Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Dnevni redi

9.5.19

30. redna seja Vlade RS, dne 9. maja 2019

 

I. LISTA A

 

1.1. Predlog uredbe o merilih za delo v izmenah strojevodij in drugega osebja, ki opravlja za varnost kritične naloge, ter mobilnih delavcev, ki opravljajo interoperabilne storitve v železniškem sektorju, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo 

 

1.2. Predlog uredbe o vodenju in vzdrževanju Poslovnega registra Slovenije, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.3. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo 

 

1.4. Predlog sprememb in dopolnitev Ustanovitvenega akta Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo 

 

1.5. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Narodna in univerzitetna knjižnica, Poročevalec: mag. Zoran Poznič    Gradivo 

 

1.6. Prva sprememba Programa financiranja proračuna Republike Slovenije za leto 2019, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

 

1.7. Sprememba Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017–2020,  Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.8. Dopolnitve Programa razvoja pristanišča za mednarodni promet v Kopru za obdobje 2016–2020,  Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

 

1.9. Predlog stališča do Mnenja Projektnega sveta za civilni nadzor o Investicijskem programu za drugi tir Divača–Koper, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo 

 

1.10. Predlog dogovora o zmanjšanju prodaje plastičnih nosilnih vrečk na blagajnah maloprodajnih mest v trgovinski dejavnosti, Poročevalec: Simon Zajc    Gradivo 

 

1.11. Pooblastilo za izvajanje tretjega odstavka 173. člena Stanovanjskega zakona, Poročevalec: Simon Zajc

 

1.12. Predlog aneksa št. 1 h Koncesijski pogodbi št. 014-51/2015 z dne 22. 1. 2016 v zvezi z rabo vode iz vrtine G-4/70 za proizvodnjo pijač, Poročevalec: Simon Zajc    Gradivo 

 

1.13. Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav 2. in 3. februarja 2019,  Poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo 

 

1.14. Predlog sklepa o ponudbi za odkup terjatve Republike Slovenije do fizične osebe zaradi osebnega stečaja, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo 

 

1.15. Poročilo Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi za leto 2018, Poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo 

 

1.16. Poročilo Koordinacijskega sveta Vlade Republike Slovenije za zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami in otrok z rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju za leto 2018, Poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo 

 

1.17. Poročilo Projektnega sveta za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin za obdobje julij–december 2018 in Program izvedbe drugega sistemskega množičnega vrednotenja in prenove sistema obdavčitve nepremičnin ter zagotavljanja manjkajočih podatkov za leti 2019/20 s terminskim načrtom izvedbe nalog,  Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo 

 

1.18. Vmesno poročilo o delu Delovne skupine za pripravo predlogov za spremembo zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin, Poročevalec: Rudi Medved    Gradivo 

 

1.19. Informacija o ustreznosti veljavne ureditve plač in drugih prejemkov javnih uslužbencev za delo v tujini, Poročevalec: Rudi Medved

 

1.20. Informacija o stanju projekta 3330-18-0092 "Nakup objekta Utrip Čemšenik", Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

 

1.21. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos direktiv Evropske unije v pravni red Republike Slovenije,  Poročevalec: Zdravko Počivalšek

 

1.22. Predlog opredelitve Republike Slovenije v sodnem postopku pred Sodiščem Evropske unije za sprejem predhodne odločbe v združenih zadevah C-807/18 in C-39/19 (Telenor Magyarország in drugi),  Poročevalec: Rudi Medved    

 

1.23. Predlog stališča Republike Slovenije do Priporočila za sklep Sveta o dopolnitvi pogajalskih smernic za razvojno agendo iz Dohe glede večstranskih pogajanj o pravilih in obvezah na področju elektronskega trgovanja, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.24. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Mednarodnem svetu za žito glede podaljšanja Konvencije o trgovanju z žitom iz leta 1995,  Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo 

 

1.24. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Mednarodnem svetu za žito glede podaljšanja Konvencije o trgovanju z žitom iz leta 1995, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo 

 

1.25. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 14. maja 2019 v Bruslju, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

 

1.26. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve in Evroskupini 16. in 17. maja 2019 v Bruslju, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    

 

1.28. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 21. maja 2019 v Bruslju, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.29. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o zračnih prevozih med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Singapur, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar    Gradivo 

 

1.30. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji in Protokola o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar    Gradivo 

 

1.31. Informacija o nameravanem podpisu Note o pristopu za sodelovanje na regijskih vajah na območju Črnega morja/Balkana 2019 na ozemlju Republike Hrvaške, Madžarske in Republike Slovenije, Poročevalec: Karl Erjavec    

 

1.32. Informacija o nameravanem podpisu Programskega dogovora med ministrstvi za obrambo in Evropsko obrambno agencijo o optimizaciji postopkov, povezanih z dovoljenji za čezmejne premike v Evropi, Poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo 

