Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Dnevni redi

25.4.03

Gradiva in sklepi sprejeti na 18. redni seji Vlade RS, 24. aprila 2003

Vlada Rs je na seji med drugim sprejela:

 

- Sklep o ukinitvi Ožje pogajalske skupine za pristop Slovenije k Evropski uniji

 

-  Uredbo o določitvi najviÅ¡jih tarifnih postavk za prodajo električne energije za tarifne odjemalce (158 KB) Sklepi

 

-  Uredbo o oblikovanju cen učbenikov (32 KB)

 

-  Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov (42 KB)

 

-  Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi in načinu obračunavanja posebnega nadomestila za izvrÅ¡evanje gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov (23 KB)

 

-  Sklep o uskladitvi vrednosti točke turistične takse (20 KB)

 

- Sklep o sestavi Delovne skupine za koordinacijo zunanjepolitičnih aktivnosti Republike Slovenije¸

 

-  Uredbo o načinu opravljanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda (87 KB)

 

-  Uredbo o koncesiji za opravljanje obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda (141 KB)

 

-  Uredbo o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Korenitka - Pluska (174 KB)

 

-  Uredbo o spremembi uredbe o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2003 (21 KB)

 

-  Uredbo o omejevanju in nadzoru uvoza in izvoza surovih diamantov (60 KB)  priloga (54 KB)

 

- Sklepe ob obravnavi programa dela Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in kmetijsko gozdarskih zavodov za leto 2003

 

-  Predlog zakona o ratifikaciji Finančne pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko (280 KB)

 

-  Predlog zakona o dopolnitvi zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju za preprečevanje čezmejnega kriminala in boj proti njemu (38 KB)


Časovno obdobje

Potrdi