Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Dnevni redi

4.4.19

26. redna seja Vlade RS, dne 4. aprila 2019

 

I. LISTA A

 

1.1. Predlog uredbe o koncesiji za gradnjo in gospodarjenje z drugim tirom železniške proge Divača–Koper,  Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo 

 

1.2. Predlog uredbe o izvajanju uredbe (EU) o preiskavah in preprečevanju nesreč in incidentov v civilnem letalstvu, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo 

 

1.3. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, Poročevalec: Rudi Medved    Gradivo 

 

1.4. Predlog odgovora Svetu romske skupnosti Republike Slovenije v zvezi s statusom tradicionalno in netradicionalno naseljene romske skupnosti v Republiki Sloveniji, Poročevalec: mag. Stanko Baluh    Gradivo 

 

1.5. Predlog spremembe namenskega premoženja Sklada Republike Slovenije za nasledstvo, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo 

 

1.6. Poročilo o delu Nacionalne kontaktne točke Republike Slovenije v Evropski migracijski mreži za leti 2017 in 2018, Poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo 

 

1.7. Sedmo letno poročilo o izvajanju Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2020, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.8. Poročilo o presoji posledic zakonov, sprejetih po nujnem postopku med 1. 1. in 31. 12. 2016, Poročevalec: Stojan Tramte

 

1.9. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pogojev za dostop do drugih informacijskih sistemov EU ter spremembi Uredbe (EU) 2018/1862 in Uredbe (EU) yyyy/xxxx [ECRIS-TCN], Poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo 

 

1.10. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pogojev za dostop do drugih informacijskih sistemov EU za namene ETIAS ter spremembi Uredbe (EU) 2018/1240, Uredbe (ES) št. 767/2008, Uredbe (EU) 2017/2226 in Uredbe (EU) 2018/1861, Poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo 

 

1.11. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Unije, sporazuma med Evropsko unijo ter Bosno in Hercegovino glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Bosni in Hercegovini, Poročevalec: Boštjan Poklukar    

 

1.12. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o dodelitvi ribolovnih možnosti v skladu s Protokolom k Sporazumu o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Gambijo,  Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo 

 

1.13. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o dodelitvi ribolovnih možnosti v skladu s Protokolom o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki (2019–2024), Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo 

 

1.14. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Gambijo ter njegovega protokola o izvajanju, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo 

 

1.15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Unije, in začasni uporabi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki (2019–2024), Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo 

 

1.16. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru, ustanovljenem s Sporazumom o strateškem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Japonsko na drugi strani, o sprejetju poslovnika Skupnega odbora, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.18. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 9. aprila 2019 v Luxembourgu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.19. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za zaposlovanje in socialno politiko 10. in 11. aprila 2019 v Bukarešti, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

 

1.20. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem zasedanju ministrov za ekonomske in finančne zadeve 5. in 6. aprila 2019 v Bukarešti, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

 

1.21. Informacija o udeležbi ministra, pristojnega za razvoj, strateške projekte in kohezijo dr. Iztoka Puriča na Neformalnem srečanju ministrov, pristojnih za kohezijsko politiko 11. in 12. aprila 2019 v Bukarešti, Poročevalec: dr. Iztok Purič

 

1.22. Izhodišča za udeležbo ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandre Pivec z delegacijo na 3. Digitalnem dnevu 9. aprila 2019 v Bruslju, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo 

 

1.23. Informacija o udeležbi državnega sekretarja v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Tilna Božiča na konferenci na visoki ravni o prihodnosti dela 9. aprila 2019 v Bruslju, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo 

 

1.24. Predlog akta o dopolnitvah Akta o notifikaciji nasledstva glede konvencij Sveta Evrope, Ženevskih konvencij in dodatnih protokolov o zaščiti žrtev vojne in mednarodnih sporazumov s področja kontrole oborožitve, za katere so depozitarji tri glavne jedrske sile, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar    Gradivo 

 

1.25. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Bosne in Hercegovine o usposabljanju v Šoli usmerjevalcev združenega ognja (SVN AGOS) in Tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Republike Severne Makedonije o usposabljanju v Šoli usmerjevalcev združenega ognja (SVN AGOS), Poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo 

 

1.27. Informacija o organizaciji 16. konference ministrov EPAS/Sveta Evrope, pristojnih za šport, jeseni leta 2020 v Republiki Sloveniji, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo 

 

1.28. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na spomladanskem zasedanju Skupine Svetovne banke in Mednarodnega denarnega sklada od 12. do 14. aprila 2019 v Washingtonu, D.C., Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

 

1.29. Izhodišča za uradni obisk ministra za zunanje zadeve, Evropsko unijo in sodelovanje Kraljevine Španije Josepa Borrella Fontellesa 8. in 9. aprila 2019 v Republiki Sloveniji, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.30. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja na sestanku ministrov za zunanje zadeve Berlinskega procesa 11. in 12. aprila 2019 v Varšavi, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.31. Informacija o udeležbi državnega sekretarja v Ministrstvu za notranje zadeve mag. Sandija Čurina na 19. konferenci zavezništva proti trgovini z ljudmi 8. in 9. aprila 2019 na Dunaju, Poročevalec: Boštjan Poklukar

 

