Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Dnevni redi

31.10.03

45. redna seja Vlade Republike Slovenije, dne 30. oktobra 2003

I.

 

1. Odnosi med Slovenijo in Evropsko unijo, Poročevalec: dr. Janez Potočnik

 

a. Poročilo z zasedanja Sveta Evropske unije v sestavi finančnih ministrov (ECOFIN), 7. oktobra 2003 v Luxemburgu, Poročevalec: dr. Dušan Mramor

 

b. Izhodišča za udeležbo na zasedanju Sveta Evropske unije v sestavi finančnih ministrov (ECOFIN), v Bruslju, 4. novembra 2003, Poročevalec: dr. Dušan Mramor

 

c. Poročilo o strukturnih reformah, Poročevalec: dr. Janez Šušteršič

 

č. Predlog uredbe o ratifikaciji Dogovora med Republiko Slovenijo in Evropskim policijskim uradom o dopolnitvi Priloge 1 Sporazuma med Republiko Slovenijo in Evropskim policijskim uradom, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

d. Predlog memoranduma o soglasju med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo o sodelovanju Republike Slovenije v večletnem akcijskem programu skupnosti na področju energetike ' Inteligentna energija - Evropa 2003-2006', Poročevalec: dr. Janez Potočnik

 

e. Predlog sklepa o ustanovitvi posebne komisije za pripravo stališč glede pravno-redakcijskih izboljšav besedila osnutka Pogodbe za Evropo, Poročevalka: Ksenija Mihovar Globokar

 

f. Poročilo o udeležbi predsednika Vlade Republike Slovenije, mag. Antona Ropa, in ministra za zunanje zadeve, dr. Dimitrija Rupla, na zasedanju Evropskega sveta, Bruselj, 16. in 17.10.2003, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

g. Informacija o stanju projekta vzpostavitve zunanje meje Evropske unije (problemski vidik), Poročevalec: dr. Janez Potočnik

 

h. Prioritete v okviru vse-evropskega prometnega infrastrukturnega omrežja, Poročevalec: Jakob Presečnik

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti v železniškem prometu - prva obravnava, Poročevalec: Jakob Presečnik  predlog zakona (459 KB)

 

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2003 in 2004 - nujni postopek, Poročevalec: dr. Dušan Mramor  predlog zakona (146 KB)

 

3A. Predlog zakona o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb - prva obravnava, Poročevalec: mag. Janez Kopač  predlog zakona (754 KB)

 

3B. Predlog uredbe o izvedbi postopkov oddaje skupnih javnih naročil za potrebe upravnih organov, Poročevalec: dr. Dušan Mramor  uredba (96 KB)

 

3C. Program odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi naravnih nesreč v letu 2003, Poročevalec: mag. Franc But

 

3Č. Predlog uredbe o načinu izračuna potrjene škode v kmetijstvu in načinu izračuna višine dodeljenih sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu, Poročevalec: mag. Franc But  uredba (85 KB)

 

3D. Predlog za pomoč Republike Slovenije Iraku, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

4. Prodaja poslovnega deleža družbe SŽ - Oprema Ravne d.o.o. (ZAUPNO), Poročevalka: dr. Tea Petrin

 

5. Prodaja poslovnega deleža družbe Stroji, d.o.o. (ZAUPNO), Poročevalka: dr. Tea Petrin

 

6. Predlogi ukrepov za pridobitev začetne investicije podjetja Renault v podjetje Revoz d.d., Novo mesto (ZAUPNO), Poročevalka: dr. Tea Petrin

 

6A. Informacija o pogajanjih o plačni politiki, Poročevalec: dr. Vlado Dimovski

 

 

II.

 

7. Predlog uredbe o načinu in postopku varnostnega preverjanja, Poročevalec: Ludvik Čarni  uredba (52 KB)

 

8. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Smednik - Krška vas, Poročevalec: mag. Janez Kopač  uredba (50 KB)

 

9. Predlog uredbe o določitvi ureditvenega območja meddržavnega mejnega prehoda Meje, Poročevalec: Mitja Valič  uredba (42 KB)

 

10. Predlog uredbe o določitvi ureditvenega območja meddržavnega mejnega prehoda Podgorje, Poročevalec: Mitja Valič  uredba (42 KB)

 

11. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Poročevalka: Andreja Rihter  sklep (168 KB)

 

12. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Arboretum Volčji Potok, Poročevalka: Andreja Rihter  sklep (165 KB)

