Skoči na vsebino »

Dnevni redi

16.5.19

31. redna seja Vlade RS, dne 16. maja 2019

 

I. LISTA A

 

1.1. Letno poročilo o delu Delovne skupine za spremljanje izvajanja Uredbe o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin in za spremljanje izvajanja Strategije obvladovanja gospodarske kriminalitete v Republiki Sloveniji za leto 2018, Poročevalka: Andreja Katič    Gradivo 

 

1.2. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. SG-Greffe(2019)D/4631 z dne 20. 3. 2019 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2016/2341 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2016 o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje v pravni red Republike Slovenije, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

 

1.3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v okviru Konvencije o ohranitvi lososa v Severnem Atlantiku v zvezi s prošnjo za pristop k navedeni konvenciji, ki jo je predložilo Združeno kraljestvo, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo 

 

1.4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o dodelitvi ribolovnih možnosti v skladu s Protokolom o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo Bissau (2019–2024), Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo 

 

1.5. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Unije, in začasni uporabi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo Bissau (2019–2024), Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo 

 

1.6. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za izobraževanje, mladino, kulturo in šport (kultura in avdiovizualna politika) 23. maja 2019 v Bruslju, Poročevalec: mag. Zoran Poznič

 

1.7. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za izobraževanje, mladino, kulturo in šport (izobraževanje, mladina in šport) 22. in 23. maja 2019 v Bruslju, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

 

1.8. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem svetu ministrov za okolje 20. in 21. maja 2019 v Bukarešti, Poročevalec: Simon Zajc

 

1.9. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 72. zasedanju Generalne skupščine Svetovne zdravstvene organizacije od 20. do 28. maja 2019 v Ženevi v Švici, Poročevalec: Aleš Šabeder

 

1.10. Izhodišča za udeležbo delegacije Vlade Republike Slovenije na Ministrskem zasedanju Sveta Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj od 22. do 23. maja 2019 v Parizu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar    

 

1.11. Izhodišča za delovni obisk ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije dr. Miroslava Cerarja 22. maja 2019 v Berlinu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.12. Izhodišča za udeležbo ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandre Pivec na obeležitvi svetovnega dne čebel od 20. do 22. maja 2019 v Rimu, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo 

 

1.13. Informacija o srečanju dr. Aleksandre Pivec, ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, s Tipujem Munshijem, ministrom za trgovino Ljudske republike Bangladeš, in Josefom Plankom, generalnim sekretarjem in namestnikom zvezne ministrice za trajnostni razvoj in turizem Republike Avstrije, v sklopu druge obeležitve svetovnega dne čebel 18. maja 2019 na Ravnah na Koroškem, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo 

 

1.14. Informacija o udeležbi mag. Tanje Strniša, državne sekretarke v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na slovensko-nemškem strokovnem posvetu »Čebele in kmetijstvo« 21. maja 2019 v Berlinu, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo 

 

1.15. Informacija o organizaciji 2. dni Latinske Amerike in Karibov 2019 od 20. do 26. maja 2019 v Ljubljani in Piranu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.16. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o uradnem obisku predsednika Republike Finske Saulija Niinistöja 23. in 24. maja 2019 v Republiki Sloveniji, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.17. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja ob srečanju predsednikov Republike Slovenije, Republike Avstrije in Republike Hrvaške 21. maja 2019 v Šibeniku, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.18. Poročilo o treh zaključenih projektih mednarodne razvojne pomoči preko Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj - CMSR, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.19. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vojnih veteranih, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    

 

1.20. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Franca Breznika v zvezi z učinki Zakona o razvojni podpori Pomurju, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z evalvacijo privatizirane infrastrukture v povezavi s slabo banko HETA, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo 

 

1.22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi s problematiko cestnega prevozništva v Republiki Sloveniji, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo 

 

1.23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s preventivnimi ukrepi na področju urinske inkontinence, Poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo 

 

1.24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje poslanke Jelke Godec v zvezi z Nacionalnim inštitutom za otroške srčne bolezni, Poročevalec: Aleš Šabeder    

 

1.25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s spremembo spola, Poročevalec: Aleš Šabeder    

 

1.26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Anžeta Logarja v zvezi s številom sprejetih zakonodajnih predlogov, Poročevalec: Stojan Tramte    

 

1.27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Lidije Ivanuša v zvezi z delom zdravnic in zdravnikov v javnem sektorju, Poročevalec: Rudi Medved    

 

1.28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Lidije Ivanuša v zvezi z dvigom povprečnin občinam in investicijami na področju predšolske vzgoje in osnovnih šol, Poročevalec: Rudi Medved    

 

1.29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z regresnimi zahtevki Republike Slovenije proti javnim uslužbencem, Poročevalec: Rudi Medved    

 

1.30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s postopkom ugotavljanja stalnega prebivališča, Poročevalec: Boštjan Poklukar    

 

1.31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Franca Trčka v zvezi z vsebino in formo projekta Predsedovanje Republike Slovenije Svetu EU 2021, Poročevalka: Janja Zorman Macura    

 

1.32. Predlog odgovora na poslansko pobudo Janija Prednika v zvezi z vključitvijo tematike mladih na Zahodnem Balkanu med osrednje prioritete predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije, Poročevalka: Janja Zorman Macura    

 

1.33. Predlog odgovora na poslansko pobudo Žana Mahniča v zvezi z razrešitvijo okrožne državne tožilke Blanke Žgajnar, vodje Specializiranega državnega tožilstva Harija Furlana in predsednika okrožnega sodišča Marjana Pogačnika, Poročevalka: Andreja Katič    

 

 

II. LISTA B

 

2A. Predlog sklepov o spornih vprašanjih v zvezi z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019

 

2B. Predlog odločbe v zadevi zahteve za dostop do poročila o forenzični reviziji, ki jo je v zvezi s prodajo zemljišč, povezanih s KLI Logatec, izdelala družba Ernst & Young

 

3. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja, Poročevalec: Rudi Medved

 

3.1. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih 

prihodkov v Ministrstvu za finance

 

3.2. Predlog soglasja k razrešitvi direktorja Zavoda za gradbeništvo Slovenije

 

3.3. Predlog soglasja k imenovanju direktorja Zavoda za gradbeništvo Slovenije

 

3.6. Predlog imenovanja predsednice Komisije Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic

 

3.7. Predlog imenovanja članov v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled

 

3.8. Predlog imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

 

3.9. Predlog imenovanja članice Odbora Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev

 

3.10. Predlog spremembe Sklepa o imenovanju pogajalske skupine, ki bo zastopala Republiko Slovenijo v pogajanjih z avstrijsko stranjo v zvezi z možnostjo uveljavitve odškodninskega zahtevka proti povzročitelju škode za poplave na Dravi v Republiki Sloveniji dne 5. novembra 2012

 

3.11. Predlog spremembe Sklepa o imenovanju Projektnega sveta za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin

 

3.12. Predlog sprememb Zbirnega kadrovskega načrta (ZKN) oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih za leti 2018 in 2019, Ministrstvo za finance, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Poročevalec: Rudi Medved

 

3.13. Predlog brezplačnega prenosa državnega premoženja na Občino Borovnica

 

4. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

4.1. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

 

 


Časovno obdobje

Potrdi