Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Dnevni redi

11.10.18

4. redna seja Vlade RS, dne 11. oktobra 2018

 

I. LISTA A

 

1.1. Predlog uredbe o izvzemu prirediteljev klasičnih iger na srečo iz izvajanja ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo 

 

1.2. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo 

 

1.3. Pobuda za preveritveni pregled obratovalne varnosti v Nuklearni elektrarni Krško, t. i. preveritvena misija OSART Follow-up, Poročevalec: Jure Leben

 

1.4. Predlog odgovora na poziv Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za posredovanje dokumentacije in pojasnil v zvezi z ustanovitvijo in delovanjem Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni, Poročevalec: Samo Fakin    Gradivo 

 

1.5. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2018/120 glede ribolovnih možnosti za brancina, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo 

 

1.6. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se za leto 2019 uporabljajo v Baltskem morju, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo 

 

1.7. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi standardov emisijskih vrednosti CO2 za nova težka vozila, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo 

 

1.8. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1222/2009, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo 

 

1.9. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okolja enotnega evropskega okenca za pomorski sektor in razveljavitvi Direktive 2010/65/EU, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo 

 

1.10. Izhodišča za udeležbo predsednika Vlade Republike Slovenije Marjana Šarca na 12. Vrhu ASEM 18. in 19. oktobra 2018 v Bruslju, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.12. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 16. oktobra 2018 v Luxembourgu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.15. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 15. oktobra 2018 v Luxembourgu, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

 

1.16. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem kosilu ministrov, odgovornih za raziskave in inovacije, 15. oktobra 2018 v Bruslju, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

 

1.17. Predlog sklepa o sodelovanju Republike Slovenije na vaji kriznega upravljanja Evropske unije »EU Hybrid Exercise – MULTILAYER 18 (Parallel and Coordinated Exercise) – EU HEX-ML 18 (PACE), Poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo 

 

1.19. Informacija o nameravanem podpisu Note o pristopu Ministrstva za obrambo Črne gore k Pismu o nameri Ministrstva za obrambo Republike Albanije, Zveznega ministrstva za obrambo in šport Republike Avstrije, Ministrstva za obrambo Republike Hrvaške, Ministrstva za obrambo Italijanske republike, Ministrstva za obrambo Madžarske in Ministrstva za obrambo Republike Slovenije za ustanovitev združenja držav v Natovem konceptu vodilnih držav, Poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo 

 

1.20. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za znanost in tehnologijo Ljudske republike Kitajske o skupnem financiranju raziskovalnih in razvojnih projektov, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo 

 

1.21. Izhodišča za delovni obisk predsednika Vlade Republike Slovenije Marjana Šarca 12. oktobra 2018 v Zvezni republiki Nemčiji, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar    

 

1.22. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na letnem zasedanju Skupine Svetovne banke in Mednarodnega denarnega sklada od 12. do 14. oktobra 2018 na Baliju, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo 

 

1.23. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 27. zasedanju Stalne slovensko-avstrijske komisije za Muro 16. in 17. oktobra 2018 v Izoli, Poročevalec: Jure Leben    Gradivo 

 

1.24. Informacija o uradnem obisku predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja od 14. do 17. oktobra 2018 v Zvezni demokratični republiki Etiopiji in na sedežu Afriške unije v Adis Abebi, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

 

1.26. Informacija o udeležbi ministra za izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneja Pikala na 15. konferenci ministrov Sveta Evrope, pristojnih za šport, od 15. do 17. oktobra 2018 v Tbilisiju, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo 

 

1.27. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah Zakona o dohodnini, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    

 

1.28. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi Zakona o delovnih razmerjih, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    

 

1.29. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona, Poročevalec: Jure Leben    

 

1.30. Predlog mnenja o predlogu Generalnega državnega tožilca za začasno zadržanje četrtega odstavka 153. člena in drugega odstavka 154. člena Zakona o kazenskem postopku, Poročevalka: Andreja Katič   

 

1.31. Predlog mnenja o zahtevi Višjega sodišča v Mariboru za oceno ustavnosti tretjega odstavka 73. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju, Poročevalka: Andreja Katič    

 

1.32. Predlog stališča do Mnenja Državnega sveta Republike Slovenije k Rednemu letnemu poročilu Zagovornika načela enakosti za leto 2017, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    

 

 

II. LISTA B

 

2. Predlog zakona o spremembi Zakona o socialno varstvenih prejemkih – nujni postopek    Gradivo 

 

3. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o kakovosti zunanjega zraka    Gradivo 

 

3A. Predlog izhodišč za pogajanja o razrešitvi stavkovnih zahtev reprezentativnih sindikatov javnega sektorja

 

4. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja, Poročevalec: Rudi Medved

 

4.2. Predlog imenovanja direktorice Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

 

4.3. Predlog razrešitve generalnega direktorja Direktorata za javni sektor v Ministrstvu za javno upravo

 

4.4. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za javni sektor v Ministrstvu za javno upravo

 

4.5. Predlog razrešitve generalnega direktorja Direktorata za šport v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport

 

4.6. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za šport v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport

 

4.7. Predlog razrešitve generalnega direktorja Direktorata za visoko šolstvo v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport

 

4.8. Predlog razrešitve in imenovanja članov Upravnega odbora Prešernovega sklada

 

4.9. Predlog sklepa o imenovanju članov Koordinacijskega odbora za državne proslave in prireditve

 

4.11. Predlog mnenja o podelitvi odlikovanja pripadniku Slovenske vojske ter javni uslužbenki s strani Francoske republike

 

4.12. Predlog odvzema statusa javne železniške infrastrukture in določitve upravljavca nepremičninam v k. o. Bobovo, k. o. Mirna in k. o. Sežana

 

4.13. Predlog za izdajo pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje v tožbi opr. št. I U 1961/2018 zoper Republiko Slovenijo pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije in pred Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije

 

5. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

5.1. Predlog imenovanja državne sekretarke v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

 

5.2. Predlog imenovanja državne sekretarke v Ministrstvu za javno upravo, Poročevalec: Rudi Medved

 

5.3. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah sklepa o imenovanju članov posebne vladne pogajalske skupine za razrešitev stavkovnih zahtev, ki se nanašajo na plače in druge prejemke zaposlenih, Poročevalec: Rudi Medved

 

5.4. Predlog razrešitve in imenovanj članov ter namestnikov članov v Ekonomsko-socialnem svetu, Poročevalec: Stojan Tramte

 

5.5. Predlog razrešitve generalnega direktorja Obveščevalno varnostne službe Ministrstva za obrambo, Poročevalec: Karl Erjavec

 

5.6. Predlog imenovanja generalnega direktorja Obveščevalno varnostne službe Ministrstva za obrambo, Poročevalec: Karl Erjavec

 

6. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine

6.1. Skupščina 2TDK, Družba za razvoj projekta, d. o. o. – Podpis izjave o prevzemu novega vložka osnovnega kapitala, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

 

6.2. Skupščina 2TDK, Družba za razvoj projekta, d. o. o. – Soglasje edinega družbenika k Aneksu o prenosu pogodbenega razmerja iz Pogodbe o izvedbi javnega naročila za izvedbo dostopnih cest za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača–Koper z dne 20. 12. 2017, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek 

 

 

7. Osnutek proračunskega načrta 2019 – ob predpostavki nespremenjenih politik, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj  Gradivo  

 

 


Časovno obdobje

Potrdi