Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Dnevni redi

14.4.03

Gradiva in sklepi sprejeti na 16. redni seji Vlade RS, 10. aprila 2003

Vlada RS je na seji med drugim sprejela:

 

-  Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kozmetičnih proizvodih - prva obravnava (162 KB)

 

-  Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o predhodnih sestavinah za prepovedane droge - prva obravnava (165 KB)

 

-  Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kemikalijah - prva obravnava (382 KB)

 

-  Predlog zakona o nepremičninskem posredovanju - tretja obravnava (137 KB)

 

-  Predlog zakona o vojnih grobiščih - prva obravnava (212 KB)

 

-  Predlog zakona o spremembah zakona o vojnih veteranih - skrajÅ¡ani postopek (62 KB)

 

-  Uredbo o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (344 KB)

 

-  Uredbo o spremembi uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev (32 KB) Sprejeti sklepi

 

-  Uredbo o spremembah uredbe o izvajanju Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA) ter začasni uporabi dodatnega protokola Å¡t. 11 k CEFTA in dodatnega protokola Å¡t. 12 k CEFTA (68 KB)

 

 Uredbo o dopolnitvi uredbe o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaÅ¡a na trgovino, in začasni uporabi Zapisnika trgovinskega pogajanja med Komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22.05.2000) (35 KB)

 

-  Uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike (48 KB)  priloga (70 KB)

 

-  Odločbo v zadevi lastninskega preoblikovanja Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana (124 KB)

 

- Sklepe o pomoči Republike Slovenije za prizadete v iraški vojni

 

-  Uredbo o živalskem vrtu in živalskemu vrtu podobnem prostoru (116 KB)

 

-  Uredbo o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke (46 KB)

 

-  Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju InÅ¡tituta za novejÅ¡o zgodovino v javni raziskovalni zavod (92 KB)

 

-  Sklep o spremembi sklepa o uskladitvi preživnin in uskladitvi viÅ¡ine nadomestila preživnin (28 KB)

 

-  Sklep o valorizaciji nadomestila za invalidnost in določitvi viÅ¡ine dodatka za tujo nego in pomoč (36 KB)

 

-  Uredb o spremembi uredbe o ureditvi trga za sladkor (24 KB)


Časovno obdobje

Potrdi