Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Dnevni redi

23.4.03

Gradiva in sklepi sprejeti na 17. redni seji Vlade RS, 18. aprila 2003

Vlada RS je na seji med drugim sprejela:

 

- Sklepe ob obravnavi informacije o ugotovitvah inšpektorjev FVO

 

- Sklepe ob obravnavi podatkov o načrtovanih in porabljenih proračunskih sredstvih ter o manjkajočih sredstvih za dokončanje projekta vzpostavitve zunanje meje Evropske unije in predlog o načinu financiranja v letu 2003

 

-  Pomladansko napoved gospodarskih gibanj (178 KB)

 

- Sklepe ob obravnavi izhodišč za pripravo rebalansa državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2003

 

-  Sklep o spremembi sklepa o določitvi cestninskih cest in viÅ¡ine cestnine (30 KB)

 

-  Uredbo o viÅ¡ini in načinu plačila stroÅ¡kov, do katerih je upravičena Slovenska odÅ¡kodninska družba, d.d., Ljubljana, kot skrbnik delnic upravičencev do lastninjenja zavarovalnic (39 KB)

 

- Sklep o spremembah obsega vpisa v Å¡tudijskem letu 2003/2004

 

Sklepe o izdaji soglasij k omejitvam vpisa v študijske programe v študijskem letu 2003/2004 na Univerzi v Ljubljani, Univerzi v Mariboru in samostojnih visokošolskih zavodih

 

 Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi v Ljubljani v Å¡tudijskem letu 2003/2004 (55 KB)

 

 Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi v Mariboru v Å¡tudijskem letu 2003/2004 (26 KB)

 

 Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Turistici - Visoki Å¡oli za turizem v Portorožu v Å¡tudijskem letu 2003/2004 (20 KB)

 

 Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Fakulteti za humanistične Å¡tudije v Kopru v Å¡tudijskem letu 2003/2004 (20 KB)

 

 Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Visoki Å¡oli za management v Kopru v Å¡tudijskem letu 2003/2004 (20 KB)

 

 Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na visoki Å¡oli za upravljanje in poslovanje v Novem mestu v Å¡tudijskem letu 2003/2004 (21 KB)

 

 Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na visoki Å¡oli za zdravstvo v Izoli v Å¡tudijskem letu 2003/2004 (20 KB)

 

- Socialni sporazum za obdobje 2003 - 2005

 

- Sklepe o predlogu za določitev besedila 15. in 16. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor

 

- Sklep o plačevanju prispevka v Sklad za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško

 

-  Poročilo o realizaciji akcijskega načrta e-uprave do leta 2004 za obdobje do 15. marca 2003 (764 KB)

 

-  Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o teritorialnem obsegu upravnih enot v Republiki Sloveniji (216 KB)

 

-  Uredbo o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin  (282 KB)

 

-  Sklep o ustanovitvi Sveta za duÅ¡evno zdravje pri Vladi Republike Slovenije (40 KB)

 

-  Akcijski načrt upravljanja z rjavim medvedom (Ursus Arctos L.) v Sloveniji v letih od 2003 – 2005 (858 KB)


Časovno obdobje

Potrdi