Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Dnevni redi

23.5.19

32. redna seja Vlade RS, dne 23. maja 2019

 

I. LISTA A

 

1.1. Pregled uresničevanja sklepov vlade (stanje na dan 30. 4. 2019), Poročevalec: Stojan Tramte

 

1.2. Predlog uredbe o izvajanju delegirane uredbe (EU) o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Unije, Poročevalec: Simon Zajc    Gradivo 

 

1.3. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka, Poročevalec: Simon Zajc    Gradivo 

 

1.4. Predlog sprememb št. 1 Letnega načrta razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2019, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo 

 

1.5. Predlog sprememb št. 1 Programa porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2019, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo 

 

1.6. Predlog sklepa o soglasju k omejitvam vpisa v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe na javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodih v študijskem letu 2019/2020, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo 

 

1.7. Predlog odločbe za izdajo dovoljenja za uporabo besede »Slovenija« v imenu ustanove v ustanavljanju, ki se glasi »Fundacija slovensko-lihtenštajnskega združenja«, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    

 

1.8. Predlog odgovora na navedbe nasprotnega udeleženca v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti 1., 4., 8., 18., 22., 23., 24., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 37. in 37.b člena Odloka o javni kanalizaciji v Občini Sežana ter 18., 19., 28., 31. do 43. in 45. do 47. člena Pravilnika z normativi o javni kanalizaciji, Poročevalec: Simon Zajc

 

1.9. Vmesno poročilo o izvajanju Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017–2020, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.10. Letno poročilo Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za leto 2018 ter Poročilo o doseganju ciljev in pričakovanih rezultatih direktorice, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

 

1.11. Letno poročilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2018, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo 

 

1.13. Izhodišča za bilateralno srečanje ministra za finance dr. Andreja Bertonclja s predsednikom Evroskupine, portugalskim ministrom za finance Máriom Centenom, 24. maja 2019 v Lizboni, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

 

1.14. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za konkurenčnost (notranji trg, industrija, raziskave in vesolje) 27. in 28. maja 2019 v Bruslju, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

 

1.15. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve (trgovina) 27. maja 2019, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

 

1.16. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju glede sodelovanja med Javno agencijo Republike Slovenije za varstvo konkurence in Svetom Bosne in Hercegovine za konkurenco, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.17. Izhodišča za uradni obisk predsednika Vlade Republike Severne Makedonije Zorana Zaeva 28. maja 2019 v Republiki Sloveniji, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.19. Izhodišča za delovni obisk ministra za zunanje zadeve Češke republike Tomáša Petříčka 27. maja 2019 v Republiki Sloveniji, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.20. Izhodišča za izvedbo ministrskega srečanja držav Salzburškega foruma 27. in 28. maja 2019 v Portorožu, Poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo 

 

1.22. Informacija o udeležbi državnega sekretarja v Ministrstvu za notranje zadeve mag. Sandija Čurina na srečanju Neformalne mreže nacionalnih koordinatorjev za boj proti trgovini z ljudmi jugovzhodne Evrope od 28. do 30. maja 2019 v Bečićih, Poročevalec: Boštjan Poklukar

 

1.23. Informacija o udeležbi državne sekretarke v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Tanje Strniša na konferenci ob obeležitvi svetovnega dne čebel 25. maja 2019 v Bukarešti, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo 

 

1.24. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o uradnem obisku 29. in 30. maja 2019 v Črni gori in udeležbi na 2BS Forumu 31. maja in 1. junija 2019, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.25. Predlog opredelitve do sklepov Odbora Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor, sprejetih ob obravnavi točke z naslovom »Poziv mladih za podnebno pravičnost«, Poročevalec: Simon Zajc    

 

1.26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s prispevki za socialno varnost, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo 

 

1.27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s programi in lokacijami projekta Predsedovanje Republike Slovenije Svetu EU 2021, Poročevalka: Janja Zorman Macura    Gradivo 

