Skoči na vsebino »

Gradivo v obravnaviFinančno poročilo, Poročilo o delu in Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Zavoda za gozdove Slovenije za leto 2013, Finančni načrt, program dela in Kadrovski načrt Zavoda za gozdove za leto 2014 in pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki Zavoda za gozdove Slovenije v letu 2013 - Predlog soglasja k Finančnemu poročilu, Poročilu o delu in Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih Zavoda za gozdove Slovenije za leto 2013, Finančnemu načrtu, Programu dela in Kadrovskemu načrtu Zavoda za gozdove Slovenije za leto 2014 in predlog sklepa o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki Zavoda za gozdove Slovenije v letu 2013
Predlagatelj:

MKO

Datum dokumenta:

02.09.2014

Datum objave na spletu:

03.09.2014

Šifra dokumenta:

47603-25/2014/1- ZGS2014.doc.dot
ZGS2014_podpisano.pdf - ZGS2014_podpisano.pdf


Poročilo o delu ZGS za leto 2013
- PorD 2013.pdf


Finančno poročilo ZGS za leto 2013
- FP 2013.pdf


Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih ZGS za leto 2013
- PorCR2013.pdf


Finančni načrt ZGS za leto 2014
- FN2014.pdf


Program dela ZGS za leto 2014
- ProgD 2014.pdf


Kadrovski načrt ZGS za leto 2014
- KN2014.pdf


Izvlečki zapisnikov Sveta Zavoda iz 9. redne seje in 11. korespondenčne seje
Ad3_9seja.pdf - Ad3_9seja.pdf
Ad5_9seja.pdf - Ad5_9seja.pdf
- 11 seja.pdf