Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Dnevni redi

10.4.03

Dnevni red 16. redne seje Vlade Republike Slovenije, dne 10. aprila 2003

I.

 

1. Odnosi med Slovenijo in Evropsko unijo

Poročevalec: dr. Janez Potočnik

 

a. Informacija o udeležbi delegacije Republike Slovenije na neformalnem zasedanju Evropskega sveta s pristopnicami o Evropski konvenciji, ceremoniji podpisa Pristopne pogodbe in zasedanju Evropske Konference 16. in 17. aprila 2003 v Atenah, 901-04/2001-10

Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kozmetičnih proizvodih - prva obravnava, 315-10/2003-1 (EVA:2001-2711-0081)

Poročevalec: dr. Dušan Keber

 

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o predhodnih sestavinah za prepovedane droge - prva obravnava, 516-02/2003-1 (EVA:2001-2711-0084)

Poročevalec: dr. Dušan Keber

 

4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kemikalijah - prva obravnava, 522-00/2003-1 (EVA:2001-2711-0080)

Poročevalec: dr. Dušan Keber

 

5. Predlog zakona o nepremičninskem posredovanju - tretja obravnava, 465-08/2002-2 (EVA:2003-2511-0012)

Poročevalec: mag. Janez Kopač

 

6. Predlog zakona o vojnih grobiščih - prva obravnava, 355-00/2003-1 (EVA:2003-2611-0010)

Poročevalec: dr. Vlado Dimovski

 

7. Predlog zakona o spremembah zakona o vojnih veteranih - skrajšani postopek, 591-03/2003-1 (EVA:2003-2611-0008)

Poročevalec: dr. Vlado Dimovski

 

8A. Predlog uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči, 403-17/2003-1 (EVA:2001-1611-0223)

Poročevalec: dr. Dušan Mramor

 

8B. Predlog uredbe o spremembi uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev, 424-03/2001-10 (EVA:2003-2311-0086)

Poročevalec: mag. Franc But

 

8C. Predlog uredbe o spremembah uredbe o izvajanju Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA) ter začasni uporabi dodatnega protokola št. 11 k CEFTA in dodatnega protokola št. 12 k CEFTA, 334-01/2000-16 (EVA:2003-2111-0035)

Poročevalka: dr. Tea Petrin

 

8Č. Predlog uredbe o dopolnitvi uredbe o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino, in začasni uporabi Zapisnika trgovinskega pogajanja med Komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22.05.2000), 334-07/2000-15 (EVA:2003-2111-0036)

Poročevalka: dr. Tea Petrin

 

9. Predlog uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike, 383-07/2003-1 (EVA:2003-2111-0027)

Poročevalka: dr. Tea Petrin

 

9A. Predlog Združenih držav Amerike o nameravani sprostitvi depozitov bivše Narodne banke Jugoslavije (SFRJ) pri bankah in bančnih entitetah na ozemlju ZDA, 437-12/2001-3 (INTERNO)

Poročevalec: Rudolf Gabrovec

 

9B. Predlog odločbe v zadevi lastninskega preoblikovanja Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, 443-12/2002-3 (EVA:2003-1611-0048)

Poročevalec: dr. Dušan Mramor

 

9C. Predlog za pomoč Republike Slovenije za prizadete v iraški vojni, 914-03/2001-7

Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

9Č. Predlog za izvedbo naročil malih vrednosti Službe Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve, 414-01/2001-17

Poročevalec: dr. Janez Potočnik

 

II.

 

10. Predlog uredbe o živalskem vrtu in živalskemu vrtu podobnem prostoru, 355-06/2003-1 (EVA:2000-2511-0035)

Poročevalec: mag. Janez Kopač

 

10A. Predlog uredbe o spremembah uredbe o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga, 332-01/2000-9 (EVA:2003-2111-0034)

Poročevalka: dr. Tea Petrin

 

10B. Predlog uredbe o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke, 425-05/2001-2 (EVA:2003-2411-0020)

Poročevalec: Jakob Presečnik

 

11. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Inštituta za novejšo zgodovino v javni raziskovalni zavod, 691-15/2002-2 (EVA:2003-3311-0021)

Poročevalec: dr. Slavko Gaber

 

11A. Predlog za sprejem avtentične razlage prvega odstavka 83. člena Zakona o državni upravi v zvezi z drugim in tretjim odstavkom 103. člena Zakona o upravi 007-02/2001-3

Poročevalec: dr. Rado Bohinc

 

11B. Poročilo o delu Sklada za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka, d.d., za leti 2000 in 2001, 636-03/2002-2

Poročevalka: mag. Zdenka Kovač

 

12. Operativni program ravnanja z odpadnimi baterijami in akumulatorji za obdobje od 2003 do konca 2006, 354-24/2003-3 (EVA:2002-2511-0166)

Poročevalec: mag. Janez Kopač

 

12A. Predlog sklepa o spremembi sklepa o uskladitvi preživnin in uskladitvi višine nadomestila preživnin, 553-02/2001-5 (EVA:2003-2611-0014)

Poročevalec: dr. Vlado Dimovski

 

12B. Predlog sklepa o valorizaciji nadomestila za invalidnost in določitvi višine dodatka za tujo nego in pomoč, 195-00/2001-3 (EVA:2003-2611-0013)

Poročevalec: dr. Vlado Dimovski

 

12C. Predlog uredbe o spremembi uredbe o ureditvi trga za sladkor, 331-13/2001-4 (EVA:2003-2311-0030)

Poročevalec: mag. Franc But

 

12Č. Navodilo in usmeritve upravnim enotam za postopanje pri določitvi funkcionalnih zemljišč, odmerah in parcelacijah v postopku denacionalizacije, 463-09/2000-14

 

Nekatere procesne možnosti pospešitev postopkov denacionalizacije

Poročevalci: mag. Ivan Bizjak, mag. Janez Kopač, mag. Franc But, dr. Rado Bohinc

 

III.

 

13. Poročilo o udeležbi mag. Antona Ropa, predsednika Vlade Republike Slovenije, na 7. evropskem forumu od 21. do 23. februarja 2003 v Lechu, Avstrija, 065-00/2001-25

Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

14. Poročilo o udeležbi predsednika Vlade Republike Slovenije mag. Antona Ropa, ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije dr. Dimitrija Rupla in ministra za finance Republike Slovenije dr. Dušana Mramorja na zasedanju Evropskega sveta 20. in 21. marca 2003 v Bruslju, 901-04/2001-9

Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

15. Poročilo o obisku generalnega sekretarja NATO, lorda Georga Robertsona 10. marca 2003 v Republiki Sloveniji, 038-12/2001-4

Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

16. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na izrednem zasedanju Severnoatlantskega sveta - podpis pristopnih protokolov 26. marca 2003 v Bruslju, 803-00/2001-19

Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

17. Izhodišča za delovno srečanje dr. Dimitrija Rupla, ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije, s Toninom Piculo, ministrom za zunanje zadeve Republike Hrvaške 14. aprila 2003 v Republiki Sloveniji, 038-03/2000-23

Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

18. Poročilo o zaključenih pogajanjih za sklenitev Konvencije med Kraljevino Nizozemsko in Republiko Slovenijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka, 422-23/2001-20

Poročevalec: dr. Dušan Mramor

 

19. Pobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o urejanju vojnih grobišč, 910-07/2002-1

Poročevalec: dr. Vlado Dimovski

 

IV.

 

20. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve, 111-06/2002-18

Poročevalec: dr. Pavel Gantar

 

21. Razno:

 

a. Osnutek sklica 17. redne seje Vlade Republike Slovenije

 

 


Časovno obdobje

Potrdi