Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Dnevni redi

30.4.03

Dnevni red 19. redne seje Vlade Republike Slovenije, dne 30. aprila 2003

I.

 

1. Odnosi med Slovenijo in Evropsko unijo

Poročevalec: dr. Janez Potočnik

 

1a. Izhodišča za udeležbo delegacije Vlade Republike Slovenije na 4. zasedanju Pododbora za notranji trg med Evropsko unijo in Republiko Slovenijo, ki bo 12. in 13.5.2003 v Bruslju, 900-24/2001-4

Poročevalka: dr. Tea Petrin

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih naročilih - prva obravnava, 414-09/2002-1 (EVA:2001-1611-0245)

Poročevalec: dr. Dušan Mramor

 

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o igrah na srečo - skrajšani postopek, 470-01/2001-2 (EVA:2002-1611-0021)

Poročevalec: dr. Dušan Mramor

 

3A. Predlog zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa - prva obravnava, 345-18/2001-5 (EVA:2003-2411-0015)

Poročevalec: Jakob Presečnik

 

4. Predlog uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2003 in 2004, 403-21/2001-13 (EVA:2003-2311-0050)

Poročevalec: mag. Franc But

 

5. Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva in gozdarstva v letu 2001 in ocena stanja v slovenskem kmetijstvu v letu 2002 (predhodno poročilo), 320-05/2000-4

Poročevalec: mag. Franc But

 

5A. Predlog pooblastila za izvajanje dela proračunskih postavk Ministrstva za gospodarstvo, namenjenih področju regionalnega razvoja, 030-03/2001-28

Poročevalka: dr. Tea Petrin

 

II.

 

6. Predlog za razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije (Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, upravne enote), 409-00/2001-149

Poročevalec: dr. Dušan Mramor

 

7. Predlog sklepa za izdajo soglasja za začetek postopka oddaje javnega naročila male vrednosti (Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil), 414-01/2001-26

Poročevalec: dr. Dušan Mramor

 

8. Predlog za konverzijo terjatev Republike Slovenije do družbe Alpina, tovarne obutve, d.d., Žiri , 428-06/2000-14

Poročevalec: dr. Dušan Mramor

 

9. Predlog sklepa o soglasju za izvedbo in dokončanje postopkov oddaje javnih naročil vključno s podpisi pogodb z najugodnejšimi ponudniki za potrebe adaptacije prostorov Ministrstva za notranje zadeve, 414-01/2001-25

Poročevalec: dr. Rado Bohinc

 

III.

 

11. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije dr. Dimitrija Rupla na neformalnem zasedanju zunanjih ministrov EU, Kastellorizo, od 2. do 4. maja 2003, 067-12/2001-13

Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

12. Izhodišča za obisk ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije dr. Dimitrija Rupla v Hašemitski kraljevini Jordaniji, 5. in 6. maja 2003, 038-40/2002-3

Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

13. Poročilo o delovnem obisku ministra za zunanje zadeve Zvezne republike Nemčije Joschke Fischerja 12.03.2003 v Republiki Sloveniji, 038-02/2001-12

Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

14. Poročilo o delovnem obisku ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije dr. Dimitrija Rupla 11. in 12. februarja 2003 v Kraljevini Belgiji, 038-35/2001-6

Poročevalec: dr. Dimitrij Rupel

 

IV.

 

15. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve, 111-06/2002-21

Poročevalec: dr. Pavel Gantar

 

16. Razno:

 

a. Osnutek sklica 20. redne seje Vlade Republike Slovenije

 

17. ZAPRTA SEJA (ZAUPNO)

 

 

 

 

 


Časovno obdobje

Potrdi