Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Dnevni redi

30.5.19

33. redna seja Vlade RS, dne 30. maja 2019

  

I. LISTA A

 

1.1. Predlog uredbe o izvajanju uredbe (EU) o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta in v zvezi z maloprodajnimi cenami za regulirane komunikacije znotraj EU, Poročevalec: Rudi Medved    Gradivo 

 

1.2. Predlog uredbe o spremembi in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, Poročevalec: Rudi Medved    Gradivo 

 

1.3. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o dejanskih rabah zemljišč, Poročevalec: Simon Zajc    Gradivo 

 

1.4. Predlog odloka o spremembah Odloka o razglasitvi območja gradu Turjak za kulturni spomenik državnega pomena, Poročevalec: mag. Zoran Poznič    Gradivo 

 

1.5. Predlog koncesijske pogodbe s pooblastilom za podpis koncesijske pogodbe, sklenjene v okviru javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Celostna energetska prenova stavbe z več upravljavci (Šmarje pri Jelšah) po principu JZP«, Poročevalka: Andreja Katič

 

1.6. Predlog odločbe za izdajo dovoljenja za uporabo besede Slovenija v imenu zavoda, ki se glasi »Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije«, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.7. Četrto letno poročilo o izvajanju ukrepov razvojne podpore v problemskem območju z visoko brezposelnostjo Maribor s širšo okolico in Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013–2018, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.8. Letno poročilo o delu Državnega odvetništva Republike Slovenije za leto 2018, Poročevalka: Andreja Katič

 

1.9. Poročilo varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano za leto 2018, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo 

 

1.10. Poročilo Ministrstva za okolje in prostor o teritorialnem dialogu z mesti v obdobju 2014–2018, Poročevalec: Simon Zajc    Gradivo 

 

1.11. Poročilo o izvajanju Nacionalne stanovanjske varčevalne sheme za leto 2018, Poročevalec: Simon Zajc    Gradivo 

 

1.12. Letno poročilo o delu policije za leto 2018, Poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo 

 

1.13. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v svetu članic Mednarodnega sveta za oljke (IOC) glede pristopa Gruzije k Mednarodnemu sporazumu o oljčnem olju in namiznih oljkah, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

 

1.14. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, Sporazuma o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.15. Predlog opredelitve Republike Slovenije v sodnem postopku pred Sodiščem Evropske unije k zadevi Predlog za predhodno odločanje, C-146/19 – SCT, št. 1111231.24 SL z dne 1. aprila 2019, ki ga je Sodišče Evropske unije 1. aprila 2019 posredovalo Republiki Sloveniji, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

 

1.16. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (promet) 6. junija 2019 v Luxembourgu, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

 

1.17. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (telekomunikacije) 7. junija 2019 v Luxembourgu, Poročevalec: Rudi Medved

 

1.18. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve 6. in 7. junija 2019 v Luxembourgu, Poročevalka: Andreja Katič

 

1.19. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za kmetijstvo od 2. do 4. junija 2019 v Bukarešti, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

 

1.20. Odziv Vlade Republike Slovenije na GRECO Poročilo o Republiki Sloveniji in njenem izpolnjevanju priporočil v petem krogu ocenjevanja, ki se nanaša na spodbujanje integritete in preprečevanje korupcije v zvezi s funkcionarji izvršilne veje oblasti ter organi preiskave, s poudarkom na varovanju meje, št. GrecoEval5Rep(2017)2-P2 z dne 31. 10. 2017, Poročevalec: Rudi Medved    Gradivo 

 

1.21. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo in ostalimi udeleženkami vaje o zagotavljanju in izvajanju podpore države gostiteljice med vajo Adriatic Strike 2019, Tehničnega dogovora med MORS in Nato DACCC o zagotavljanju in izvajanju podpore države gostiteljice med vajo Adriatic Strike 2019, Sporazuma med MORS in USAF glede vaje Adriatic Strike 2019 in Tehničnega sporazuma med MORS in ministrstvom za obrambo Francoske republike o zagotavljanju in izvajanju podpore države gostiteljice med vajo Adriatic Strike 2019, Poročevalec: Karl Erjavec

 

1.22. Izhodišča za delovni obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška 31. maja 2019 v Zalaegerszegu, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.23. Izhodišča za obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška od 3. do 4. junija 2019 v Zvezni republiki Nemčiji, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.24. Izhodišča za udeležbo ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška na St. Peterburškem gospodarskem forumu od 6. do 9. junija 2019 v Ruski federaciji, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo 

 

1.25. Informacija o obisku namestnika ministra za javno varnost Ljudske republike Kitajske Menga Qingfenga 31. maja 2019 v Republiki Sloveniji, Poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo 

 

1.26. Informacija o sodelovanju državnega sekretarja v Ministrstvu za pravosodje Gregorja Strojina na Tretji globalni konferenci mreže za pravila interneta in pristojnosti od 3. do 5. junija 2019 v Berlinu,  Poročevalka: Andreja Katič    Gradivo 