 

1.28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z možnostjo optimizacije sistema zdravstvenih pregledov v osnovnih šolah, Poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo 

 

1.29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z zastarelostjo ponderjev in izračunov glavarinskih količnikov na področju družinske medicine, Poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo 

 

1.30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z napovedano širitvijo mreže slovenskega javnega zdravstva, Poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo 

 

1.31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s srednjeročnimi politikami na področju pediatrije na primarni ravni, Poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo 

 

1.32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi s Splošnim dogovorom za leto 2019, Poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo 

 

 

II. LISTA B

 

2. Informacija o pripravi okvira dolgoročne podnebne politike Slovenije »Slovenija in zdrav planet«

 

3. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije – Čist planet za vse Evropska strateška dolgoročna vizija za uspešno, sodobno, konkurenčno in podnebno nevtralno gospodarstvo   Gradivo 

 

3A. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 10. Mednarodnem infrastrukturnem investicijskem in gradbenem forumu 30. in 31. maja 2019 v Macau SAR, Ljudska republika Kitajska, ter na 3. forumu za krepitev sodelovanja med Kitajsko in državami Srednje in Vzhodne Evrope od 9. do 11. junija 2019, Ningbo, Ljudska republika Kitajska

 

3B. Izhodišča za udeležbo tripartitne delegacije Republike Slovenije na 108. rednem zasedanju Mednarodne konference dela, ki bo v Ženevi med 10. in 21. junijem 2019    Gradivo 

 


4. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine

 

4.1. Skupščina družbe Holding Kobilarna Lipica, d. o. o. – Predlog sprememb in dopolnitev Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Holding Kobilarna Lipica, d. o. o., Poročevalec: Zdravko Počivalšek   Gradivo 

 

5. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja, Poročevalec: Boštjan Poklukar

 

5.1. Predlog razrešitve generalne direktorice Direktorata za dolgotrajno oskrbo v Ministrstvu za zdravje

 

5.2. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za dolgotrajno oskrbo v Ministrstvu za zdravje

 

5.3. Predlog mnenja o podelitvi odlikovanja Francoske republike slovenskemu državljanu

 

5.4. Predlog soglasja k sklenitvi odplačne služnosti za nizkonapetostni dovodni kabel za potrebe napajanja objekta VH PIVOLA 3 na nepremičninah v k. o. Pivola v lasti Univerze v Mariboru

 

5.5. Predlog soglasja k sklenitvi brezplačne služnosti za potrebe vzpostavitve novega povezovalnega vodovoda med razbremenilnikom Pivola 1 in vodohranom Pivola na nepremičninah v lasti Univerze v Mariboru

 

5.6. Predlog pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim št. 478-27/2019/2, sklenjene med Vlado Republike Slovenije in družbo Slovenski državni gozdovi, d. o. o.

 

6. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

 

6.1. Predlog imenovanja državne sekretarke v Ministrstvu za zdravje, Poročevalec: Aleš Šabeder

 

6.2. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Skupine za usklajevanje predpisov s področja plač in za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, Poročevalec: Rudi Medved

 

6.3. Predlog razrešitve direktorja Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

 

6.4. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti direktorja Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

 

6.5. Predlog razrešitve dolžnosti varovanja tajnih podatkov nekdanjemu direktorju Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, Poročevalec: Rajko Kozmelj

 

6.6. Predlog razrešitve dolžnosti varovanja tajnih podatkov nekdanjemu direktorju Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, Poročevalec: Rajko Kozmelj

 

6.7. Predlog razrešitve dolžnosti varovanja tajnih podatkov nekdanjemu direktorju Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, Poročevalec: Rajko Kozmelj

 

6.8. Predlog razrešitve dolžnosti varovanja tajnih podatkov nekdanjemu direktorju Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, Poročevalec: Rajko Kozmelj

 

 

 

 


Časovno obdobje

Potrdi