 

1.33. Informacija o nameravanem podpisu Prve spremembe Memoranduma o soglasju o večnacionalnem sodelovanju na področju zagotavljanja pomembnejšega streliva za kopensko bojevanje, Poročevalec: Karl Erjavec

 

1.34. Predlog sklepa o potrditvi Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za izobraževanje, visoko šolstvo in raziskave Italijanske republike o skupnih dejavnostih na področju visokozmogljivega računalništva, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar    Gradivo 

 

1.35. Načrt aktivnosti Vlade Republike Slovenije za projekt »Svetovni dan čebel« do leta 2022, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo 

 

1.36. Predlog soglasja za prispevek organizaciji Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo za regionalni projekt AdriaMed v letu 2019, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

 

1.37. Izhodišča za delovni obisk ministra za zunanje zadeve Republike Zelenortski otoki Luisa Filipeja Lopesa Tavaresa od 14. do 16. maja 2019 v Republiki Sloveniji, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.38. Izhodišča za delovni obisk ministrice za zunanje zadeve in regionalno povezovanje Republike Gane Shirley Ayorkor Botchway 15. in 16. maja 2019 v Republiki Sloveniji, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.39. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja na 129. zasedanju Odbora ministrov Sveta Evrope 16. in 17. maja 2019 v Helsinkih, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.40. Izhodišča za bilateralno srečanje ministra za finance dr. Andreja Bertonclja z avstrijskim ministrom za finance Hartwigom Lögerjem 14. maja 2019 v Ljubljani, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

 

1.41. Izhodišča za delovni obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška pri Evropski vesoljski agenciji 23. maja 2019 v Parizu, Poročevalec: Zdravko Počivalšek   

 

1.42. Izhodišča za udeležbo dr. Aleksandre Pivec, ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na otvoritveni slovesnosti 86. mednarodnega kmetijskega sejma 10. in 11. maja 2019 v Novem Sadu,  Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

 

1.43. Izhodišča za udeležbo državne sekretarke v Ministrstvu za zunanje zadeve Simone Leskovar na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve v sestavi ministrov za mednarodno razvojno sodelovanje 16. maja 2019 v Bruslju, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.44. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja v Ministrstvu za obrambo mag. Miloša Bizjaka na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve (FAC) v formatu obrambnih ministrov Evropske unije 14. maja 2019 v Bruslju, Poročevalec: Karl Erjavec

 

1.45. Izhodišča za udeležbo dr. Jožeta Podgorška, državnega sekretarja v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na srečanju kmetijskih ministrov Kitajske in držav Srednje in Vzhodne Evrope v Hangzhou in na delovnem obisku od 13. do 18. maja 2019 v Pekingu, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec   

 

1.46. Informacija o sodelovanju ministrice za pravosodje Andreje Katič na 9. peterburškem mednarodnem pravnem forumu med 14. in 16. majem 2019 v Sankt Peterburgu, Poročevalka: Andreja Katič    Gradivo 

 

1.47. Informacija o delovnem obisku ministra za izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneja Pikala od 16. do 18. maja 2019 v Pekingu, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo 

 

1.48. Informacija o 8. mednarodni konferenci Dan Afrike 15. in 16. maja 2019 v Ljubljani, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.49. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o obisku njegove kraljeve visokosti princa Edwarda, grofa Wesseškega, 14. in 15. maja 2019 v Republiki Sloveniji, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.50. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o skupnosti študentov, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo    

 

1.51. Predlog mnenja o Predlogu zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    

 

1.52. Predlog opredelitve do sklepa Državnega sveta Republike Slovenije, sprejetega ob obravnavi zaključkov posveta z naslovom Evropski pogled na sistemske rešitve problematike kreditov v švicarskih frankih (CHF), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    

 

1.53. Predlog odgovora na sklep, sprejet na seji Državnega sveta Republike Slovenije ob obravnavi zaključka posveta z naslovom Starejši kot sedanjost in prihodnost družbe, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

 

1.54. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa v zvezi s problematiko prostovoljstva in izjemno visokih urnih postavk ter s tem zaslužkov nekaterih z NVO povezanih posameznikov,  Poročevalec: Rudi Medved    Gradivo 

 

1.55. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Lidije Ivanuša v zvezi z gledanostjo RTV Slovenija, Poročevalec: mag. Zoran Poznič

 

1.56. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Karmen Furman v zvezi s številom tujcev s prijavljenim stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in zneski socialnih pomoči, Poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo 

 

1.57. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Mateja Tonina v zvezi z reševanjem kadrovske problematike v Slovenski vojski, Poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo 

 

1.58. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi s financiranjem nujne medicinske pomoči v ZD Ribnica, Poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo 

