Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Dnevni redi

20.11.03

48. redna seja Vlade Republike Slovenije, dne 20. novembra 2003

I.

 

1. Odnosi med Slovenijo in Evropsko unijo, Poročevalec: dr. Janez Potočnik

 

a. Poročilo o udeležbi delegacije Službe Vlade Republike Slovenije za strukturno politiko in regionalni razvoj pod vodstvom ministrice mag. Zdenke Kovač na srečanju ministrov, odgovornih za kohezijsko politiko, 20. oktobra 2003 v Rimu, Poročevalka: mag. Zdenka Kovač

 

c. Informacija o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije v institucije in organe Evropske unije, Poročevalec: dr. Janez Potočnik

 

d. Izhodišča za udeležbo ministra za finance, dr. Dušana Mramorja, na zasedanju Sveta EU v sestavi finančnih ministrov (ECOFIN), v Bruslju, 24. in 25. novembra 2003, Poročevalec: dr. Dušan Mramor

 

e. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na zasedanju Sveta EU, v Bruslju, dne 24.11.2003, Poročevalka: Andreja Rihter

 

f. Predlog stališča Republike Slovenije do končnega poročila Evropske komisije o izvajanju Pobude za rast, Poročevalec: dr. Janez Šušteršič

 

2. Informacija o poteku prilagajanja standardom NATO ter o izvrševanju nalog iz časovnice za izvedbo reform in iz letnega nacionalnega programa za izvajanje Akcijskega načrta za članstvo 2003-2004, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

3. Izhodišča slovenske delegacije Stalne mešane komisije za enajsto zasedanje Stalne mešane komisije, ustanovljene v skladu s 54. členom sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju, v Ilirski Bistrici, 27.11.2003, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

3C. Predlog mnenja o zahtevi Državnega sveta v zvezi z izglasovanim vetom na Zakon o izvršitvi 8. točke odločbe Ustavnega sodišča RS št. U-I-246/02-28 - skrajšani postopek, Poročevalec: dr. Rado Bohinc

 

 

II.

 

4. Predlog uredbe o sredstvih in opremi za osebno in skupinsko zaščito, Poročevalec: dr. Anton Grizold

 

5. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska kinoteka, Poročevalka: Andreja Rihter

 

6. Finančni načrt Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2004, Poročevalec: dr. Dušan Keber sklep

 

7. Poročilo o delu in finančno poročilo Zavoda za gozdove Slovenije za leto 2002 ter Program dela in finančni načrt z rebalansom Zavoda za gozdove Slovenije za leto 2003, Poročevalec: mag. Franc But sklep

 

8. Predlog za prevzem ustanoviteljske pravice in obveznosti do javnega zavoda Primorsko dramsko gledališče Nova Gorica, Poročevalka: Andreja Rihter sklep

 

9. Predlog za odobritev državne pomoči za prestrukturiranje gospodarski družbi Konfekcija Mont Kozje, d.d., Kozje, Poročevalka: dr. Tea Petrin

 

10. Predlog za spremembo sklepa v zvezi z razdelitvijo sredstev proračunske rezerve 2003 za izvedbo programa popotresne obnove od 1. januarja do 31. decembra 2003, Poročevalec: mag. Janez Kopač

 

11. Predlog sklepa o uskladitvi vrednosti točke v uredbi o tarifah za izdajanje geodetskih podatkov, Poročevalec: mag. Janez Kopač

 

12. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov štaba Civilne zaščite RS ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite, Poročevalec: dr. Anton Grizold

 

12A. Zahteva FIDES, Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije in Policijskega in uslužbenskega sindikata Slovenije za začetek postopka pomirjanja zaradi ugotovitve neveljavnosti Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, Poročevalec: dr. Rado Bohinc

 

13. Predlog za spremembo sklepa glede financiranja osmih štipendistov na College of Europe, Poročevalec: dr. Janez Potočnik

 

14. Predlog za spremembo projekta v načrtu razvojnih programov Ministrstva za notranje zadeve, Policija, Poročevalec: dr. Rado Bohinc

 

15. Informacija o poteku priprave državnega lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Vrba – Črnivec (Peračica), Poročevalca: mag. Janez Kopač in Jakob Presečnik

 

16. Predlog za razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije (Ministrstvo za zdravje), Poročevalec: dr. Dušan Mramor

 

17. Predlog za razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije (Državni svet in drugi), Poročevalec: dr. Dušan Mramor

 

 

III.

