Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Dnevni redi

18.4.03

Dnevni red 17. redne seje Vlade Republike Slovenije, dne 18. aprila 2003

 

I.

 

1. Odnosi med Slovenijo in Evropsko unijo

 

a. Informacija o ugotovitvah inšpektorjev FVO, 414-01/2001-21

Poročevalec: mag. Franc But

 

b. Podatki o načrtovanih in porabljenih proračunskih sredstvih ter o manjkajočih sredstvih za dokončanje projekta vzpostavitve zunanje meje Evropske unije in predlog o načinu financiranja v letu 2003, 003-06/2001-11

Poročevalec: dr. Janez Potočnik

 

1A. Pomladanska napoved gospodarskih gibanj, 302-00/2000-9

Poročevalec: dr. Janez Šušteršič

 

1B. Izhodišča za pripravo rebalansa državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2003, 400-25/2002-6

Poročevalec: dr. Dušan Mramor

 

1C. Predlog sklepa o spremembi sklepa o določitvi cestninskih cest in višine cestnine, 425-03/2001-7 (EVA:2003-2411-0028)

Poročevalec: Jakob Presečnik

 

1Č. Predlog uredbe o višini in načinu plačila stroškov, do katerih je upravičena Slovenska odškodninska družba, d.d., Ljubljana, kot skrbnik delnic upravičencev do lastninjenja zavarovalnic, 443-13/2003-1 (EVA:2003-1611-0047)

Poročevalec: dr. Dušan Mramor

 

1D. Predlog sklepa o spremembah obsega vpisa v študijskem letu 2003/2004, 624-00/2000-9

 

Predlogi sklepov o izdaji soglasij k omejitvam vpisa v študijske programe v študijskem letu 2003/2004 na Univerzi v Ljubljani, Univerzi v Mariboru in samostojnih visokošolskih zavodih

Poročevalec: dr. Slavko Gaber

 

2. Socialni sporazum za obdobje 2003 - 2005, 556-01/2001-6

Poročevalec: dr. Vlado Dimovski

 

2A. Predlog za določitev besedila 15. in 16. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor, 110-09/2001-16 (EVA:2003-1711-0035)

Poročevalec: dr. Rado Bohinc

 

2B. Predlog o plačevanju prispevka v Sklad za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško, 408-05/2001-7

Poročevalec: mag. Janez Kopač

 

2C. Predlog odgovora o zahtevi Hrvatske elektroprivede, d.d., za reševanje spora v zvezi z Nuklearno elektrarno Krško, po mirni poti, 311-01/2001-17

Poročevalec: mag. Janez Kopač

 

2Č. Poročilo o realizaciji akcijskega načrta e-uprave do leta 2004 za obdobje do 15. marca 2003, 033-12/2001-9

 

Informacija o projektu EU-portal

Poročevalca: Mirko Bandelj in Marin Silič

 

II.

 

3. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o teritorialnem obsegu upravnih enot v Republiki Sloveniji, 024-24/2003-1 (EVA:2003-1711-0001)

Poročevalec: dr. Rado Bohinc

 

3A. Predlog uredbe o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin , 310-16/2002-9 (EVA:2003-2524-0001)

Poročevalec: mag. Janez Kopač

 

4. Predlog sklepa o ustanovitvi Sveta za duševno zdravje pri Vladi Republike Slovenije, 026-50/2003-2 (EVA:2003-1527-0001)

Poročevalec: mag. Luj Šprohar

 

4A. Akcijski načrt upravljanja z rjavim medvedom (Ursus Arctos L.) v Sloveniji v letih od 2003 – 2005, 322-07/2001-4

Poročevalec: mag. Franc But

 

4B. Predhodno soglasje, da se opravi stečajni postopek nad invalidskim podjetjem INPOD invalidsko podjetje, d.o.o., Otiški vrh 53, Šentjanž pri Dravogradu, 428-07/2002-3

Poročevalec: dr. Vlado Dimovski

 

4C. Spremembe in dopolnitve statuta Centra za socialno delo Tržič, 552-11/2002-2

Poročevalec: dr. Vlado Dimovski

 

III.

 

5. Predlog uredbe o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za znanost in tehnologijo Republike Hrvaške, Ministrstvom za prosveto in šport Republike Hrvaške o sodelovanju na področju izobraževanja, podpisanega 4. septembra 2002 v Zagrebu, 681-06/2002-3 (EVA:2002-1811-0074)

Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

6. Pobuda za sklenitev “Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Slovenijo o sodelovanju Republike Slovenije v silah Evropske unije v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji, 802-02/2002-5

Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

7. Izhodišča za udeležbo ministra za delo, družino in socialne zadeve, dr. Vlada Dimovskega, na drugi evropski konferenci ministrov, pristojnih za integracijsko politiko za invalide, ki bo v Španiji – Malaga, 07. in 08. maja 2003, 067-11/2001-13

Poročevalec: dr. Vlado Dimovski

 

8. Izhodišča za 3. zasedanje Mešane slovensko - ukrajinske komisije za trgovinsko in gospodarsko sodelovanje, ki bo potekalo od 23. do 24. aprila 2003 v Ljubljani, 305-19/2002-2

Poročevalka: dr. Tea Petrin

 

9. Poročilo o neformalnem srečanju predsednikov vlad povabljenih držav v NATO, Snagov, Romunija, 4. in 5. aprila 2003, 803-09/2001-7

Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

10. Poročilo Republike Slovenije o izvajanju sankcij proti talibanom in Al Kaidi po resoluciji Varnostnega sveta OZN 1455 (2003), 907-05/2001-20

Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

11. Poročilo o zaključenih pogajanjih za sklenitev Konvencije med Vlado Ukrajine in Vlado Republike Slovenije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj z zvezi z davki od dohodka in premoženja, 422-23/2001-21

Poročevalec: dr. Dušan Mramor

 

12. Predlog za razrešitev in imenovanje predsedujočega Phare sektorskega nadzornega pododbora za notranji trg, stalnega sekretarja Phare sektorskega nadzornega pododbora za gospodarske in finančne zadeve in predsedujočega ter stalnega sekretarja Phare sektorskega nadzornega pododbora za ekonomsko in socialno kohezijo, 900-09/2001-11

Poročevalec: dr. Janez Potočnik

 

13. Predlog za razrešitev in imenovanje namestnika člana slovenske delegacije Stalne mešane komisije po SOPS, 068-19/2001-12

Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

14. Predlog za odprtje Generalnega konzulata Republike Ciper v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani in o imenovanju Marije Ovsenik za častno generalno konzulko Republike Ciper v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani 912-07/2003-1

Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

IV.

 

15. Poslansko vprašanje Saša Pečeta v zvezi s sredstvi, ki jih ZDA namenjajo Sloveniji za obrambne namene, 019-01/2001-248

Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

V.

 

16. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve, 111-06/2002-19

Poročevalec: dr. Pavel Gantar

 

17. Razno:

 

a. Osnutek sklica 18. redne seje Vlade Republike Slovenije

 

 


Časovno obdobje

Potrdi