Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Dnevni redi

22.3.19

35. dopisna seja Vlade RS, dne 22. marca 2019

1. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje Evropske komisije št. SG-Greffe(2019)D/1458 z dne 25. 1. 2019 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ v pravni red Republike Slovenije, Predlagateljica: ministrica za pravosodje

2. Predlog sklepa o pomoči ob poplavah v Mozambiku – napotitev strokovnjaka v okviru mehanizma Unije na področju Civilne zaščite, Predlagatelj: minister za obrambo


Časovno obdobje

Potrdi