 

1.59. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Maše Kociper v zvezi z ureditvijo področja psihoterapije,  Poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo 

 

1.60. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa v zvezi s problematiko razmer v slovenskem zdravstvu, Poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo 

 

1.61. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka, vezanega na debelost otrok, Poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo 

 

1.62. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s privatizacijo parkirišč ob ustanovah javnega zdravstva, Poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo 

 

1.63. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z materiali, ki so v stiku s pitno vodo, Poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo 

 

1.64. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s sredstvi za mednarodno razvojno sodelovanje, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.65. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Violete Tomić v zvezi s plačami in delovnimi mesti v družbi Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

 

1.66. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi z nadaljevanjem del na štiripasovnici Škofljica, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo 

 

1.67. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi z železniško progo Grosuplje–Ribnica–Kočevje, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo 

 

1.68. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Suzane Lep Šimenko v zvezi z revizijskim poročilom Računskega sodišča Republike Slovenije glede ohranjanja pitne vode, Poročevalec: Simon Zajc    Gradivo 

 

1.69. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Meire Hot v zvezi s pozivom Vladi Republike Slovenije k pomoči občini Piran za sanacijo klifa, Poročevalec: Simon Zajc    Gradivo 

 

1.70. Predlog odgovora na poslansko pobudo Bojane Muršič in Sama Bevka v zvezi z zakonsko ureditvijo področja psihoterapije, Poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo 

 

1.71. Predlog odgovora na poslansko pobudo Jožeta Tanka v zvezi s socialnim in kulturnim poslanstvom Rimskokatoliške cerkve (RKC) pri ohranjanju slovenske kulture, jezika ter identitete med Slovenci zunaj meja Republike Slovenije, Poročevalec: Peter Jožef Česnik    Gradivo 

 

1.72. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika Branka Tomažiča glede izenačitve višine najnižje pokojnine z višino osnovnega zneska minimalnega dohodka, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    

 

 

II. LISTA B

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike – skrajšani postopek   Gradivo 

 

3. Predlog koncesijske pogodbe za gradnjo in gospodarjenje z drugim tirom železniške proge Divača–Koper    Gradivo 

 

3A. Predlog mnenja o Predlogu priporočila državnim organom v zvezi z zlorabami v pravosodju in vplivi na neodvisne sodne odločitve  

 

3B. Predlog mnenja o zahtevi Državnega sveta, da Državni zbor ponovno odloča o Zakonu o spremembi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji   

 

4.  Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja, Poročevalec: Rudi Medved 

 

4.1. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za javno premoženje v Ministrstvu za finance 

 

4.2. Predlog soglasja k imenovanju direktorja Geološkega zavoda Slovenije 

 

4.3. Predlog prenehanja funkcije višjega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti 

 

4.4. Predlog imenovanja okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju 

 

4.5. Predlog mnenja o podelitvi madžarskega državnega odlikovanja »Srebrni križ za zasluge« slovenskemu državljanu 

 

4.6. Predlog mnenja o podelitvi madžarskega državnega odlikovanja »Zlati križ za zasluge« slovenskemu državljanu 

 

4.7. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Republike Slovenije v postopku vložitve predloga za dopustitev revizije in revizije zoper sodbo opr. št. I U 2541/2018-26 

 

4.8. Predlog neodplačnega prenosa lastninske pravice nepremičnine v k. o. Škofja Loka na Občino Škofja Loka 

 

4.9. Predlog vpisa lastninske pravice v korist DARS, d. d., na presežnih zemljiščih, pridobljenih za potrebe gradnje avtocest v k. o. Vipavski Križ, k. o. Murska Sobota, k. o. Grič, k. o. Hmeljčič, k. o. Studenci, k. o. Novo mesto in k. o. Bršljin 

 

4.10. Predlog soglasja k odsvojitvi nepremičnin Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve 

 

4.11. Predlog odvzema statusa javno dobro na zemljiščih v k. o. Ždinja vas 

 

4.12. Predlog odvzema statusa javne železniške infrastrukture in določitev upravljavca nepremičnini v k. o. Zbelovska Gora 


5. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj 

 

5.1. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za kmetijstvo v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec 

 

5.2. Predlog razrešitve in imenovanja nadomestnega člana Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo 

 

5.3. Predlog ustanovitve Delovne skupine vlade za pomoč pri pripravi odgovora na tožbo Evropske komisije proti Republiki Sloveniji pred Sodiščem EU v zvezi s preiskavo v Banki Slovenije leta 2016, Poročevalka: Andreja Katič

 

5.4. Predlog imenovanja članov sveta javnega zavoda Cankarjev dom, kulturni in kongresni center, Poročevalec: mag. Zoran Poznič 

 

 

 


Časovno obdobje

Potrdi