Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Dnevni redi

21.3.19

24. redna seja Vlade RS, dne 21. marca 2019

 

I. LISTA A

 

1.1. Predlog uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo 

 

1.2. Predlog uredbe o izvajanju službe iskanja in reševanja zrakoplova, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo 

 

1.3. Predlog uredbe o državnem prostorskem načrtu za 110 kV kablovod v MO Koper, Poročevalec: Jure Leben    Gradivo 

 

1.4. Predlog soglasja Slovenskemu državnemu holdingu, d. d., k dopolnitvi Letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb za leto 2019, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

 

1.5. Predlog sklepa o soglasju k vsebini razpisa za vpis v doktorske študijske programe tretje stopnje Univerze v Mariboru in Fakultete za informacijske študije v Novem mestu za študijsko leto 2019/2020, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo 

 

1.6. Predlog sklepa o soglasju k vsebini razpisa za vpis v magistrske študijske programe druge stopnje Univerze v Mariboru in Fakultete za informacijske študije v Novem mestu ter v magistrske študijske programe druge stopnje s koncesijo Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije, Nove Univerze, Evropske pravne fakultete in Nove Univerze, Fakultete za državne in evropske študije za študijsko leto 2019/2020, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo 

 

1.7. Predlog sklepa o podelitvi predhodnega soglasja družbi DETEL TRČOVA, proizvodnja, storitve, d. o. o., da lahko posluje kot invalidsko podjetje, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo 

 

1.8. Predlog kvot pravic proračunske porabe po skupinah neposrednih uporabnikov proračuna za obdobje od aprila do junija 2019, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo 

 

1.9. Obvestilo pobudniku v zvezi z izdajo koncesijskega akta za rabo termalne vode iz vrtine Sob-2/88 za ogrevanje, Poročevalec: Jure Leben    Gradivo 

 

1.10. Poročilo o izvedenih obratnih elektronskih dražbah v informacijskem sistemu e-JN v letu 2018, Poročevalec: Rudi Medved    Gradivo 

 

1.11. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. SG-Greffe(2019)D/1460 z dne 25. 1. 2019 zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz točke (e) prvega odstavka in četrtega odstavka 12. člena Direktive 2011/98/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o enotnem postopku obravnavanja vloge za enotno dovoljenje za državljane tretjih držav za prebivanje in delo na ozemlju države članice ter o skupnem nizu pravic za delavce iz tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državi članici, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

 

1.12. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. SG-Greffe(2019)D/1459 z dne 25. 1. 2019 zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz nekaterih določb Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij kakor je bila spremenjena z Direktivo 2013/55/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2013 o spremembi Direktive 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij in Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI), Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

 

1.13. Predlog odgovora na obrazloženo mnenje Evropske komisije št. SG-Greffe(2019)D/1456 z dne 25. januarja 2019 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos točk (d) in (e) tretjega odstavka 4. člena, tretjega odstavka 7. člena, drugega in tretjega odstavka 23. člena in petega odstavka 31. člena Direktive 2011/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da so upravičeni do mednarodne zaščite, glede enotnega statusa beguncev ali oseb, upravičenih do subsidiarne zaščite, in glede vsebine te zaščite v pravni red Republike Slovenije, Poročevalec: Boštjan Poklukar

 

1.14. Predlog stališča do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih varnosti na železnici in železniške povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    

 

1.15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi nekaterih določb Sporazuma med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o uporabi nekaterih določb Sklepa Sveta 2008/615/PNZ o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu, Sklepa Sveta 2008/616/PNZ o izvajanju Sklepa 2008/615/PNZ o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu, in Priloge k Sklepu 2008/616/PNZ ter Okvirnega sklepa Sveta 2009/905/PNZ o akreditaciji izvajalcev forenzičnih dejavnosti, ki opravljajo laboratorijske dejavnosti, 54904-1/2019 Poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo 

 

1.16. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi nekaterih določb Sporazuma med Evropsko unijo in Kneževino Lihtenštajn o uporabi nekaterih določb Sklepa Sveta 2008/615/PNZ o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu, Sklepa Sveta 2008/616/PNZ o izvajanju Sklepa 2008/615/PNZ o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu, in Priloge k Sklepu 2008/616/PNZ ter Okvirnega sklepa Sveta 2009/905/PNZ o akreditaciji izvajalcev forenzičnih dejavnosti, ki opravljajo laboratorijske dejavnosti, Poročevalec: Boštjan Poklukar

