Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Dnevni redi

13.11.03

47. redna seja Vlade Republike Slovenije, dne 13. novembra 2003

I.

 

1. Odnosi med Slovenijo in Evropsko unijo, Poročevalec: dr. Janez Potočnik

 

a. Program vstopa v ERM2 in prevzem EUR-a, Poročevalec: dr. Dušan Mramor sklepi  program (1.6 MB)

 

b. Informacija o reviziji Državnega programa za prevzem pravnega reda Evropske unije v tretjem trimesečju leta 2003, Poročevalec: dr. Janez Potočnik

 

c. Poročilo o udeležbi Jakoba Presečnika, ministra za promet, na neformalnem srečanju ministrov za promet 23. in 24. oktobra 2003 v Veroni, Italija, Poročevalec: Jakob Presečnik

 

č. Informacija o dosedanjem poteku Medvladne konference, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

d. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije, dr. Dimitrija Rupla, in ministra za obrambo Republike Slovenije, dr. Antona Grizolda, na zasedanju Sveta EU za splošne zadeve in zunanje odnose (GAERC) in za udeležbo ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije, dr. Dimitrija Rupla, na zasedanju Medvladne konference v Bruslju od 17. do 18.11.2003, Poročevalca: dr. Dimitrij Rupel, dr. Anton Grizold

 

e. Informacija o udeležbi mag. Franca Buta, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, na zasedanju Sveta za kmetijstvo in ribištvo, ki bo 17. novembra 2003 v Bruslju, Poročevalec: mag. Franc But

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju - nujni postopek,Poročevalec: dr. Rado Bohinc  predlog zakona (212 KB)

 

II.

 

3. Predlog odloka o razglasitvi arheološkega najdišča Šempeter v Savinjski dolini – Antična nekropola za kulturni spomenik državnega pomena, Poročevalka: Andreja Rihter  odlok (50 KB)

 

4. Predlog odloka o razglasitvi Palače občine v Kranju za kulturni spomenik državnega pomena, Poročevalka: Andreja Rihter  odlok (45 KB)

 

5. Predlog odloka o razglasitvi Prelovškove vile na Zarnikovi 11 v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena, Poročevalka: Andreja Rihter  odlok (48 KB)

 

6. Predlog odloka o spremembi Odloka o razglasitvi Cerkve sv. Petra v Dvoru pri Polhovem Gradcu za kulturni spomenik državnega pomena, Poročevalka: Andreja Rihter  odlok (33 KB)

 

7. Predlog odloka o spremembi Odloka o razglasitvi Cerkve sv. Bolfenka na Pohorju za kulturni spomenik državnega pomena, Poročevalka: Andreja Rihter  odlok (34 KB)

 

8. Predlog odloka o spremembi Odloka o razglasitvi Mitreja v Rožancu za kulturni spomenik državnega pomena, Poročevalka: Andreja Rihter  odlok (34 KB)

 

9. Predlog odloka o spremembi Odloka o razglasitvi Cerkve Marijinega oznanjenja v Crngrobu za kulturni spomenik državnega pomena, Poročevalka: Andreja Rihter  odlok (33 KB)

 

9A. Predlog odloka o razglasitvi struge reke Ljubljanice ter njenega pritoka Ljubije, vključno z bregovi in območja stare struge Ljubljanice, za kulturni spomenik državnega pomena, Poročevalka: Andreja Rihter  odlok (67 KB)

 

9B. Predlog uredbe o spremembi uredbe o omejevanju in nadzoru uvoza in izvoza surovih diamantov, Poročevalka: dr. Tea Petrin  uredba (34 KB)  priloga (64 KB)

 

9C. Predlog uredbe o oznakah v Civilni zaščiti Republike Slovenije, Poročevalec: dr. Anton Grizold  uredba (72 KB)

 

9Č. Predlog odloka o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2004 in 2005, Poročevalec: dr. Dušan Mramor  odlok (300 KB)

 

10. Predlog sklepa o določitvi seznama pravnih oseb javnega sektorja iz 87. člena Zakona o javnih financah, Poročevalec: dr. Dušan Mramor

 

11. Predlog odločbe v zadevi lastninskega preoblikovanja Zavarovalnice Adriatic, d.d., Koper, Poročevalec: dr. Dušan Mramor  odločba (52 KB)

 

12. Predlog odločbe v zadevi lastninskega preoblikovanja Zavarovalnice Tilia, d.d., Novo mesto, Poročevalec: dr. Dušan Mramor  odločba (50 KB)

 

13. Predlog odločbe v zadevi lastninskega preoblikovanja Zavarovalnice Maribor, d.d., Maribor, Poročevalec: dr. Dušan Mramor  odločba (51 KB)

 

14. Predlog odločbe v zadevi lastninskega preoblikovanja Zavarovalnice Generali, d.d., Ljubljana, Poročevalec: dr. Dušan Mramor  odločba (51 KB)

 

14A. Dopolnitve pravil za delovanje trga z električno energijo, Poročevalec: mag. Janez Kopač

 

14B. Spremembe in dopolnitve programa dela Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in kmetijsko gozdarskih zavodov za leto 2003, Poročevalec: mag. Franc But

 

 

III.

 

15. Predlog zakona o ratifikaciji Protokola o sodelovanju pri preprečevanju onesnaževanja z ladij in ob izrednih dogodkih v boju proti onesnaževanju Sredozemskega morja, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel  predlog zakona (761 KB)

 

16. Predlog zakona o ratifikaciji Protokola o spremembi Konvencije o mednarodnem železniškem prometu (COTIF), z dne 9. maja 1980 (Protokol 1999), Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel  predlog zakona (2.7 MB)

 

17. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o obrambnem sodelovanju, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel  predlog zakona (106 KB)

 

18. Predlog uredbe o ratifikaciji Sporazuma o ugotavljanju skladnosti in prevzemanju industrijskih izdelkov med Republiko Slovenijo in Republiko Islandijo, Kneževino Lihtenštajn in Kraljevino Norveško, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel  uredba (372 KB)

 

19. Predlog uredbe o ratifikaciji Dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Zveznim ministrstvom za obrambo Zvezne republike Nemčije o sodelovanju na obrambnotehničnem področju, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel  uredba (73 KB)

 

20. Predlog uredbe o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Zveznim ministrstvom za obrambo Zvezne republike Nemčije o pogojih vzajemnega zagotavljanja uradnih, informativnih in delovnih obiskov, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel  uredba (76 KB)

 

21. Pobuda za sklenitev sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Zveznim svetom Švice o olajšavah za mednarodni cestni prevoz blaga v zvezi s sporazumom s tretjimi državami o prevozu po kopnem, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

22. Izhodišča za udeležbo predsednika Vlade Republike Slovenije, mag. Antona Ropa, na letnem zasedanju na vrhu predsednikov vlad držav članic Srednjeevropske pobude (SEP) 20. in 21. novembra 2003 v Varšavi, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

22A. Informacija o udeležbi ministra za zunanje zadeve, dr. Dimitrija Rupla, na dobrodelni prireditvi za pomoč iraškim otrokom, na Dunaju, dne 19.11.2003, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

 

IV.

 

23. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve, Poročevalec: dr. Pavel Gantar

 

24. Razno:

a.Osnutek sklica 48. redne seje Vlade Republike Slovenije


Časovno obdobje

Potrdi