Skoči na vsebino »

Dnevni redi

27.6.18

252. dopisna seja Vlade RS, dne 27. junija 2018

 

1. Predlog sklepa o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2018    Gradivo 

 

2. Predlog odločbe o ugotovitvi prenehanja koncesije za odvzem podzemne vode iz vodnega vira Zverovje Z-2/03 za proizvodnjo pijač    Gradivo 

 

3. Informacija o Poročilu o staranju 2018 – povzetek s poudarkom na Sloveniji    Gradivo 

 

4. Poročilo o ukrepanju in intervencijskih stroških ob hitrem taljenju snega, obilnem deževju in močnem vetru v Republiki Sloveniji med 9. in 18. decembrom 2017    Gradivo 

 

5. Poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2017    Gradivo 

 

6. Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2017    Gradivo 

 

7. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem nalogu za predložitev in evropskem nalogu za zavarovanje elektronskih dokazov v kazenskih zadevah

 

8. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi harmoniziranih pravil o imenovanju pravnih zastopnikov za namene zbiranja dokazov v kazenskih postopkih

 

9. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije

 

10. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju in delovanju vrhnjega domenskega imena .eu ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 733/2002 in Uredbe Komisije (ES) št. 874/2004

 

11. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2008/96/ES o izboljšanju varnosti cestne infrastrukture    Gradivo 

 

12. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dopolnitvi zakonodaje EU o homologaciji v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije    Gradivo 

 

13. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede obdobja uporabe neobveznega mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobave določenega blaga in opravljanje določenih storitev, dovzetnih za goljufije, ter mehanizma za hiter odziv v primerih goljufij na področju DDV    Gradivo 

 

14. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju zaščitnih klavzul in drugih mehanizmov, ki omogočajo začasno opustitev preferencialov v nekaterih sporazumih, sklenjenih med Evropsko unijo in nekaterimi tretjimi državami    Gradivo 

 

15. Izhodišča za udeležbo predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Miroslava Cerarja na Vrhu Zahodni Balkan 2018 10. julija 2018 v Londonu

 

16. Informacija o nameravanem podpisu Pisma o nameri za vzpostavitev projekta združene zmogljivosti in tehnološkega razvoja JRKB-nadzora kot storitve v okviru PESCO in EDIDP

 

17. Predlog sklepa o potrditvi Dogovora med pristojnima organoma Republike Slovenije in Združenih držav Amerike o izmenjavi poročil po državah    Gradivo 

 

18. Izhodišča za udeležbo predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Miroslava Cerarja na Vrhu predsednikov vlad držav Srednje in Vzhodne Evrope ter Kitajske 7. julija 2018 v Sofiji

 

19. Informacija o udeležbi Gorazda Žmavca, ministra, odgovornega za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, na srečanju s predstavniki Britansko-slovenskega društva in predstavniki slovenske skupnosti 1. in 2. julija 2018 v Oxfordu in Londonu    Gradivo 

 

20. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja ob srečanju predsednikov Republike Slovenije, Republike Avstrije in Republike Hrvaške 5. julija 2018 v Vipolžah v Goriških Brdih

 

21. Predlog pojasnil v zvezi z zaključki posveta »Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga izvaja skupnost (CLLD) danes in jutri«, sprejetimi na 7. seji Državnega sveta   

 

22. Predlog opredelitve do sklepov Državnega sveta, sprejetih ob obravnavi odprtih vprašanj vključevanja tujcev s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji

 

23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s kibernetskimi napadi    Gradivo 

 

24. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 

25. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata za obrambo v Ministrstvu za obrambo   

 

26. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja v Inšpektoratu Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v Ministrstvu za obrambo   

 

27. Predlog razrešitve predstavnika in imenovanja predstavnice ustanovitelja v Svetu javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrična bolnišnica Vojnik

 

28. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnice ustanovitelja v Svetu javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Celje

 

29. Predlog razrešitve predstavnice in imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana

 

30. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnice ustanovitelja v Svetu javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrična bolnišnica Begunje

 

31. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrična bolnišnica Ormož

 

32. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Center za sluh in govor Maribor

 

33. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa

 

34. Predlog imenovanja članov Nadzornega sveta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo

 

35. Predlog razrešitve in imenovanja nadomestne članice v Strokovnem svetu Republike Slovenije za izobraževanje odraslih

 

36. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Projektnega sveta za civilni nadzor nad izvajanjem projekta izgradnje drugega tira železniške proge Divača–Koper

 

37. Predlog soglasja k sklenitvi zunajsodne poravnave med Veleposlaništvom Republike Slovenije v Atenah in lokalno zaposlenimi uslužbenci zaradi izplačila neizplačanih dodatkov

 

38. Predlog soglasja k sklenitvi najemne pogodbe s Splošno bolnišnico Celje

 

39. Predlog za odvzem statusa javne železniške infrastrukture in določitev upravljavca nepremičninam v k. o. Bohinjska Bela, k. o. Širje in k. o. Mirna

 

 


Časovno obdobje

Potrdi