Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Dnevni redi

9.10.03

42. redna seja Vlade Republike Slovenije, dne 9. oktobra 2003

I.

 

1. Odnosi med Slovenijo in Evropsko unijo

 

a. Izhodišča za obisk ministra za evropske zadeve, dr. Janeza Potočnika, v Republiki Moldaviji od 13. do 15. oktobra 2003, Poročevalec: dr. Janez Potočnik

 

b. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije dr. Dimitrija Rupla na zasedanju Sveta EU za splošne zadeve in zunanje odnose (GAERC) v Luksemburgu, 13. in 14. oktobra, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

c. Informacija o otvoritvenem zasedanju Medvladne konference v Rimu 4. oktobra 2003, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

č. Informacija o udeležbi mag. Franca Buta, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, na zasedanju Sveta za kmetijstvo in ribištvo, ki bo 13. in 14. oktobra 2003 v Luksemburgu, Poročevalec: mag. Franc But

 

d. Informacija o napredku prilagajanja slovenske zakonodaje zakonodaji EU in vzpostavljanja sistema vzajemnega priznavanja kvalifikacij v Sloveniji, Poročevalec: dr. Vlado Dimovski

 

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah - skrajšani postopek, Poročevalec: mag. Ivan Bizjak  predlog zakona (152 KB)

 

4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravdnem postopku - prva obravnava, Poročevalec: mag. Ivan Bizjak  predlog zakona (154 KB)

 

5. Predlog zakona o stalnem prebivanju tujcev z državljanstvom drugih držav naslednic nekdanje SRFJ v Republiki Sloveniji, ki so imeli na dan 23.12.1990 in 25.02.1992 v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče - prva obravnava, Poročevalec: dr. Rado Bohinc  predlog zakona (194 KB)

 

5A. Predlog uredbe o območju vodonosnika Ljubljanskega polja in njegovega hidrografskega zaledja, ogroženega zaradi fitofarmacevtskih sredstev in lahkohlapnih kloriranih ogljikovodikov, Poročevalec: mag. Janez Kopač  uredba (79 KB)  priloga1 (48 KB)  priloga2 (511 KB)  priloga3 (472 KB)

 

5B. Predlog uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo reke Drave za proizvodnjo električne energije, Poročevalec: mag. Janez Kopač  uredba (44 KB)

 

5Č. Predlog za zagotavljanje sredstev za srečanje predsednikov vlad pogodbenic CEFTA v Republiki Sloveniji 6. in 7. novembra 2003, Poročevalec: dr. Dušan Mramor

 

II.

 

6. Poslovno poročilo družbe Rudnik Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, d.o.o., za leto 2002, Poročevalec: mag. Janez Kopač

 

6A. Predlog uredbe o Krajinskem parku Goričko, Poročevalec: mag. Janez Kopač  uredba (100 KB)

 

7. Predlog uredbe o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2004 izdajo priložnostni kovanci, Poročevalec: dr. Dušan Mramor  uredba (27 KB)

 

8. Predlog odloka o ustanovitvi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, Poročevalec: dr. Slavko Gaber  odlok (70 KB)

 

9. Finančni načrt Sklada Republike Slovenije za sukcesijo za leto 2003 - dopolnjen, Poročevalec: dr. Dušan Mramor

 

9A. Predlog za imenovanje zunanjih strokovnjakov v Komisijo za izbor upravljavca zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence v Republiki Sloveniji, Poročevalec: dr. Rado Bohinc sklep

 

III.

 

10. Predlog uredbe o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Združenimi narodi o soorganizaciji konference Združenih narodov o vseh vidikih nezakonitega trgovanja z osebnim in lahkim orožjem v Jugovzhodni Evropi, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel  uredba (103 KB)

 

11. Pobuda za sklenitev Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za narodno obrambo Republike Litve o sodelovanju na obrambnem področju, Poročevalec: dr. Anton Grizold

 

12. Informacija o podpisu Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Republike Hrvaške o izvedbi artilerijskega streljanja obrambnih sil Slovenske vojske 'ABS' Slunj 2003 na ozemlju Republike Hrvaške (od 12.10. do 18.10.2003), Poročevalec: dr. Anton Grizold

 

12A. Predlog za udeležbo predstavnika Vlade Republike Slovenije na slovesnosti ob 25. obletnici pontifikata papeža Janeza Pavla II., dne 16. oktobra 2003 v Vatikanu, Poročevalec: dr. Rado Bohinc

 

13. Informacija o opravljenem uradnem obisku predsednika Srbije in Črne gore Svetozarja Marovića od 9. do 10. julija 2003 v Republiki Sloveniji, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

14. Informacija o srečanju predsednika Republike Slovenije dr. Janeza Drnovška z zveznim predsednikom Republike Avstrije dr. Thomasom Klestilom ob otvoritvi 14. evropskega kongresa narodnih skupnosti dne 16. oktobra 2003 v Pliberku, Avstrija, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

14A. Informacija o uradnem obisku predsednika Republike Slovenije dr. Janeza Drnovška v Slovaški republiki, 14. in 15. oktobra 2003, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

14B. Predlog za spremembo pooblastila za podpis Programa sodelovanja med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport, Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije ter Ministrstvom za šolstvo Slovaške republike v izobraževanju in kulturi za obdobje 2003 - 2006, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

IV.

 

15. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve, Poročevalec: dr. Pavel Gantar

 

16. Razno

 

a. Osnutek sklica 42. redne seje Vlade Republike Slovenije


Časovno obdobje

Potrdi