Skoči na vsebino »

Gradivo v obravnaviPredlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja ter o spremembi uredb (EU) št. 575/2013, (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 1093/2010
Predlagatelj:

MF

Datum dokumenta:

15.02.2018

Datum objave na spletu:

19.02.2018

Šifra dokumenta:

54924-4/2018/1Stališče16.2.2018.doc - Stališče16.2.2018.doc