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 9., 11., tretjega odstavka 12., drugega odstavka 14., 14.a in 15.a člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, Poročevalec: Jure Leben    Gradivo 

 

1.8. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določbah za nadaljevanje tekočih dejavnosti učne mobilnosti znotraj programa Erasmus+ v okviru izstopa Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska (Združeno kraljestvo) iz Evropske unije, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo 

 

1.10. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 19. marca 2019 v Bruslju, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.12. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve (50. člen) 19. marca 2019 v Bruslju, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.13. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 18. marca 2019 v Bruslju, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

 

1.14. Informacija o udeležbi Petra Jožefa Česnika, ministra, odgovornega za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, na neformalnem srečanju ministrov EU odgovornih za politiko diaspore od 16. do 18. marca 2019 v Bukarešti, Poročevalec: Peter Jožef Česnik    Gradivo 

 

1.15. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za izobraževanje, visoko šolstvo in raziskave Italijanske republike o skupnih dejavnostih na področju visokozmogljivega računalništva, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo 

 

1.16. Poročilo o zaključku pogajanj za sklenitev Sporazuma o gospodarskem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Argentino ter predlog pooblastila za podpis sporazuma, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar    Gradivo 

 

1.17. Poročilo o sodelovanju Republike Slovenije na vaji kriznega upravljanja Evropske unije »EU Hybrid Exercise – MULTILAYER 18 (Parallel and Coordinated Exercise) – EU HEX-ML 18 (PACE)«, Poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo 

 

1.18. Izhodišča za obisk ministra za javno upravo Rudija Medveda 21. marca 2019 na Dunaju, Poročevalec: Rudi Medved    Gradivo 

 

1.19. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja v Ministrstvu za okolje in prostor Aleša Prijona na 7. Okrogli mizi županov in ministrov OECD ter zasedanju OECD Odbora za regionalne razvojne politike na ministrski ravni 19. in 20. marca 2019 v Atenah, Poročevalec: Jure Leben    Gradivo 

 

1.20. Predlog mnenja o Predlogu deklaracije o podpori Resoluciji Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2009 o evropski zavesti in totalitarizmu, Poročevalka: Andreja Katič

 

1.21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi s 35 milijoni evrov za skrajševanje čakalnih vrst, Poročevalec: Samo Fakin    Gradivo 

 

1.22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z nastanitvenimi objekti za ilegalne migrante, Poročevalec: mag. Dušan Lužar    Gradivo 

 

1.23. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi z delom centrov za socialno delo, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

 

1.24. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z medsebojnimi terjatvami in obveznostmi Slovenije in Hrvaške glede Ljubljanske banke, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo 

 

 

II. LISTA B

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku – prva obravnava  Gradivo 

 

3. Predlog zakona o spremembi Zakona o organiziranosti in delu v policiji – skrajšani postopek   Gradivo 

 

4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije – skrajšani postopek    Gradivo 

 

5. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o letalstvu – skrajšani postopek   Gradivo 

 

7. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja, Poročevalec: Rudi Medved

 

7.1. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za okolje in prostor

 

7.2. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Varstveno delovnega centra Koper

 

7.3. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Varstveno delovnega centra Nova Gorica

 

7.4. Predlog imenovanja članice in nadomestne članice Upravnega odbora Evropskega inštituta za enakost spolov

 

7.5. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju članov in njihovih namestnikov v Delovno skupino za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin

 

7.6. Predlog sklepa o ustanovitvi Delovne skupine vlade za podporo izvajanju Slovenske strategije pametne specializacije

 

7.7. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju članov v Usmerjevalni odbor za izvajanje finančnih instrumentov v programskem obdobju 2014-2020

 

7.8. Predlog soglasja k odločitvi o delu plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela članom sanacijskih uprav

 

7.9. Predlog soglasja k odtujitvi nepremičnine na naslovu Rosinova ulica 4 v Mariboru, v k. o. 658 Koroška vrata, v solasti Univerze v Mariboru

 

8. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

8.1. Predlog imenovanja državne sekretarke v Ministrstvu za kulturo, Poročevalec: mag. Zoran Poznič

 

8.2. Predlog imenovanja državne sekretarke v Ministrstvu za kulturo, Poročevalec: mag. Zoran Poznič 

 

8.3. Predlog razrešitve vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za vode in investicije v Ministrstvu za okolje in prostor, Poročevalec: Jure Leben 

 

8.4. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za hrano in ribištvo v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

 

 


Časovno obdobje

Potrdi