Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Dnevni redi

28.12.18

24. dopisna seja Vlade RS, dne 27. decembra 2018

 

 

1. Predlog uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev, Predlagatelj: minister za okolje in prostor   Gradivo 

2. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o organih v sestavi ministrstev, Predlagatelj: minister za javno upravo   Gradivo 

3. Predlog sklepa o določitvi povprečne letne cene toplote za 1 MJ toplote (C) za leto 2019, Predlagatelj: minister za okolje in prostor   Gradivo 

4. Predlog sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev med Vlado Republike Slovenije ter Policijskim sindikatom Slovenije in Sindikatom    Gradivo 

5. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (MGRT, MF), Predlagatelj: minister za finance

6. Predlog sklepa o prenosu neporabljenih pravic porabe integralne proračunske postavke Ministrstva za zdravje na podračun proračunskega sklada pri Ministrstvu za zdravje, Predlagatelj: minister za zdravje   Gradivo 

7. Predlog aneksa št. 5 k Pogodbi o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, Predlagatelj: minister za okolje in prostor    Gradivo 

8. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 8. januarja 2019 v Bruslju, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

10. Predlog imenovanja državnega sekretarja v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije, Predlagatelj: predsednik vlade

11. Predlog razrešitve vršilca dolžnosti direktorja Centra za socialno delo Ljubljana, Predlagateljica: ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

12. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti direktorja Centra za socialno delo Ljubljana, Predlagateljica: ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

13. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za delo, Predlagateljica: ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

14. Predlog razrešitve generalnega direktorja Direktorata za ustvarjalnost, Predlagatelj: minister za kulturo

15. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za ustvarjalnost v Ministrstvu za kulturo, Predlagatelj: minister za kulturo

16. Predlog soglasja k spremembam aktov o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v organih državne uprave, Predlagatelj: minister za javno upravo

17. Predlog pooblastila odvetniku v zadevi, ki teče pred Civilnim sodiščem v Vidmu (Udine) v Italiji, Predlagatelj: generalni državni odvetnik

18. Predlog pooblastila odvetniku v zadevi, ki teče pred Civilnim sodiščem v Tržiču (Treviso) v Italiji, Predlagatelj: generalni državni odvetnik

19. Predlog pooblastila odvetniku v zadevi, ki teče pred Civilnim sodiščem v Trstu (Trieste) v Italiji, Predlagatelj: generalni državni odvetnik

20. Predlog pooblastila odvetniku v zadevi, ki teče pred Civilnim sodiščem v Vidmu (Udine) v Italiji, Predlagatelj: generalni državni odvetnik

21. Predlog pooblastila odvetniku v zadevi, ki teče pred Civilnim sodiščem v Tržiču (Treviso) v Italiji, Predlagatelj: generalni državni odvetnik

22. Predlog pooblastila odvetniku v zadevi, ki teče pred Civilnim sodiščem v Tržiču (Treviso) v Italiji, Predlagatelj: generalni državni odvetnik

23. Predlog pooblastila odvetniku v zadevi, ki teče pred Civilnim sodiščem v Tržiču (Treviso) v Italiji, Predlagatelj: generalni državni odvetnik

24. Predlog pooblastila odvetniku v zadevi, ki teče pred Civilnim sodiščem v Vidmu (Udine) v Italiji, Predlagatelj: generalni državni odvetnik 

26. Predlog odloka o določitvi vrednosti točke za odmero rudarske koncesnine, Predlagateljica: ministrica za infrastrukturo   Gradivo 


Časovno obdobje

Potrdi