 

13. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, Poročevalec: dr. Slavko Gaber  sklep (115 KB)

 

14. Letno poročilo družbe Slovenske železnice, d.d., za leto 2002, Poročevalec: Jakob Presečnik

 

15. Lokalno zaposlitveni programi - Javna dela za leto 2004, Poročevalec: dr. Vlado Dimovski

 

16. Predlog za spremembo sklepa v zvezi z načinom vodenja evidence o dokumentarnem gradivu v organih javne uprave, Poročevalec: dr. Rado Bohinc

 

16A. Predlog odgovora v zvezi s sklenitvijo Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Svetom Evrope o statusu Informacijsko-dokumentacijskega centra Sveta Evrope v Ljubljani, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

16B. Predlog za prerazporeditev sredstev med proračunskimi uporabniki (Ministrstvo za zunanje zadeve in drugi), Poročevalec: dr. Dušan Mramor

 

 

III.

 

17. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o sodelovanju v boju proti organiziranemu kriminalu, nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami, psihotropnimi snovmi in predhodnimi sestavinami in terorizmu, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel  predlog zakona (114 KB)

 

18. Predlog uredbe o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za notranje zadeve Češke republike o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o prevzemu oseb na državni meji, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

19. Pobuda za sklenitev sporazuma o spremembi sporazuma o rastlinski karanteni in varstvu rastlin med Vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Ljudske republike Kitajske, Poročevalec: mag. Franc But

 

20. Pobuda za sklenitev sporazuma o spremembi sporazuma med Vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Ljudske republike Kitajske o sodelovanju na področju veterinarstva, ki je bil podpisan v Pekingu 2.3.1979 in ga je Republika Slovenija nasledila z aktom o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Ljudsko republiko Kitajsko, Poročevalec: mag. Franc But

 

21. Pobuda za sklenitev sporazuma o spremembi Konvencije med Vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Ljudske republike Poljske o sodelovanju na področju zaščite rastlin, ki je bila podpisana v Beogradu 10. oktobra 1965 in jo je Republika Slovenija nasledila z aktom o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Poljsko, Poročevalec: mag. Franc But

 

22. Izhodišča za obisk ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije dr. Dimitrija Rupla od 5. do 7. novembra 2003 v Republiki Indiji, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

23. Predlog za spremembo pooblastila za podpis Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije o rednem zračnem prometu, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

24. Izhodišča za srečanje predsednikov vlad držav CEFTA, ki bo 7. novembra na Brdu pri Kranju, Poročevalka: dr. Tea Petrin

 

25. Poročilo o razgovoru mag. Antona Ropa, predsednika Vlade Republike Slovenije, z dr. Wolfgangom Schusslom, zveznim kanclerjem Republike Avstrije ob udeležbi na otvoritvi jesenskega sejma, 13. septembra 2003 v Celovcu, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

26. Poročilo o delovnem obisku mag. Antona Ropa, predsednika Vlade Republike Slovenije v Kraljevini Danski, 26. maja 2003, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

27. Poročilo o delovnem obisku dr. Dimitrija Rupla, ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije, 28. in 29. avgusta 2003 v Srbiji in Črni gori, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

28. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na splošni razpravi 58. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov od 22. do 26. septembra 2003 v New Yorku, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

29. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 13. Evropski konferenci ministrov, odgovornih za regionalno planiranje Sveta Evrope (CEMAT), ki je potekala od 15. do 17. septembra 2003 v Ljubljani, Poročevalec: mag. Janez Kopač

 

29A. Predlog za spremembo pooblastila za podpis Tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Italije, Ministrstvom za obrambo Republike Madžarske in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije o sodelovanju v misiji KFOR-ja 'SKUPNI VARUH' (JOINT GUARDIAN) od novembra 2003, Poročevalec: dr. Anton Grizold

 

 

IV.

 

30. Pobuda Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, in razširitvi pobude Nade Klemenčič in Jožeta Obrsnela za začetek postopka za oceno ustavnosti 2. točke prvega odstavka 28. člena Zakona o zavarovalništvu, Poročevalec: dr. Dušan Mramor

 

 

V.

 

31. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve, Poročevalec: dr. Pavel Gantar

 

32. Razno:

 

a. Osnutek sklica 46. redne seje Vlade Republike Slovenije

 

 

 

 

 


Časovno obdobje

Potrdi