Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Dnevni redi

25.9.03

39. redna seja Vlade Republike Slovenije, dne 25. septembra 2003

I.

 

1. Odnosi med Slovenijo in Evropsko unijo

 

a. Izhodišča za obisk ministra za evropske zadeve dr. Janeza Potočnika v Republiki Litvi, 30.9. do 2.10.2003, Vilna, Litva, Poročevalec: dr. Janez Potočnik

 

b. Izhodišča za sodelovanje ministra za promet Jakoba Presečnika na zasedanju Odbora za regionalno politiko, transport in turizem Evropskega parlamenta 29. septembra 2003 v Bruslju, Poročevalec: Jakob Presečnik

 

c. Informacija o pripravah za izvajanje Pobude skupnosti Interreg III v Sloveniji, Poročevalka: mag. Zdenka Kovač sklepi

 

č. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije dr. Dimitrija Rupla na zasedanju Sveta EU za splošne zadeve in zunanje odnose (GAERC), v Bruslju od 29. do 30. septembra 2003, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

d. Informacija o udeležbi mag. Franca Buta, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, na zasedanju Sveta za kmetijstvo in ribištvo, ki bo 29.9.2003 v Bruslju, Poročevalec: mag. Franc But

 

e. Predlog za ustanovitev delovne skupine za obeležitev vstopa Slovenije v Evropsko unijo, Poročevalec: dr. Janez Potočnik sklepi

 

2A. Predlog zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence - skrajšani postopek, Poročevalec: dr. Rado Bohinc  predlog zakona (136 KB)

 

3. Predlog resolucije o nacionalnem programu na področju drog 2003 - 2008, Poročevalec: dr. Dušan Keber  predlog resolucije (640 KB)

 

4. Predlog odloka o dopolnitvah odloka o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2003 in 2004, Poročevalec: dr. Dušan Mramor

 

4A. Izhodišča za obisk predsednika Vlade Republike Slovenije mag. Antona Ropa v Ruski federaciji v času od 29. do 30. septembra 2003, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

II.

 

5. Predlog uredbe o spremembi in dopolnitvah uredbe o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb s področja distribucije električne energije, Poročevalec: mag. Janez Kopač  uredba (75 KB)

 

6. Predlog sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture, Poročevalka: Andreja Rihter

 

7. Pojasnilo na prošnjo Radiotelevizije Slovenije za avtentično razlago drugega stavka prvega odstavka 15. e člena zakona o Radioteleviziji Slovenija, Poročevalka: Andreja Rihter

 

8. Pobuda družbe Aktiva, D.Z.U., in drugih za oceno ustavnosti prvega in drugega odstavka 227. člena, prvega in drugega odstavka 229. člena, petnajstega, šestnajstega, sedemnajstega in osemnajstega odstavka 236. člena in enajstega odstavka 237. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, Poročevalec: dr. Dušan Mramor

 

9. Predlog načrta nabav in gradenj za potrebe pravosodnih organov na proračunski postavki 2987 - Investicije in investicijsko vzdrževanje zgradb pravosodnih organov v letu 2004, Poročevalec: mag. Ivan Bizjak sklepi  priloga (234 KB)

 

10. Predlog za najetje posojila Javnega gospodarskega zavoda 'Pohorje' Mirna, Poročevalec: mag. Ivan Bizjak

 

11. Predlog sklepa o zagotovitvi sredstev za popotresno obnovo objektov v Posočju, Poročevalec: mag. Janez Kopač

 

III.

 

12. Izhodišča za udeležbo na srečanju ministrov za kmetijstvo držav pogodbenic CEFTA 26. septembra 2003 v Portorožu, Poročevalec: mag. Franc But

 

13. Izhodišča za udeležbo slovenske delegacije na 32. generalni konferenci UNESCO, ki bo v Parizu od 29.9. do 17.10.2003, Poročevalec: dr. Slavko Gaber

 

14. Informacija o plačilu članarine za Regionalni center Pobude za sodelovanje v jugovzhodni Evropi (Center SECI) za boj proti čezmejnemu kriminalu s predlogom sklepov, Poročevalec: dr. Dušan Mramor

 

15. Predlog sklepa o potrditvi skladnosti nameravanega posojila Evropske investicijske banke z okvirnim sporazumom med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko o dejavnostih EIB v Sloveniji in izjava Vlade Republike Slovenije, da ne nasprotuje njenemu morebitnemu posojilu Novi Ljubljanski banki, d.d., Poročevalec: dr. Dušan Mramor

 

16. Poročilo o srečanju predsednika Vlade Republike Slovenije mag. Antona Ropa s predsednikom vlade Helenske republike Costasom Simitisom v Sloveniji, dne 24. maja 2003, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

17. Informacija o izvedeni konferenci ZN-OVSE o vseh vidikih nezakonitega trgovanja z osebnim in lahkim orožjem v Jugovzhodni Evropi, ki je potekala na Brdu pri Kranju 11. in 12. marca 2003, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

IV.

 

18A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Rudolfa Petana v zvezi s stanovanji nekdanjih častnikov JLA, Poročevalec: dr. Anton Grizold

 

18B. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi z delovanjem Računskega sodišča, Poročevalec: dr. Dušan Mramor

 

V.

 

19. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve, Poročevalec: dr. Pavel Gantar

 

20. Razno:

 

a. Osnutek sklica 39. redne seje Vlade Republike Slovenije


Časovno obdobje

Potrdi