     

1.17. Predlog stališča Republike Slovenije do Priporočila za Sklep Sveta o pooblastilu za začetek pogajanj o sporazumu z Združenimi državami Amerike o odpravi tarif za industrijsko blago, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.18. Predlog stališča Republike Slovenije do Priporočila za Sklep Sveta o odobritvi začetka pogajanj z Združenimi državami Amerike za sporazum o ugotavljanju skladnosti, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.19. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem zasedanju ministrov za promet 26. in 27. marca 2019 v Bukarešti, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

 

1.20. Predlog sklepa o objavi prevoda končne razsodbe v zvezi z arbitražo po Arbitražnem sporazumu med Vlado Republike Slovenije in med Vlado Republike Hrvaške, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.23. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Aleša Cantaruttija na strokovnem poslovnem forumu za slovensko gospodarsko delegacijo od 26. do 30. marca 2019 v Havani, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.24. Informacija o obisku ministra, odgovornega za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, Petra Jožefa Česnika 25. in 26. marca 2019 v Budimpešti, Poročevalec: Peter Jožef Česnik    Gradivo 

 

1.25. Informacija o delovnem obisku dr. Aleksandre Pivec, ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 27. marca 2019 na avstrijskem Koroškem, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo 

 

1.26. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

 

1.28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi s poletom vladnega letala Falcon 2000 EX za potrebe delegacije predsednika Vlade Republike Slovenije na Svetovni gospodarski forum v Davos na relaciji Ljubljana St. Gallen-Altenrhein in nazaj, Poročevalka: Janja Zorman Macura    Gradivo 

 

1.29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Žana Mahniča v zvezi s politizacijo Urada Republike Slovenije za mladino, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo 

 

1.30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Kaloha v zvezi z mrežo sodišč v Republiki Sloveniji, Poročevalka: Andreja Katič    Gradivo 

 

1.31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi z vrstami in stopnjami telesnih okvar, Poročevalec: Marjan Šarec (MZ)    Gradivo 

 

1.32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Tomaža Lisca v zvezi z Magno Steyr, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.33. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z ukrepanjem v primeru oporečnega govejega mesa, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

 

1.34. Predlog odgovora na poslansko pobudo dr. Milana Brgleza v zvezi z vključevanjem presoje učinka na človekove pravice kot obveznega elementa predlogov novih zakonskih in podzakonskih aktov, Poročevalec: Rudi Medved    Gradivo 

 

1.35. Predlog odgovora na poslansko pobudo dr. Mateja T. Vatovca v zvezi z uporabo slovenskega jezika na območju Trsta, Poročevalec: Peter Jožef Česnik    Gradivo 

 

1.36. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z oglaševanjem Pošte Slovenije, Poročevalec: Marjan Šarec (MZ)    Gradivo 

 

1.37. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,  Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

 

1.38. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi s skupnimi stroški povezanimi z mednarodno zaščito in ilegalnimi migracijami, Poročevalec: Boštjan Poklukar    

 

 

II. LISTA B

 

2. Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2019, Poročevalka: mag. Marijana Bednaš   gradivo 

 

2A. Poslovni načrt koncesionarja Postojnska jama, d. d., za izvajanje koncesije za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem za leto 2019

 

3. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

 

3.1. Predlog mnenja o podelitvi Velikega srebrnega častnega znaka za zasluge Republike Avstrije slovenskima državljanoma

 

3.2. Predlog mnenja o podelitvi Zlatega častnega znaka za zasluge Republike Avstrije slovenskemu državljanu

 

3.3. Predlog sklepa o ustanovitvi in delovanju Delovne skupine za izvajanje arhitekturne politike

 

3.4. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za vložitev odgovora na tožbo in zastopanje v upravnem sporu

 

3.5. Predlog sklepa o izločitvi ministra za kulturo iz odločanja v postopku javnega razpisa za izbor operacij Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture

 

4. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

 

4.1. Predlog razrešitve in imenovanja članov Koordinacijskega odbora za državne proslave in prireditve, Poročevalec: mag. Zoran Poznič

 

4.2. Predlog sklepa o povečanju plač po 59. členu Zakona o službi v Slovenski vojski, Poročevalec: Karl Erjavec   

 

4.3. Predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju funkcije državne sekretarke v Ministrstvu za zdravje, Poročevalec: Marjan Šarec (MZ)    

 

 


Časovno obdobje

Potrdi