 

1.27. Informacija o neformalnem srečanju ministra brez listnice, pristojnega za razvoj, strateške projekte in kohezijo, dr. Iztoka Puriča s hrvaško ministrico, pristojno za regionalni razvoj in evropske sklade, Gabrijelo Žalac v okviru dogodka Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 3. junija 2019 v Nacionalnem parku Risnjak, Poročevalec: dr. Iztok Purič

 

1.28. Predlog odgovora na sklepe, sprejete ob obravnavi Problematike skrajševanja čakalnih dob z vidika financiranja zdravstvenega varstva, Poročevalec: Aleš Šabeder

 

1.29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi s sanacijo bolnišnic, Poročevalec: Aleš Šabeder    

 

1.30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Prednika v zvezi s spremembo socialne zakonodaje v Republiki Avstriji, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    

 

1.31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s Tovarno sladkorja Ormož,  Poročevalec: Zdravko Počivalšek    

 

 

II. LISTA B

 

2. Predlog sklepa o ustavitvi priprave državnega prostorskega načrta za območje HE Hrastje-Mota na Muri    Gradivo 

 

2B. Poročanje o izvedenih nadzorih v javnih zdravstvenih zavodih v skladu s 15. členom Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija    Gradivo 

 

3. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine

 

3.1. Skupščina Slovenskega državnega holdinga, d. d. – Naložbeni dokument za naložbo Istrabenz Turizem d. d., Poročevalec: Zdravko Počivalšek

 

4. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja, Poročevalec: Rudi Medved

 

4.1. Predlog imenovanja direktorice Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj

 

4.2. Predlog razrešitve vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za ustvarjalnost v Ministrstvu za kulturo

 

4.3. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za ustvarjalnost v Ministrstvu za kulturo

 

4.4. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za kulturno dediščino v Ministrstvu za kulturo

 

4.5. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za informatiko v Ministrstvu za javno upravo

 

4.6. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za informacijsko družbo v Ministrstvu za javno upravo

 

4.7. Predlog imenovanja direktorja Urada Republike Slovenije za mladino v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport

 

4.8. Predlog imenovanja direktorja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada

 

4.9. Predlog razrešitve vršilke dolžnosti direktorja javnega zavoda Inštituta za vode Republike Slovenije

 

4.10. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Inštituta za vode Republike Slovenije

 

4.11. Predlog imenovanja okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani

 

4.12. Predlog imenovanja okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani

 

4.13. Predlog imenovanja okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani

 

4.14. Predlog imenovanja članov Sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev

 

4.15. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – zahod

 

4.16. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina

 

4.17. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Centra za socialno delo Pomurje

 

4.18. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Centra za socialno delo Severna Primorska

 

4.19. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška

 

4.20. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod

 

4.21. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Centra za socialno delo Zasavje

 

4.22. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet Centra za socialno delo Maribor

 

4.23. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Centra za socialno delo Ljubljana

 

4.24. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Centra za socialno delo Koroška

 

4.25. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Centra za socialno delo Južna Primorska

 

4.26. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Centra za socialno delo Celje

 

4.27. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Centra za socialno delo Gorenjska

 

4.28. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda Doma upokojencev Ptuj

 

4.29. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju članov Sveta za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov

 

4.30. Predlog ustanovitve Delovne skupine vlade za pripravo pogajalskih izhodišč za izvedbo postopka pogajanj za sklenitev izvensodnih poravnav z upravičenci v zvezi z zahtevki za plačilo odškodnin iz naslova nezmožnosti uporabe vrnjenih kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov

 

4.31. Predlog ustanovitve Delovne skupine za prestrukturiranje premogovnih regij

 

4.32. Predlog za sklenitev pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja št. C2130-19Z213002 na Občino Krško

 

4.33. Poročilo o stanju podatkov v centralni evidenci nepremičnin po posameznih upravljavcih na dan 31. marec 2019 ter o stanju števila nepremičnin v lasti Republike Slovenije brez znanega upravljavca

 

5. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

5.1. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Agencije Republike Slovenije za okolje, organa v sestavi Ministrstva za okolje in prostor, Poročevalec: Simon Zajc

 

5.2. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

 

5.3. Predlog razrešitve glavne inšpektorice Inšpektorata Republike Slovenije za infrastrukturo, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

 

5.4. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti glavne inšpektorice Inšpektorata Republike Slovenije za infrastrukturo, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

 

5.5. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za kaznovalno pravo in človekove pravice v Ministrstvu za pravosodje, Poročevalka: Andreja Katič

 

5.6. Predlog imenovanja in razrešitve članov strokovne komisije za imenovanje članov Nadzornega sveta družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

 

5.7. Predlog podelitve pooblastila za zastopanje ter za pomoč pri zastopanju Republike Slovenije v postopku po meddržavni tožbi med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško pred Evropskim sodiščem za človekove pravice, Poročevalec: mag. Jurij Groznik

 

 

 


Časovno obdobje

Potrdi