1.32. Informacija o udeležbi državnega sekretarja v Ministrstvu za javno upravo Leona Behina z delegacijo na Forumu Svetovnega vrha o informacijski družbi 9. in 10. aprila 2019 v Ženevi, Poročevalec: Rudi Medved    Gradivo 

 

1.33. Informacija o načrtovanih zasedanjih meddržavnih komisij za znanstveno in tehnološko sodelovanje Republike Slovenije s posameznimi državami v letu 2019 ter imenovanje slovenskih vladnih predstavnikov v meddržavne komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje s posameznimi državami v letu 2019,  Poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo 

 

1.34. Informacija o zasedanjih meddržavnih komisij za znanstveno in tehnološko sodelovanje Republike Slovenije v letu 2018, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo 

 

1.35. Predlog opredelitve do sklepov Odbora Državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sprejetih ob obravnavi točke dnevnega reda »Problematika slovenske samooskrbe – primer uvoza mesa sporne kvalitete«, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    

 

1.36. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa v zvezi s problematiko zaslužkarstva nekaterih z nevladnimi organizacijami povezanih posameznikov pri omogočanju vdora ilegalnih migrantov preko meje v Republiko Slovenijo, Poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo 

 

1.37. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s prosilci za azil,  Poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo 

 

1.38. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s kandidatoma za evropsko sodišče, Poročevalka: Andreja Katič    Gradivo 

 

1.39. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z možnostjo vzpostavitve nove strategije razvoja Slovenske vojske in Ministrstva za obrambo Republike Slovenije, Poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo 

 

1.40. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z zmanjšanjem številčnosti obsega Slovenske vojske, Poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo 

 

1.41. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi s porabljenimi in z načrtovanimi izdatki Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, Poročevalec: mag. Dušan Lužar    Gradivo 

 

1.42. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Tomaža Lisca v zvezi z uvrstitvijo dveh novih projektov v Načrt razvojnih programov, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.43. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z medsebojnimi terjatvami in obveznostmi Slovenije in Hrvaške glede Ljubljanske banke, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo 

 

1.44. Predlog odgovora na vprašanje državne svetnice Lidije Jerkič glede izenačitve pravic delavcev, ki so zaposleni v podjetjih v večinski lasti lokalnih skupnosti oziroma države, z ostalimi delavci, v povezavi z Zakonom o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo 

 

1.45. Izhodišča za udeležbo predsednika Vlade Republike Slovenije Marjana Šarca na 8. Vrhu predsednikov vlad držav Srednje in Vzhodne Evrope ter Kitajske 11. in 12. aprila 2019 v Dubrovniku, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

 

II. LISTA B

 

2. Predlog zakona o spremembah Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno – skrajšani postopek    Gradivo 

 

2A. Predlog zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank – prva obravnava

 

3. Osnutek nacionalnega reformnega programa 2019–2020

 

4. Predlog izhodišč za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede drugačne ureditve povračil stroškov prevoza na delo in z dela    Gradivo 

 

5. Mnenje Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna o izpolnjevanju zagotovil akreditacije sistema za operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020   Gradivo 

 

5A. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na zasedanju Sveta za splošne zadeve (50. člen) 9. aprila 2019 v Luxembourgu

 

5C. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi Zakona o zdravstveni dejavnosti – skrajšani postopek

 

6.  Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine 

 

6.1. Skupščina družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. – Predlog spremembe in dopolnitev Akta o ustanovitvi družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec 

 

6.2. Skupščina družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. – Vsebinska izhodišča vzpostavitve, načina delovanja in razvoja centrov za zbiranje in predelavo lesa družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

 

7. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja, Poročevalec: Rudi Medved

 

7.1. Predlog sklepa o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Katovicah, v Republiki Poljski 

 

7.2. Predlog sklepa o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Katovicah, v Republiki Poljski 

 

7.3. Predlog imenovanja zastopnice pacientovih pravic za območje območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Koper 

 

7.4. Predlog imenovanja zastopnice pacientovih pravic za območje območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje: Ravne na Koroškem 

 

7.5. Predlog sklepa o ustanovitvi Delovne skupine vlade za reševanje problematike slovenskih prevoznikov zaradi dolgih čakalnih dob za tovorna vozila in avtobuse na mejnih prehodih 

 

7.6. Predlog določitve povračila stroškov vpisnin in šolnin ter vrtcev in predšolskega izobraževanja posameznim javnim uslužbencem v višjem znesku iz upravičenih razlogov – opredeljenih v Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

 

7.7. Predlog javnega poziva za predlaganje kandidatov za člane sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev

 

7.8. Predlog mnenja k podelitvi Zlatega častnega znaka za zasluge Republike Avstrije slovenskemu državljanu 

 

7.9. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Projektnega sveta za civilni nadzor nad izvajanjem projekta drugega tira železniške proge Divača – Koper 

 

7.10. Predlog sklepa o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti zaradi opravljanja nalog nadzora državne meje 

 

8. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj 

 

8.1. Predlog imenovanja državne sekretarke v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije, Poročevalec: Marjan Šarec 

 

8.2. Predlog razrešitve generalne sekretarke v Ministrstvu za zdravje, Poročevalec: Aleš Šabeder 

 

8.3. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za zdravje, Poročevalec: Aleš Šabeder 

 

 

 

 


Časovno obdobje

Potrdi