 

18. Predlog zakona o ratifikaciji Nadaljnjega dodatnega protokola k Sporazumu med državami pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe in drugimi državami, ki sodelujejo v Partnerstvu za mir, glede statusa njihovih sil, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel  predlog zakona (93 KB)

 

19. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o pomorskem prometu, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel  predlog zakona (142 KB)

 

20. Predlog uredbe o ratifikaciji Amandmaja k 74. členu Ustanovne listine Svetovne zdravstvene organizacije, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel  uredba (54 KB)

 

21. Predlog uredbe o ratifikaciji zapisnika IX. zasedanja Stalne mešane komisije po sporazumu med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel  uredba (125 KB)

 

22. Pobuda za podpis Dodatnega protokola h Konvenciji o kibernetski kriminaliteti, ki obravnava inkriminacijo rasističnih in ksenofobičnih dejanj, storjenih v informacijskih sistemih, Poročevalec: dr. Pavel Gantar

 

23. Informacija o vključevanju enote Slovenske vojske v Natove reakcijske sile (Nato Response Forces, NRF), Poročevalec: dr. Anton Grizold

 

24. Predlog sklepa o odpovedi Konzularne konvencije med SFRJ in Zvezo sovjetskih socialističnih republik, sestavljene 20. junija 1987 v Beogradu, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

25. Predlog za donacijo Republike Slovenije za aktivnosti UNHCR pri OZN za leto 2004, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

26. Predlog sklepa o ustanovitvi medresorske delovne skupine za izvajanje konvencije o kemičnem orožju v Republiki Sloveniji, Poročevalec: dr. Dušan Keber

 

27. Predlog sklepa o ustanovitvi spremljevalne skupine za mednarodne inšpekcije Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW), Poročevalec: dr. Dušan Keber

 

28. Izhodišča in sestava delegacije Republike Slovenije za 9. zasedanje Konference pogodbenic Okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja (COP 9) od 1. do 12. decembra 2003 v Milanu, Italija, Poročevalec: mag. Janez Kopač

 

29. Informacija o obisku predsednika Republike Slovenije dr. Janeza Drnovška od 23. do 25. novembra 2003 v Kraljevini Španiji, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

30. Poročilo o uradnem obisku mag. Antona Ropa, predsednika Vlade Republike Slovenije, v Kraljevini Švedski, dne 8. oktobra 2003,

Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

31. Poročilo o delovnem obisku mag. Antona Ropa, predsednika Vlade Republike Slovenije, v Republiki Finski, dne 19. septembra 2003,

Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

32. Poročilo o uradnem obisku Predsedstva Bosne in Hercegovine dne 8. in 9. septembra 2003 v Republiki Sloveniji, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

33. Poročilo o delovnem obisku Bertieja Aherna, predsednika Vlade Irske, 24. julija 2003 v Republiki Sloveniji, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

34. Poročilo o udeležbi dr. Dimitrija Rupla, ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije, na žalni slovesnosti ob smrti ministrice za zunanje zadeve Kraljevine Švedske Anne Lindh, 19. septembra 2003,

Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

35. Poročilo o obisku dr. Dimitrija Rupla, ministra za zunanje zadeve, v Washingtonu, 22. septembra 2003, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

36. Poročilo o uradnem obisku Igorja Ivanova, ministra za zunanje zadeve Ruske federacije, od 12. do 13. septembra 2003 v Republiki Sloveniji, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

37. Poročilo o obisku Riccarda Illya, predsednika Deželnega odbora Avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine, 2. septembra 2003 v Republiki Sloveniji, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

38. Informacija o udeležbi delegacije Republike Slovenije na pogrebni svečanosti ob smrti nekdanjega predsednika BiH Alije Izetbegoviča, dne 22. oktobra 2003, Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

39. Poročilo o udeležbi dr. Tee Petrin, ministrice za gospodarstvo, na Konferenci ministrov za gospodarstvo, od 18. do 20. avgusta 2003 v Salzburgu, Poročevalka: dr. Tea Petrin

 

40. Izhodišča za udeležbo predstavnika Republike Slovenije na 23. seji Skupščine Mednarodne pomorske organizacije, v Londonu med 24. novembrom in 5. decembrom 2003, Poročevalec: Jakob Presečnik

 

IV.

 

41. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve, Poročevalec: dr. Pavel Gantar

 

42. Razno:

 

a. Osnutek sklica 49. redne seje Vlade Republike Slovenije


Časovno obdobje

Potrdi